Att utvecklas på IFS

Det är ingen slump att många av våra medarbetare varit hos oss väl över ett decennium – utvecklingsvägarna på IFS™ är många och alltid möjliga att påverka för den enskilda medarbetaren.

Fokus i utvecklingen är att bli riktigt bra på sitt område men också att intressera sig för andra områden inom affärsystem. Vi uppmuntrar alla anställda att aktivt själva bestämma i vilken riktning de vill utvecklas och att ta ansvar för sin kompetens.

Kompetensutveckling

Människorna på IFS är viktiga eftersom våra medarbetares kompetens är en förutsättning för IFS fortsatta goda resultat. Därför lägger vi mycket energi på att se till att alla IFSare utvecklas vidare och trivs i sina roller.

Vi arbetar aktivt med kompetensutveckling för alla individer i organisationen utifrån deras befintliga roll. Det innebär att varje medarbetare tillsammans med sin chef sätter upp en plan för hur just de ska utvecklas, både på kort och lång sikt. Aktiviteterna kan t. ex. vara att fördjupa sin branschspecifika kompetens, bredda sin kompetens till fler delar av applikationen, lära sig ytterligare programmeringsspråk eller ta till sig ny kunskap.

Centralt i kompetensutvecklingen är att öka din kompetens kring någonting som är viktigt för både dig och för IFS, och att använda denna för att göra ditt arbete enklare, effektivare och bättre.

En möjlig karriärväg  är att jobba inom något av våra specialistområden. En expert kan till exempel jobba som Business Analyst, Projektledare eller Business Solution Architect.

För att lyckas i rollen fördjupar du dig inom två eller fler av våra kärnområden med hjälp av en individuell utvecklingsplan där det du är bäst på matchas med det IFS behöver. På så vis arbetar du för att bli ännu bättre på de viktigaste sakerna och blir samtidigt expert på olika delar av IFS Application och våra viktigaste industrier. Du jobbar med drivna kollegor och tillsammans hittar ni den bästa lösningen som skapar värde för kunden.

Att ha en bra chef är absolut avgörande för att du ska trivas på jobbet och vi som företag ska nå våra gemensamma mål. Vi arbetar aktivt med att identifiera och utveckla framtidens ledare inifrån vår egen organisation. Det finns många exempel på personer som växt i sina roller på IFS och valt att gå ”chefsspåret” hos oss - ett exempel kan du se här nedanför.

För oss handlar ledarskap som att skapa resultat genom andra och om du brinner för detta kan du starta karriärvägen till chef genom att ta rollen som projektledare. Vi har flera verktyg för dig som ledare vilka ger dig alla förutsättningar att lyckas som chef om du tar ditt ansvar. Dessutom satsar vi aktivt på ledarskapsutveckling både individuellt och i team efter filosofin ”Creating results trough others”.

Medarbetarna på IFS jobbar aktivt med att förstå vad kunden vill ha för att kunna erbjuda bästa möjliga lösning. Det finns emellertid de som lägger all sin arbetstid på existerande eller potentiella kunder – våra säljare.

Säljarna på IFS är antingen ansvariga för att ge existerande kunder möjlighet att förbättra sin version av vår produkt eller så jobbar de aktivt med att hitta nya kunder. Därför blir säljarna navet i det team som tar hand om kunden och säljrollen blir en naturlig vidareutveckling för de medarbetare som vill jobba så nära våra kunder som möjligt.

Som säljare jobbar man med sina internationella kollegor för att utbyta lärdomar och vidareutvecklas, ofta på gemensamma konferenser eller med hjälp av erfarna mentorer. Det finns stora möjligheter att få mycket ansvar och jobba med några av Skandinaviens största företag.

Oavsett om han är i Mellanöstern eller Sverige så har Tor Källström alltid haft stor personlig frihet och möjlighet att utvecklas på IFS. Som chef på IFS R&D försöker han förmedla de möjligheterna vidare till sina medarbetare.

Att vara chef för en 90 personer stor grupp kräver mångsidighet. Tor Källströms uppgift är att utveckla gruppen och de människor han är ansvarig för, samt förbättra processer och hur hans grupp fungerar. En annan viktig aspekt är dialogen med berörda parter i hela IFS.

"Jag gillar att vara en del av organisationen och känner en stor personlig frihet, ansvar och stolthet för det jag gör. Jag jobbar med erfarna och kompetenta kollegor i en trevlig miljö där vi alla hjälper varandra."

Kurt Helge Størseth började arbeta som utvecklare på IFS direkt efter examen. Idag, 16 år senare, är han en av företagets experter inom en roll som kräver stor flexibilitet, skicklighet och exceptionell kompetens.

"Som en expert måste man vara social och kunna kommunicera med kunder och kollegor. Men du behöver också kunna dina grejer."

Kurt Helge började sin IFS-karriär när kontoret i Stavanger var helt nytt. Som senior rådgivare består Kurts jobb i första hand av att arbeta med kundrelationer och logistik. Som ansvarig för några av företagets viktigaste kunder arbetar han med den senaste tekniken. Det är utmanande och krävande, men också spännande, enligt Kurt Helge.

INTERVJU MED UNIVERSUM

Ingunn Rensel

Ingunn Rensel, Application Consultant, berättar om sin erfarenhet på IFS och sitt deltagande i IFS Young Professional Progam.

Läs mer

Intervju med Universum

Johan

John Sundahl pratar om livet som Senior Business System Analyst på IFS och de utmaningar och erfarenheter som rollen bjuder på. 

Läs mer