To learn more, read this customer story

APTransco Masters İletim ve Dağıtım Projeleri IFS ile


IFS Applications'ı şirket genelinde uygulama kararı, APTransco'nın iş süreçlerini tamamıyla daha iyi kavramasını sağladı ve işletmedeki şeffaflığı artırdı. Sonuç, daha doğru iş verileri, daha sorunsuz, daha zamanında bakım çalışması, hata riskini büyük ölçüde azaltan otomatik süreçler ve sorunları daha hızlı çözme yeteneğidir.

Sermaye projeleri, iletim ve dağıtım sektörü için önemli bir faktördür. Ve bugün, IFS Applications, merkez ofisin tüm projelerinin ve planlarının görüntülenmesini ve onaylamasını sağlıyor. Ayrıca, merkez ofis, ayrıntılı satın alma talepleri oluşturmak için projelerden, operasyondan ve bakımdan gelen tüm malzeme gereksinimlerini birleştirebilir. Dahası, ilgili iş uygulamaları üzerinden oluşturulan ve onaylanan satın alma teklifleri ile ihaleler, elektronik ortamda yapılabilmekte ve sonuçlandırılabilmektedir. Merkez ofis ayrıca, iş uygulamalarında standart hale getirilen—satın alma siparişleri ile talep edildiği gibi malzemeler alan mağazalardan geri çekilmelere dayalı olarak malzeme tahsisi ve yönlendirmesi yapabilmektedir. Sipariş formları, IFS Applications içinde de kapatılabilir.