ซอฟต์แวร์ ERP สำหรับการผลิตเพื่อระบบการทำงานแบบหลายโหมด

IFS Applications นำเสนอโซลูชันสำหรับการวางแผนทรัพยากรขององค์กร (ERP) ที่คล่องตัวให้กับบรรดาผู้ผลิตมาเป็นเวลานาน  ตั้งแต่เริ่มต้น IFS รับรู้ถึงความต้องการของผู้ผลิตในการดำเนินงานอย่างราบรื่นและครอบคลุมโหมดการผลิตต่างๆ ปัจจุบันการผลิตเริ่มมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น และ IFS Applications ได้ช่วยผู้ผลิตในจำนวนที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ให้สามารถทำงานในลักษณะที่ผสมผสาน:

  • ผลิตตามสต็อก
  • ผลิตตามสั่ง
  • กำหนดค่าตามสั่ง
  • ออกแบบพิเศษตามสั่ง
  • กระบวนการแบบกลุ่ม
  • งานวิศวกรรม-จัดหา-ก่อสร้าง

Want to hear more?

Have a question about IFS or our solutions?

Our contact form and local phone numbers can be found on the Contact Us page.

Contact Us

Enterprise Resource Planning Resources

Resources