Revisorer

IFS revisionsbolag, som vid årsstämman 2016 omvaldes för en mandattid om ett år, är PricewaterhouseCoopers AB (PwC), med Nicklas Kullberg som huvudansvarig revisor. 

IR Kontakter

Chiara Lattuada

Phone: +44 7463 350454

Contact Chiara Lattuada