ซอฟต์แวร์ทางทะเลที่ได้รับความไว้วางใจจากอู่เรือใหญ่และอุตสาหกรรมต่อเรือทั่วโลก

IFS Shipyard เป็นโซลูชันซอฟต์แวร์ทางทะเลแบบครบวงจรที่ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อยกระดับการแข่งขันและเพิ่มผลประกอบการในอุตสาหกรรมต่อเรือ

IFS Applications และโซลูชัน IFS Shipyard ได้ผสมผสานซอฟต์แวร์ระดับโลกด้านการบริหารโครงการ, การบริหารจัดการสินทรัพย์ขององค์กร (EAM), ระบบการบำรุงรักษา ซ่อมแซม และยกเครื่อง (MRO) เข้ากับซอฟต์แวร์บริหารจัดการวงจรผลิตภัณฑ์และโครงการเฉพาะอุตสาหกรรม ซึ่งหมายความว่างานวิศวกรรมเรือ การเชื่อมประกอบ การปรับแต่ง การยกเครื่อง และการทำงานอื่นๆ สามารถบรรลุผลสำเร็จได้อย่างมีกำไรและเกินความคาดหวังของลูกค้า IFS Shipyard ยังให้ประโยชน์อีกหลายอย่างด้วยขีดความสามารถที่ลูกค้าภาครัฐและหน่วยงานยุทโธปกรณ์การรบต้องการ ซึ่งรวมถึงการบริหารมูลค่าที่ได้รับ (EVM) และข้อกำหนดทางวิศวกรรมของโครงการปรับปรุงอู่เรือให้ทันสมัยของแคนาดาที่มีรวมไว้ให้พร้อมสรรพ

Want to hear more?

Have a question about IFS or our solutions?

Our contact form and local phone numbers can be found on the Contact Us page.

Contact Us

Construction and Contracting Resources

Resources