IFS för Samhall

IFS stödjer de processer som Samhall lyfter fram i anbudsförfrågan och vi ser oss som den mest lämpade, långsiktiga samarbetspartnern till Samhall.

Vi erbjuder Er ett standardsystem som är flexibelt, konfigurerbart och stabilt med en mycket start ekonmilösning. IFS Applications används också av många tillverkande företag med snarlika processer.

I tillägg tillhandahåller IFS en av marknadens bästa lösningar för service, vilket är Samhalls kärnverksamhet. Vi kan inte nog understryka hur viktigt vi tycker detta är och vilka enorma fördelar Samhall kan generera genom att använda bredden i IFS lösningar.

Med IFS som leverantör får Samhall ett bra verktyg för infriande av sina målblder.

 1. Ett Affärssystem som stödjer Samhalls digitala strategi och redan har referensinstallationer mot IoT.
 2. ett modernt affärssystem med ett användargränssnitt i framkant
    -  en effektiv hantering av processer såsom offerthantering och attest så att det går att fokusera på kontroll och analys
    - Effektivt systemunderhåll med gemensamma register, här är det än viktigare att se den totala bilden då IFS även kan hantera en framtida servicelösning inom ramen för samma register
Läs mer om Kommentarer gällande processbeskrivningar >>

2017-12-19

 • 08.00 - 12.00 Användarfall Kund
 • Lunch (60)
 • 13.00 - 17.00 Användarfall Redovisning

2017-12-20

 • 08.00 - 12.00 Användarfall MPS
 • Lunch (60)
 • 13.00 - 17.00 Användarfall P2P

Ladda ner agendan

IFS Introduktion

 

IFS IoT Business Connector video

 
pool

Processbeskrivningar

Med denna sammanfattning vill vi ge en bild dels av hur IFS stödjer de processer som Samhall lyfter fram i anbudsförfrågan, dels påvisa IFS som den mest lämpade, långsiktiga samarbetspartnern till Samhall.

Läs mer