Finansiella rapporter 2016

IFS avnoterades från Nasdaq Stockholmsbörsen i oktober 2016. Sedan dess publicerar IFS inga delårsrapporter längre; dessa ersätts med ett kvartalsvis uppdateringsnyhetsbrev.

Year-End Update 2016

Download our year-end update 2016

Quarterly Update Q3 2016

Download our Q3 quarterly update for 2016

Delårsrapport april-juni 2016

Ladda ner delårsrapport april-juni 2016

Delårsrapport januari-mars 2016

Ladda ner delårsrapport januari-mars 2016

IR Kontakter

Chiara Lattuada

Phone: +44 7463 350454

Contact Chiara Lattuada