ซอฟต์แวร์บริหารจัดการวงจรสินทรัพย์แบบครบวงจรสำหรับการประปา

การประปาและบริษัทที่ให้บริการในฐานะผู้รับเหมาดำเนินการนั้นต้องเผชิญกับต้นทุนและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงและการก่อสร้างใหม่หรือค่าใช้จ่ายด้านทุนย่อมต้องถูกคัดค้าน ในขณะเดียวกันสาธารณูปโภคหลายแห่งต้องเผชิญกับปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่เก่าหรือการเกิดชุมชนเมืองในพื้นที่ใหม่ๆ เนื่องจากความเจริญที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ไอเอฟเอสพร้อมนำเสนอซอฟต์แวร์การจัดการวงจรสินทรัพย์ที่ผ่านการพิสูจน์แล้วว่าสามารถบริหารในภาพรวมและจัดการงานซ่อมบำรุงระดับโลก สามารถบริหารจัดการบริการภาคสนามและใบสั่งงานผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ โดยรองรับการทำงานร่วมกับระบบ SCADA และผสานรวมการทำงานเข้ากับระบบ GIS ได้อย่างลงตัวเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีวันพลาดในทุกรายละเอียด

Want to hear more?

Have a question about IFS or our solutions?

Our contact form and local phone numbers can be found on the Contact Us page.

Contact Us

Executive Summary: Asset Lifecycle Management for Energy and Utilities

IFS Applications for Energy & Utilities encompasses enterprise planning, operations and asset management, combined with capital projects, supply chain and service functionality. The result is an integrated suite, relevant from facilities engineering and construction through operations, maintenance and eventual retirement.

Read More in this Executive Summary