Referenser

Med våra referenser vill vi lyfta fram befintliga partners som använder våra lösningar för Ekonomi, Tillverkning och Service. Med tanke på det viktiga uppdrag Samhall har ur ett samhällsperspektiv har vi också beaktat den aspekten i vårt val av referenser.

File Information:   pdf   0,5 MB

DOWNLOAD

Download