Ürün ve Hizmetler

IFS Applications, birçok iş sürecinde uzmanlaşmış olan, orta ve büyük ölçekli kurumlar için tasarlanmış kapsamlı bir iş sistemidir.

Müşterilerden, kullanıcı gruplarından, endüstri analistlerinden ve şirketin güçlü ortak ağından gelen deneyim, özel müşteri ihtiyaçlarını karşılamak üzere lider endüstri çözümleri oluşturmak için birleştirilmiş, IFS Applications geliştirilmiştir..

Küreselleşme, İnternet yoluyla piyasa şeffaflığı, birleşme, uzmanlaşma gibi yapısal değişiklikler, şirketleri sadece bulundukları sektöre göre sınıflandırmayı gittikçe daha güç hale getiriyor.  Aslına bakılırsa, bir şirketin yürüttüğü süreçler, işinin ve yaşadığı zorlukların resmini içinde yer aldığı sektörden daha iyi gösteriyor.

IFS, dört temel iş sürecinden birinin stratejik önemde olduğu akıllı işlere odaklanıyor: 

  • Servis ve varlık yönetimi: Tam Kurumsal Varlık Yönetimi (EAM), Bakım Onarım ve Revizyonu (MRO) ve Saha Servis Yönetimi (FSM)
  • Üretim: Sürekli üretim, batch üretim ve zorlu üretim modlarını destekleyen Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP).
  • Tedarik zinciri: ERP ve EAM için bir destek fonksiyonu olarak veya havacılık ve savunma gibi zorlu ortamlarda güçlü bir lojistik çözümü olarak.
  • Projeler: Proje Yönetimi temel bir bileşendir ve Proje odaklı ERP, Proje Portföy Yönetimi (PPM) ve daha fazlası olarak kullanılabilir.

Böyle odaklı bir yaklaşım müşterilerin kendi pazarlarında rekabet avantajı elde etmesini sağlıyor ve IFS'i çeşitli endüstrilerde lider konuma getiriyor. 

Örneğin IFS, havacılık ve savunma sektörü, bakım ve lojistik sistemleri için küresel piyasa lideri konumunda.

Tüm iş sistemlerince desteklenen finans, envanter, müşteri yönetimi, geleneksel üretim gibi süreçlere ek olarak IFS Applications, aynı zamanda birkaç özel üretim prosesinde ve inşaattan bakıma ve pazar sonrası hizmetlere kadar tüm ürün yaşam döngüsünü desteklemede uzmanlaşmış durumda. 

Bu, müşteriler için önemli avantajlar sağlıyor. Yapım ve üretim sırasında oluşturulan bilgiler, ürünler durdukça, gerekirse onlarca yıl boyunca önemini koruyor.

Son yıllarda IFS, hedef sektörlerinden birkaçında proje odaklı faaliyetler için bilişim teknolojileri desteği talebinin arttığını gördü. IFS; proje odaklı faaliyetlerde maliyet, zaman, kaynak, likidite ve risk gibi zorlukları daha iyi yönetmek için gelişmiş yazılım bileşenlerini hızlı bir şekilde sunmak için çalıştı. Bu kilit alanların optimizasyonu, daha iyi kontrol sağladı ve verimliliğin artırılmasında kilit rol oynadı. Aynı zamanda yeni iş fırsatlarından faydalanmak için daha fazla fırsat sağladı. 

Beklenen sonuçara göre kaynakları dengelemek gerektiğinden, geleneksel kurumsal yapıların ve sistemlerin kullanılması, operasyonel durumları gerçek zamanlı olarak ele almayı güçleştirir ve esnekliği azaltır. Yeni iş fırsatlarının ve aynı zamanda devam eden faaliyetlerin kârlı olup olmayacağını değerlendirmek hem pahalı hem de zordur.

IFS'in rakiplerine kıyasla iki özel avantajı vardır: Tek entegre ürün serisi - IFS Applications - ve bunun on yılı aşkın bir süredir bileşen bazlı olması. Bu, günümüzün Hizmet Odaklı Mimarilerinden (SOA) faydalanan iş bileşenlerinin sağlanması konusunda IFS'in benzersiz bir konuma yerleştiriyor.

Bizimle İletişime Geçin

IFS ve ERP hakkında tüm soru ve görüşleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İletişim