To learn more, read this customer story

Clancy Docwra İnşaat için Mobil ERP'den Yararlanıyor


Birleşik Krallık merkezli lider bir ulusal altyapı ve inşaat şirketi olan Clancy Docwra, kurumsal kaynak Planlama (ERP) IFS Applications'ın suitinin uygulanmasıyla, görünürlüğü iyileştirmek ve verimliliği artırmak için BT sistemlerini yeniden düzenledi. 2008'de Clancy Docwra, yirmi birinci yüzyılın işletme sonuçlarını sunabilen yeni bir ERP uygulamasını uygulamak için, IFS'in geniş ürün portföyü ve sektör uzmanlığından yararlanarak, operasyonel sistemlerinde kapsamlı bir revizyona başladı.


Clancy Docwra, IFS Applications kullanmanın somut faydalarını şimdiden fark etmeye başladılar. Bunlar; öncelikle artan işletme üretkenliği, gelişmiş görünürlük ve ölçülebilir maliyet etkinliğidir.