RİSK VE BELİRSİZLİKLER

IFS, operasyonlarında operasyonel sonuç üzerinde daha fazla veya daha az etkili olabilecek bazı risk unsurlarıyla karşılaşılabilir. Bu risklerden biri, sektördeki hızlı teknolojik gelişmedir ve böylece önemli teknoloji değişikliklerine ihtiyaç duyulur. Belirsizliğin bir diğer nedeni de, personele olan talebin ve maliyetin arttığı bir işgücü piyasasında personel kaynaklarını karşılama ve elde tutmaktır. Yukarıdaki risklere ek olarak, IFS iş hayatında müşteri projeleri, belirli tedarikçi ve ortaklara bağımlılık, gerçek ve olası anlaşmazlıkların sonucu ve para birimi maruziyeti de dahil olmak üzere diğer operasyonel ve yasal risk ve belirsizliklere maruz kalmaktadır.
 
IFS, bileşen teknolojisini kullanarak, süreç ve prosedürler oluşturur . Bu tür riskleri ele alarak, bunları mümkün olduğunca azaltmak ve kontrol etmek için önlemler aldığına inanmaktadır. Ana şirket operasyonel faaliyetlerde bulunmadığı için, riski her şeyden önce finansman, döviz, likidite, teminatlar ve olası anlaşmazlıklarla sınırlıdır.

 

Investor Contacts

Chiara Lattuada

Telefon: +44 7463 350454

Contact Chiara Lattuada