ซอฟต์แวร์ด้านก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน และบริการเชิงอุตสาหกรรมสำหรับโครงการและการจัดการวงจรสินทรัพย์แบบครบวงจร

โซลูชันของไอเอฟเอสมีการบริหารจัดการวงจรโครงการ (PLM) และการบริหารจัดการสินทรัพย์ (EAM) ระดับโลก ซึ่งเป็นการผสมผสานที่หาได้ยากในโซลูชันซอฟต์แวร์แบบครบวงจรเพียงหนึ่งเดียว ถ้าคุณมีโรงงานผลิตนอกสถานที่ ไอเอฟเอสมีโซลูชันการผลิตตามโครงการสำหรับหน่วยธุรกิจนี้เช่นกัน

กระบวนการทางธุรกิจหลักทั้งหมดที่กล่าวมาจะผสานรวมเข้ากับชุดโมดูลสนับสนุนทั่วไป รวมทั้งโมดูลทางการเงิน ทรัพยากรมนุษย์ การจัดการเอกสาร การจัดซื้อ การบริหารซัพพลายเชนและผู้รับเหมาช่วง คุณภาพ สุขภาพ และความปลอดภัย การว่าจ้างและเช่าโรงงานและเครื่องมือ ไอเอฟเอสเข้าใจถึงความสำคัญของการควบคุมต้นทุนผ่านขั้นตอนทั้งหมดของวงจรสินทรัพย์

แนวโน้มในอุตสาหกรรมคือการย้ายไปสู่โมเดล TOTEX (Capex + Opex) ไอเอฟเอสมีโซลูชันแบบครบวงจรที่ครอบคลุมการบริหารจัดการโครงการลงทุน รวมทั้งการดำเนินงานและการบำรุงรักษาสินทรัพย์ ซึ่งจะทำให้การบริหารจัดการ TOTEX ง่ายขึ้นด้วยตัวเลขชุดเดียว

โซลูชันการควบคุมต้นทุนโครงการระดับโลกนี้สามารถทบทวนค่าใช้จ่ายของโครงการในแต่ละเดือน จึงสามารถจัดการได้อย่างครอบคลุมโดยไม่ต้องใช้สเปรดชีตจำนวนมากจาก Microsoft® Excel® และรองรับโมเดลโครงสร้างแบบแจกแจงทั้งงานและต้นทุน

THE IMPORTANCE OF INTEGRATED CONSTRUCTION SOFTWARE

IFS expert Kenny Ingram discusses how companies involved with the engineering, construction and fabrication of complex assets and infrastructure need integrated construction software to better manage time, cash, cost and risk.

The Value of Integration (Project Based Solutions)

Integrated Asset Lifecycle

CONSTRUCTION AND CONTRACTING INDUSTRIES

IFS Applications manage the entire construction- and asset-lifecycle project—bid, estimate, plan, engineer, procure, materials management and manufacture, build and install, commission, maintain and service, spares and supply chain, repair, refurbish and disposal.

IFS Applications includes functionality for contract and project management, risk management, project budget and cost control, forecasting and accounting, mobile solutions for site work, call and case management, including service level agreements (SLA), all integrated with financials and human resources.

IFS Applications is a flexible, component-based industry solution that can be deployed standalone, integrated with existing corporate enterprise systems, or as a comprehensive IFS Applications deployment.

IFS’ technology for collaborative solutions and data exchange expand business processes out into your extended network of subcontractors, partners and customers. The solution includes interfacing tools for computer-aided design (CAD) applications and standard integrations to planning systems such as Oracle Primavera and Microsoft Project.

With IFS, large corporations have the multi-national, multi-language, multi-site, multi-currency and multiple sets of accounting and tax-rule capabilities they need. For smaller companies, IFS Applications is a comprehensive solution, appropriate for divergent business processes and plans.

Want to hear more?

Have a question about IFS or our solutions?

Our contact form and local phone numbers can be found on the Contact Us page.

Contact Us

Construction and Contracting Resources

Resources

Brochure: Engineering, Construction & Infrastructure

Increasing competitive pressure plus the growing imposition of new legislation makes it essential for companies in the Construction, Contracting and Infrastructure sectors to deploy a business solution that can keep pace with their constantly changing world.

Read more in our brochure

EXECUTIVE SUMMARY: MANAGE THE FUTURE, NOT THE PAST WITH PROJECT BASED SOLUTIONS

An integrated solution to manage the project lifecycle is essential to project-based businesses like those in the construction, engineering, infrastructure or shipbuilding industries.

READ MORE IN THIS EXECUTIVE SUMMARY