Risker och osäkerhetsfaktorer

IFS koncernen är i sin verksamhet utsatt för vissa risker som kan påverka resultatet i en mindre eller större omfattning. Den snabba teknikutvecklingen inom branschen, vilket kan skapa ett behov av väsentliga teknologiväxlingar, är en sådan. Vidare är förmågan att attrahera och behålla kritiska personalresurser en osäkerhetsfaktor, framförallt i ett arbetsmarknadsläge där efterfrågan på och priset för attraktiv personal ökar. Därutöver är IFS i sin verksamhet utsatt för andra verksamhetsrisker, som t.ex. risker i kundprojekt, beroendet av vissa leverantörer och samarbetspartners samt valutarisker. 

Genom produktens komponentteknologi samt införandet av interna processer och rutiner tror sig bolaget ha fokuserat på dessa risker och vidtagit steg för att minska och kontrollera dem i möjligaste mån. Moderbolaget driver ingen operativ verksamhet, varigenom riskerna i detta är begränsade till framför allt finansierings-, valuta- och likviditetsrisker samt garantier och eventuella tvister.

IR Kontakter

Chiara Lattuada

Phone: +44 7463 350454

Contact Chiara Lattuada