โซลูชันสำหรับธุรกิจที่คล่องตัว

ไอเอฟเอสพัฒนาและนำเสนอซอฟต์แวร์แบบอิงส่วนประกอบที่คล่องตัวสำหรับการวางแผนทรัพยากรขององค์กร (ERP) การบริหารจัดการสินทรัพย์ขององค์กร (EAM) และการบริหารจัดการบริการภาคสนาม (FSM) ด้วยซอฟต์แวร์ที่ใช้งานง่ายและมีจำหน่ายทั่วโลกนี้ คุณจึงสามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยีและธุรกิจ ตลอดจนสามารถคาดการณ์ล่วงหน้าเพื่อแซงหน้าคู่แข่งหนึ่งก้าวเสมอ

Success in today’s business landscape requires flexibility, control and insight to meet rapidly changing market needs. Time is a vital commodity and always in short supply. Without the ability to make real-time strategic and operational decisions, companies miss a huge competitive opportunity.

Spanning enterprise resource planning (ERP), enterprise asset management (EAM) and service management, IFS software gives you the transparency, agility, and power to manage enterprise-wide operational excellence. With flexible components and deep functionality, you have the time to adjust strategies, enhance planning, improve functionality, and increase performance.

Welcome to IFS Applications 10

Enterprise Resource Planning

โซลูชั่น ERP ของไอเอฟเอสเป็นต้นแบบที่สมบูรณ์สำหรับกลุ่มการผลิตแบบต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง รวมไปถึงความสามารถในการตรวจสอบมาตรฐานสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมการบินและยุทโธปกรณ์การรบ และการทำงานโครงการเป็นหลัก เช่น การผลิตโดยออกแบบพิเศษตามสั่ง และงานวิศวกรรม จัดหา-ก่อสร้างและงานโครงการ

Enterprise Resource Planning

Enterprise Asset Management

ไอเอฟเอสเริ่มต้นจากการเป็นผู้จำหน่ายEAM ดังนั้นทุกฟังก์ชั่นที่ประกอบ IFS Applications รวมถึงการบริหารจัดการเอกสาร การบริหารจัดการความเสี่ยง การเงิน สินค้าคงคลัง การบริหารจัดการสัญญา และอื่นๆ เป็นส่วนหนึ่งของระบบEAM ใน IFS Applications การใช้คำสั่งงานหรือชุดฟังก์ชันการทำงานออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการวงจรชีวิตสินทรัพย์ (ALM) ตั้งแต่เริ่มต้นจนหมดอายุขัยสำหรับอุตสาหกรรมที่เน้นด้านสินทรัพย์

Enterprise Asset Management

Service Management

IFS Service Management เป็นโซลูชั่นการจัดการวงจรชีวิตแบบเต็มรูปแบบสำหรับผู้ให้บริการทุกประเภท ไม่ว่าคุณจะให้บริการในสนาม ในโรงงาน ที่บ้านหรือที่ทำงานของลูกค้า ในคลังสินค้า หรือไม่ว่าที่ไหน IFS Service Management มีโซลูชั่นสำหรับคุณ

Service Management

IFS Applications

IFS Applicationsเป็นชุดแอพพลิเคชั่นแบบครบวงจรที่คล่องตัวสำหรับการบริหารจัดการสินทรัพย์ขององค์กร การวางแผนทรัพยากรขององค์กร การจัดการโครงการขององค์กร และการจัดการซัพพลายเชนสำหรับธุรกิจระดับโลก ฟังก์ชั่นระบบ EAM ของไอเอฟเอสดูแลจัดการมากกว่าการบำรุงรักษาทั่วไป โดยมีความสามารถดูแลครอบคลุมถึงการบำรุงรักษา ซ่อมแซม และยกเครื่อง การบริหารจัดการบริการภาคสนาม และการบริหารจัดการตลอดช่วงอายุสินทรัพย์

IFS Applications

Enterprise Operational Intelligence

กลุ่มเครื่องมือเพื่อนำเสนอข้อมูลเชิงลึกแบบเห็นภาพ ทำความเข้าใจในประสิทธิภาพขององค์กร และช่วยให้สามารถตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น โซลูชั่น IFS Enterprise Operational Intelligence (EOI) พัฒนาขึ้นจากกลยุทธ์มุมมองเชิงลึกแบบเห็นภาพของไอเอฟเอสเพื่อนำเสนอมุมมองจากบนลงล่างที่ครอบคลุมทั้งองค์กรแบบ 360 องศา ทั้งในด้านกระบวนการทำงานและประสิทธิภาพการทำงานที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ

Enterprise Operational Intelligence