Styrelsen

Heidi Wisur Hansen
Ordförande: Heidi Wisur Hansen

Heidi är ERP ansvarig på Østfold Energi . Heidi har även projektledarrollen för IFS-relaterade projekt. Utöver förvaltningen av IFS är hon controller för ett dotterbolag inom Østfold Energi, Midtfjellet Vindkraft AS. Heidi har varit styrelsemedlem sedan 2013, och har även haft styrelseuppdrag för den tidigare norska ”Brukerforeningen”.
E-mail: hwh@ostfoldenergi.no
Magnus Ingemars

Operativt ansvarig: Magnus Ingemars

Magnus Ingemars är operativt ansvarig och sekreterare i föreningen och oberoende konsult.  Han har arbetat med IFS sedan år 2000 och med styrelsefrågor för Användarföreningen sedan 2008. I sin tidigare roll som projektledare och IT-förvaltare på Systembolaget AB har Magnus arbetat med upphandling, implementering, vidareutveckling och förvaltning av affärssystemet.
E-mail: magnus.ingemars@ifsworld.com
Christer Nordlander

Ledamot och kassör: Christer Nordlander

Christer arbetar som lösningsarkitekt för affärssystemet på Saab Aeronautics i Linköping. Han har arbetat med utveckling, implementering och förvaltning av affärssystem sedan 1987
E-mail: christer.nordlander@saabgroup.com
Catarina Söderlund

Ledamot: Catarina Söderlund 

Catarina är förvaltningsledare för IFS på Umeå Energi sedan 2012.
E-mail: Catarina.Soderlund@umeaenergi.se

Marianne Slindre

Ledamot: Marianne Slinde


Marianne är förvaltningsledare för IFS inom Sporveien, koncern IT.
E-mail: marianne.slinde@sporveien.comCarina Jönsson

Ledamot: Carina Jönsson


Carina är förvaltningsledare för förvaltningsobjekt IFS på Swedavia.
E-mail: carina.jonsson@swedavia.se


Marie Sköldenborg

Ledamot: Marie Sköldenborg


Marie arbetar sedan 2017 som IFS Applications Coordinator på Floatel International.
Hon har tidigare varit anställd på IFS Sverige, där hon har arbetat i olika roller inom support- och konsultorganisationen.
E-mail: msk@floatel.se