โซลูชันซอฟต์แวร์ MRO สำหรับอุตสาหกรรมการบินและรูปแบบการใช้งานที่ท้าทายต่างๆ

ไม่ว่าคุณจะมีความเชี่ยวชาญในด้านการบำรุงรักษาเครื่องจักรหนัก การซ่อมแซมส่วนประกอบ บริการหลังการขายจาก OEM ด้านอุปกรณ์ด้านทุน หรือการยกเครื่องเครื่องยนต์ใหม่ ไอเอฟเอสพร้อมนำเสนอซอฟต์แวร์การบำรุงรักษา ซ่อมแซม และยกเครื่อง (MRO) ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของคุณได้ รองรับการทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีการควบคุมอย่างเคร่งครัดเหมือนเช่นในอุตสาหกรรมการบินและพลังงานนิวเคลียร์

ด้วยโซลูชัน MRO แบบครบวงจรที่พร้อมให้การสนับสนุนองค์กรอย่างครอบคลุม ทำให้ IFS Applications สามารถอำนวยความสะดวกด้านงานซ่อมบำรุงและวงจรชีวิตสินทรัพย์ได้ตั้งแต่การเสนอราคา การวางแผนการซ่อมบำรุง ระบบโลจิสติกส์ การดำเนินการซ่อมบำรุง การบริหารจัดการด้านการกำหนดค่าเพื่อรับประกันการควบคุมจัดการ ระบบโลจิสติกส์ของซัพพลลายเชน การติดตามต้นทุน และการออกใบแจ้งหนี้ อีกทั้งยังมาพร้อมระบบการบริหารจัดการแรงงาน การเงิน ทรัพยากรบุคคล การจัดการเอกสาร และระบบธุรกิจอัจฉริยะ การออกแบบในลักษณะโมดูลของ IFS Applications ทำให้คุณสามารถเลิอกใช้ฟังก์ชันการทำงานของ MRO รวมถึงฟังก์ชันอื่นๆ สำหรับองค์กรหรือชุดซอฟต์แวร์องค์กรที่สมบูรณ์ได้อย่างอิสระ

Want to hear more?

Have a question about IFS or our solutions?

Our contact form and local phone numbers can be found on the Contact Us page.

Contact Us

Enterprise Asset Management Resources

Resources

Maintenance Repair and Overhaul (MRO) Software

Learn about the heavy MRO, complex MRO and depot MRO capabilities of IFS Applications.

Download your copy now