โซลูชันซอฟต์แวร์โลจิสติกส์ทางทหารสำหรับหน่วยงานด้านยุทโธปกรณ์การรบ

IFS Applications มีโซลูชันโลจิสติกส์ทางทหารที่ให้แนวทางแบบบูรณาการเพื่อการวางแผนเชิงกลยุทธ์ในการสนับสนุน การปฏิบัติงานด้านโลจิสติกส์และการบำรุงรักษาสินทรัพย์ของกองทัพอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการกลุ่มยานพาหนะและสินทรัพย์, การบำรุงรักษา ซ่อมแซม และยกเครื่อง, การซื้อ, การจัดเก็บ, การกระจาย, การจัดจำหน่าย และการวางแผนทรัพยากร – ทั้งหมดมีพร้อมให้ใช้งานภายในโซลูชันด้านยุทโธปกรณ์การรบเพียงโซลูชันเดียว

  • การบริหารจัดการกลุ่มยานพาหนะและสินทรัพย์
  • การซ่อมบำรุงใหญ่
  • MRO สำหรับชิ้นส่วนที่ซับซ้อน
  • MRO สำหรับส่วนประกอบ
  • การวิเคราะห์การปฏิบัติงานระดับองค์กรแบบอัจฉริยะ
  • การบริหารจัดการซัพพลายเชนและคลังสินค้า
  • การบำรุงรักษา ซ่อมแซม และยกเครื่อง (MRO)
  • การซ่อมบำรุงย่อย

Want to hear more?

Have a question about IFS or our solutions?

Our contact form and local phone numbers can be found on the Contact Us page.

Contact Us