Produkter och tjänster

IFS Applications är ett heltäckande affärssystem för medelstora och stora organisationer, specialiserat inom ett antal affärsprocesser. Erfarenhet från kunder, användar-grupper, branschanalytiker och bolagets starka nätverk av partners har samlats för att skapa ledande branschlösningar för att möta specifika behov hos kunderna.

Strukturella förändringar såsom globalisering, marknadstransparens från Internet, konsolidering, specialisering, etc. gör det svårare att sätta en stämpel på företag enbart utifrån den industri de tillhör. Samlingsbilden av processer inom vilka företag är verksamma illustrerar nämligen ofta bättre än industritillhörighet deras verkliga affärsområde och utmaningar.

IFS fokuserar på företag där en eller flera kärnprocesser är strategiska: underhåll och service, tillverkning, logistik samt projekthantering. Fokuseringen ger kunderna konkurrensfördelar på sina respektive marknader och har tagit IFS till ledande positioner inom flera branscher. Inom t.ex. system för underhåll och logistik för flyg och försvar är IFS global marknadsledare.

Förutom de processer som stöds av alla affärssystem, såsom ekonomi, lager, kundhantering och traditionell tillverkning, är IFS Applications specialiserat på ett antal specifika tillverkningsprocesser såväl som på att ge stöd för produkternas hela livscykel, från konstruktion till underhåll och eftermarknadsservice. Detta ger kunderna stora fördelar, den information som skapas vid konstruktion och tillverkning av produkten är av stor betydelse när den senare ska underhållas, vilket kan pågå under flera decennier.

Under de senaste åren har IFS sett ett ökande behov av IT-stöd för projektorienterad verksamhet inom flera av de prioriterade branschsegmenten. Bolaget har arbetat snabbt för att tillhandahålla förbättrade mjukvarukomponenter som bättre hanterar utmaningarna inom projektdrivna verksamheter, såsom kostnad, tid, resurser, likviditet och risk. Optimering av dessa nyckelområden medför bättre styrning och är avgörande för att nå ökad effektivitet och kontroll samt ökar dessutom möjligheten att ta tillvara nya affärsmöjligheter. Traditionella organisationsstrukturer och system gör det svårt att hantera operativa situationer i realtid och innebär en lägre flexibilitet när det gäller att balansera resurser i förhållande till förväntade leveranser. Därigenom blir det kostsamt och svårt att bedöma om nya affärsmöjligheter, men också pågående arbeten, kommer att vara lönsamma.

IFS har två tydliga fördelar framför konkurrenterna: den enskilda produktlinjen i IFS Applications och det faktum att den har varit komponentbaserad i mer än ett decennium. Detta innebär att IFS har unika förutsättningar att leverera affärskomponenter som drar nytta av dagens tjänsteorienterade arkitekturer (SOA).

Want to hear more?

Got a question about IFS or our solutions?

Our contact form or local phone numbers can be found on the Contact Us page.

Contact Us