Şirket Esas Sözleşmesi

Endüstriyel ve Finansal Sistemlerin, IFS AB (publ.) Ticaret Sicil Numarası 556122 0996'dır.  25 Mart 2011 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında şirketin esas sözleşmesi kabul edilmiştir. 
 
MADDE 1 
Şirketin adı Endüstriyel ve Finansal Sistemler (IFS), IFS AB (publ.). 
 
MADDE 2 
Şirketin kayıtlı ofisi Linköping, İsveç'tir.
 
MADDE 3 
Şirketin işi, bankacılık, finans ve üretim şirketleri için bilgi sistemleri geliştirmek, pazarlamak, satışını gerçekleştirmek, işletmek  işle ilgili işlemleri yürütmektir. 
 
MADDE 4 
Şirketin sermayesi en az dört yüz milyon İsveç Kronu (SKr 400.000.000) ve maksimum bir milyar altı yüz milyon İsveç Kronu (SKr 1.600.000.000) tutarındadır. 
 
MADDE 5 
Şirketteki hisse sayısı en az yirmi milyon (20.000.000) ve en fazla seksen milyon (80.000.000) olacaktır. ,
 
MADDE 6 
Yönetim kurulu, en az üç ve en fazla 12 üyeden oluşturulmalıdır.
 
MADDE 7 
Vekaletli veya vekilsiz ikiden fazla üzere olmamak en az bir denetçi ve yine ikiden fazla olmamak üzere en az bir kayıtlı genel muhasebe firması şirketin yıllık hesaplarını, mali tablolarını incelemek için yıllık genel kurulda atanır. Şirketin yönetim kurulu tarafından yönetilirler.

MADDE 8 
Şirketin mali yılı, 1 Ocak'ta başlar ve 31 Aralık'ta sonlanır.
 
MADDE 9
Yıllık genel kurul toplantısında:

 

 1. Toplantı için bir başkan seçilir.
   
 2. Oylama listesi oluşturulur ve onaylanır.
   
 3. Onay için gündem göz önünde bulundurulur.
   
 4. Süre yönetimi için bir veya iki kişi seçilir.
   
 5. Toplantının usulüne uygun olarak toplanıp toplanmadığını belirlenir.
   
 6. Yıllık rapor ve denetçi raporunun yanı sıra konsolide yıllık rapor ve konsolide denetçi raporunu sunulur.
   
 7. Aşağıdakilerle ilgili kararlar göz önünde bulundurulur:
  a. Gelir tablosu ve bilançonun yanı sıra konsolide gelir tablosu ve konsolide bilançonun benimsenmesi;
  b. Şirketin kâr veya zararının kabul edilen bilançoya göre ödenmesi;
  c. Yönetim kurulu üyelerinin ve başkanın sorumluluğundan terhis edilmesi;
Yönetim kurulunun ücreti ve denetçilerin ücretleri belirlenir.
Yönetim kurulu üyeleri, yardımcı üyeler ve varsa denetçiler seçilir
Yıllık genel kurul toplantısının İsveç Şirketler Kanunu veya esas sözleşmeye uygun olarak kararlaştırılması gereken diğer hususlar göz önünde bulundurulur.
 
MADDE 10
Genel kurul toplantıları Linköping veya Stockholm, İsveç'te yapılacaktır.
Genel kurul toplantılarının bildirimi Resmi İsveç Gazetesinde ve şirketin internet sitesinde yayınlanır. Bildirimin yayınlandığı bilgiler bildirimle eş zamanlı olarak, İsveç Svenska Dagbladet gazetesinde ilan edilecektir.
Genel kurula katılmak isteyen hissedarlar
1) Toplantıdan beş (5) gün önce şartlara ilişkin olarak hissedarların siciline kaydedilecektir 
 2) Belirtilen gün içerisinde en geç saat 12.00'da katılma niyetlerini şirkete bildirmelidirler. Bildirim günü haftasonları, resmi tatiller ve toplantıdan en fazla 5 hafta kala olmalıdır. Hissedarlara, genel kurulda bir (1) veya iki (2) temsilci eşlik edebilir.

MADDE 11 
Hisseler iki (2) seri halinde düzenlenebilir: A serisi ve B Serisi olmak üzere hisseler en fazla 100.000.000 hisse olarak ihraç edilebilir. 
Her A serisi hisse sahibine hisse başına 1 oy hakkı verir. Her B Serisi hisse sahibine hisse başına 0,1 oy hakkı verir. 
A serisi hisseler aşağıdaki sırada B serisi hisselere dönüştürülebilir. Dönüştürme talebi, hisse sahibi tarafından dönüştürülecek A Serisi hisse sayısı belirtilerek şirkete yazılı olarak sunulacaktır. Dönüştürme, daha sonra gecikmeksizin, kayıt için İsveç Şirketler Kayıt Ofisi'ne bildirilir ve kayıt sırasında yürürlüğe girer.
 
MADDE 12
Şirket nakit veya yükümlülükleri dengelemek için Seri A ve B hisselerinin sahipleri,  Seri A ve B hisselerini satmaya karar verirse, aynı serideki hissesenetleri için daha önce sahip olunan hisse sayısıyla orantılı olarak (birincil ön alım hakkı) ön alım hakkına sahip olacaktır. Birincil ön alım hakkının kullanılması yoluyla abone olunmayan hisseler, tüm hissedarlar (yan ön alım hakkı) tarafından tekliflendirilecektir. Teklif edilen hisse sayısı, iştirak ön alım hakkının kullanılmasından kaynaklanan hisse aboneliği için yeterli değilse, teklif edilen hisseler daha önce sahip olunan hisse sayısı ile orantılı olarak hissedarlar arasında bölünür ve bu yapılamadığı ölçüde, hisseler kura ile dağıtılır.
 
Şirket nakit olarak ihraç etmeye veya yukarıda adı geçen hisse serilerinden sadece birini mahsup etmeye karar verirse, tüm hissedarlar, hisselerinin A veya B Serisi olup olmadığına bakılmaksızın, sahip oldukları hisse sayısıyla orantılı olarak yeni hisseler için ön alım hakkına sahip olacaktır. 
Şirket, nakit veya dönüştürülebilir tahviller vermeye veya yükümlülükleri dengelemek için, hisse sahipleri, söz konusu olan garanti ye dayanarak abone olabilecek hisseleri veya dönüştürülebilir hisselerin değiştirilebileceği hisseleri ilgilendirmiş gibi, sözleşme emrine dayalı olarak abone olabilecek hisseleri ilgilendirmiş gibi garantiler için abone olma hakkına sahip olacaktır.
 
Yukarıda belirtilen hükümler, şirketin hisse senetlerini, hissedarlar için ön alım hakkı olmaksızın nakit olarak çıkarma olanağını kısıtlayacaktır. 
İkramiye hisseleri ile sermaye artırıldığında, her seriden yeni hisseler, halihazırda ödenmemiş olan aynı türden hisse sayısı ile orantılı olarak çıkarılacaktır. Bu gibi durumlarda, belirli bir serinin eski hisseleri aynı serinin yeni hisselerinin haklarını taşır. Bu hükümler, şirket esas sözleşmesinde gerekli değişiklikten sonra, yeni bir serinin hisselerini düzenleme olanağının kısıtlanmasına ilişkin herhangi bir kısıtlama teşkil etmeyecektir.
 
MADDE 13 
Kurul, şirkette hissedar olmayanların, yönetim kurulunca belirlenen şartlara ilişkin yıllık genel kurul toplantısına katılmalarına karar verme hakkına sahiptir. 
 
MADDE 14 
Şirket hisseleri, Finansal Araçlar Hesabı Kanunu (1998:1479) uyarınca Merkezi Menkul Kıymetler Mevduat Siciline tescil edilecektir.

Investor Contacts

Chiara Lattuada

Telefon: +44 7463 350454

Contact Chiara Lattuada