Skip to main content

You are visiting the ประเทศไทย site. You might be interested in the United States site.

Go to the United States site Stay on the ประเทศไทย site

โซลูชันธุรกิจการบินพลเรือน

IFS provides end-to-end solutions for commercial airlines, fleet operators, airports or any company that provides equipment logistics, MRO or support solutions into airline or aircraft operations

การบำรุงรักษาทางการบินพลเรือนและตลาดที่สนับสนุนกำลังเปลี่ยนไป โดยมีการใช้บริการเพิ่มมากขึ้นในแบบนอกสัญญา แบบนับตามชั่วโมง มีแรงกดดันให้ปฏิบัติตามมาตรฐาน ต้องการความคล่องตัวเพื่อให้สามารถรับมือกับการปรับปรุงที่ต่อเนื่องและเทคโนโลยีใหม่ๆ รวมทั้งความสามารถในการสอบกลับ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การจัดการความเสี่ยง และการสนับสนุนวงจรสินทรัพย์ทั้งหมด สิ่งเหล่านี้คือความต้องการหลักๆ ของธุรกิจในภาคส่วนของการบินพลเรือนทุกวันนี้ (ผู้ประกอบการ ซัพพลายเออร์ และผู้ให้บริการ) ไอเอฟเอสได้สร้างและปรับใช้งานโซลูชันที่มีประสิทธิภาพซึ่งครอบคลุมทุกแง่มุมของวงจรอายุของอากาศยาน เครื่องยนต์ และชิ้นส่วนของอากาศยาน

IFS Applications สนับสนุนอุตสาหกรรมการบินพลเรือนด้วยการนำเสนอโซลูชันแบบครบวงจรที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งครอบคุลมการซ่อมบำรุงย่อย การซ่อมบำรุงพื้นฐาน/ใหญ่ การรักษาความสามารถในการทำงานระดับองค์กร (MRO และองค์กร) โซลูชันสำหรับการบินพลเรือนช่วยลดความเสี่ยงด้วยจุดแข็งในด้านการจัดการสินทรัพย์/COTS MRO ที่รับรู้ได้ ประโยชน์ของการลงทุนข้ามอุตสาหกรรมที่เหนือกว่าความสามารถเฉพาะด้าน และศักยภาพในการลดต้นทุนการดำเนินการกระบวนการครบวงจรที่มีประสิทธิภาพ IFS Applications มีกระบวนการบำรุงรักษาโดยรวมที่คล่องตัวและได้รับประโยชน์จากประสิทธิภาพต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • การจัดการกลุ่มยานพาหนะและสินทรัพย์
 • การซ่อมบำรุงใหญ่
 • MRO สำหรับชิ้นส่วนที่ซับซ้อน
 • MRO สำหรับส่วนประกอบ
 • การวิเคราะห์การปฏิบัติงานระดับองค์กรแบบอัจฉริยะ
 • การบริหารจัดการซัพพลายเชนและคลังสินค้า
 • การบำรุงรักษา ซ่อมแซม และยกเครื่อง (MRO)

Safer, faster, better: modern MRO and performance excellence at China Airlines

Customer Quote
Collectively, the positive results we have experienced to date cannot be undersold. […] Factoring in the cost reductions achieved to date, we are setting ourselves up well for stronger financial performance.
Mr. Huong Wang Senior Vice President, Engineering & Maintenance Organization, China Airlines
Read China Airline's story

More customer stories

0
m

the amount China Airlines saw their operating costs go down in one year

0

days average reduction of layover in scheduled and unscheduled aircraft maintenance

0
%

increase in line management process efficiencies, resulting in annual cost savings of USD $485,000

Brochure: Airlines & Fleet Operators

Maximize efficiencies and drive revenue to the bottom line. Learn how IFS business software delivers unique commercial aviation solutions for enterprise resource planning, maintenance and engineering, tail planning optimization, engine MRO and enterprise operational intelligence.

Download the brochure to find out more

Empowering through-life availability of critical Aerospace & Defense assets

Integrated solutions for the challengers in Commercial Aviation

Agile software for Airlines & Fleet Operators

IFS Maintenix gives organizations the ability to run maintenance operations in real-time, with accurate configuration management and effective planning across multiple fleets. The power of IFS's best-of-breed Maintenix product sits in its ability to define and manage the asset hierarchies that create 'as designed' and 'as supported' configuration baselines. Real-time validations ensure that an aircraft's actual 'as maintained' configuration complies with the engineering rules defined in its baseline.

IFS software provides maintenance and execution with critical capabilities to plan, coordinate and execute a secure 360-degree operational maintenance program:

 • Heavy maintenance production planning and control
 • Line maintenance planning and execution
 • Comprehensive work packaging
 • Tool and resource management
 • Material and parts management
 • Component repair and shop manufacturing
 • Reliability trend & performance analysis

Read more about IFS Maintenix solutions for aviation maintenance management

A new approach to maintenance planning

Airline planners face daily challenges. The first is to reduce maintenance costs and optimize resource utilization across short and long-term horizons. Then, there is the requirement to come up with answers to support strategic growth initiatives.

By introducing better planning capabilities, operators can make the most of the resources they have. Modern tools help meet the end goal of being able to cost effectively service aircraft and to generate the most revenue out of each aircraft. IFS has solutions to help.

Find out more in the SaaS (Software as a Service) whitepaper:

An intuitive approach to aviation maintenance planning

Building a connected workforce from flight deck to hangar

Over the last decade, there has been an industry-wide push from commercial airlines to digitize their operations—naturally one of the first steps on this journey is to overhaul many of the paper-based processes still prevalent in aircraft hangars today. Attempts made to modernize the logbook into a less-weighty, more connected, and integrated electronic logbook solution have largely fallen flat. Those solutions either brought excessive complexity and cost by trying to directly integrate into the aircraft system or required a duplication of a maintenance system. The adoption of electronic flight bags (EFBs) has seen portable tablets proliferate in the hands of pilots to solve the electronic logbook conundrum, but even these solutions have seen limited success since they are not integrated into maintenance operations.

IFS Maintenix takes a next-generation approach to electronic logbooks that’s simple, elegant, and fully integrated with the best-of-breed software for aviation maintenance management. IFS Maintenix eLogbook is a pilot-driven user experience, that maintains real-time compliance and facilitates maintenance line capability. It’s made for airlines—designed for pilots.

Read more about IFS Maintenix eLogbook solution for a connected workforce

Agile software for Airlines & Fleet Operators

IFS Maintenix gives organizations the ability to run maintenance operations in real-time, with accurate configuration management and effective planning across multiple fleets. The power of IFS's best-of-breed Maintenix product sits in its ability to define and manage the asset hierarchies that create 'as designed' and 'as supported' configuration baselines. Real-time validations ensure that an aircraft's actual 'as maintained' configuration complies with the engineering rules defined in its baseline.

IFS software provides maintenance and execution with critical capabilities to plan, coordinate and execute a secure 360-degree operational maintenance program:

 • Heavy maintenance production planning and control
 • Line maintenance planning and execution
 • Comprehensive work packaging
 • Tool and resource management
 • Material and parts management
 • Component repair and shop manufacturing
 • Reliability trend & performance analysis

Read more about IFS Maintenix solutions for aviation maintenance management

A new approach to maintenance planning

Airline planners face daily challenges. The first is to reduce maintenance costs and optimize resource utilization across short and long-term horizons. Then, there is the requirement to come up with answers to support strategic growth initiatives.

By introducing better planning capabilities, operators can make the most of the resources they have. Modern tools help meet the end goal of being able to cost effectively service aircraft and to generate the most revenue out of each aircraft. IFS has solutions to help.

Find out more in the SaaS (Software as a Service) whitepaper:

An intuitive approach to aviation maintenance planning

Building a connected workforce from flight deck to hangar

Over the last decade, there has been an industry-wide push from commercial airlines to digitize their operations—naturally one of the first steps on this journey is to overhaul many of the paper-based processes still prevalent in aircraft hangars today. Attempts made to modernize the logbook into a less-weighty, more connected, and integrated electronic logbook solution have largely fallen flat. Those solutions either brought excessive complexity and cost by trying to directly integrate into the aircraft system or required a duplication of a maintenance system. The adoption of electronic flight bags (EFBs) has seen portable tablets proliferate in the hands of pilots to solve the electronic logbook conundrum, but even these solutions have seen limited success since they are not integrated into maintenance operations.

IFS Maintenix takes a next-generation approach to electronic logbooks that’s simple, elegant, and fully integrated with the best-of-breed software for aviation maintenance management. IFS Maintenix eLogbook is a pilot-driven user experience, that maintains real-time compliance and facilitates maintenance line capability. It’s made for airlines—designed for pilots.

Read more about IFS Maintenix eLogbook solution for a connected workforce