To learn more, read this customer story

Axis, IFS ile Birlikte Çok Sahalı Tedarik Zincirini ve Lojistiği İyileştiriyor


Son derece rekabetçi bir küresel pazarda faaliyet gösteren Axis Communications, sürdürülebilir rekabet avantajı—yaratmak için İsveç'teki karmaşık tedarik ağı ürün geliştirmesini, küresel üretimi,—dünya çapındaki pazar varlığını ve Ticaret ve Lojistik Uzantısı ile IFS Uygulamalarını kullanıyor. Axis'e çok bölgeli tedarik zincirini daha iyi entegre ederek ve daha verimli hale gelerek ve depolama ve—giden lojistik akışlarında daha etkili hale gelerek rekabet avantajını korumasına yardımcı olmak için son derece çekici özellikler sunan Ticaret ve Lojistik uzantısı işlevini kullanmak için erken geçiş avantajı sağlayan bir IFS erken benimseme programına katılım.