Ürünler ve Hizmetler

IFS Applications, orta ve büyük ölçekli kurumlar için kapsamlı bir iş sistemidir ve birçok iş prosesinde uzmanlaşmıştır.

Müşterilerden, kullanıcı gruplarından, endüstri analistlerinden ve şirketin güçlü ortak ağından gelen deneyimi, özel müşteri ihtiyaçlarını karşılamak üzere lider endüstri çözümleri oluşturmak için birleştirilmiştir.

Küreselleşme, İnternet yoluyla piyasa şeffaflığı, birleşme, uzmanlaşma vb. yapısal değişiklikler, şirketleri sadece endüstriyel aidiyetlerine göre sınıflandırmayı gittikçe daha güç hale getiriyor.  Aslına bakılırsa, bir şirketin faaliyet gösterdiği proseslerin görünümü, gerçek işinin ve zorluklarının resmini sınıflandırıldığı endüstriden daha iyi sunuyor.

IFS, dört temel iş prosesinden herhangi birinin stratejik olduğu akıllı işlere odaklanıyor: servis ve varlık yönetimi, üretim, tedarik zinciri ve projeler. Bu, kendi pazarlarında rekabet avantajı olan müşteriler sağlıyor ve IFS'i çeşitli endüstrilerde lider konuma getiriyor. Örneğin IFS, havacılık ve savunma sektörü bakım ve lojistik sistemleri için küresel piyasa lideri konumunda.

Tüm iş sistemlerince desteklenen finans, envanter, müşteri yönetimi, geleneksel üretim gibi proseslere ek olarak IFS Applications, aynı zamanda birkaç özel üretim prosesinde ve inşaattan bakıma ve pazar sonrası hizmetlere kadar tüm ürün yaşam döngüsünü desteklemede uzmanlaşmış durumda. Bu, müşteriler için önemli avantajlar sağlıyor. Yapım ve üretim sırasında oluşturulan bilgiler, ürünler durdukça, mümkün olduğunda onlarca yıl boyunca önemini koruyor.

Son yıllarda IFS, hedef endüstrilerinden birkaçında proje odaklı faaliyetler için BT desteği talebinin arttığını gördü. IFS; proje odaklı faaliyetlerde maliyet, zaman, kaynak, likidite ve risk gibi zorlukları daha iyi yönetmek için gelişmiş yazılım bileşenlerini hızlı bir şekilde sunmak için çalıştı. Bu kilit alanların optimizasyonu ise, daha iyi kontrol sağlar ve verimliliğin artırılmasında kilit rol oynar. Aynı zamanda yeni iş fırsatlarından faydalanmak için daha fazla fırsat sağlar. Beklenen sunumlara göre kaynakları dengelemek gerektiğinden, geleneksel kurumsal yapıların ve sistemlerin kullanılması, operasyonel durumları gerçek zamanlı olarak ele almayı güçleştirir ve esnekliği azaltır. Yeni iş fırsatlarının ve aynı zamanda devam eden faaliyetlerin kârlı olup olmayacağını değerlendirmek hem pahalı hem de zordur.

IFS'in rakiplerine kıyasla iki özel avantajı vardır: IFS Applications'da tek entegre ürün serisi ve bunun on yılı aşkın bir süredir bileşen bazlı olması. Bu da, günümüzün Hizmet Odaklı Mimarilerinden (SOA) faydalanan iş bileşenlerinin sağlanması konusunda IFS'in benzersiz bir konuma sahip olduğu anlamına gelir.

Bizimle İletişime Geçin

IFS ve ERP hakkında tüm soru ve görüşleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İletişim