Skip to main content

You are visiting the Türkiye site. You might be interested in the United States site.

Go to the United States site Stay on the Türkiye site

Savunma & Havacılık Endüstrilerine Özel

Proje Tabanlı Entegre ERP, PLM, PDM ve MRO Çözümleri

Savunma & Havacılık Çözümü

IFS Uygulamaları, stratejik olarak destek ve lojistik faaliyetlerini planlamak ve de askeri varlıkların etkili bakımını sağlamak için entegre bir yaklaşım sağlayan askeri lojistik çözümleri sunar. Tek bir savunma çözümü içinde Filo ve Varlık Yönetimi, Bakım-Onarım-Tamir, Satınalma, Depolama, Dağıtım, İmha Etme ve Kaynak Planlama becerisi sağlar.

Savunma Sanayi Üreticileri

IFS Uygulamaları, Savunma ve Havacılık Üretimi için tek proje odaklı bir ERP seti sunar. Sıkı Proje Yönetim Kontrolü ile IFS, karmaşık üretim projeleri veya siparişe göre mühendislik gerekliliklerinin tam Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimini sağlar.

Savunma Sanayi Üreticileri

Havayolu ve Filo Operatörleri

Havayolu ve Filo Operatörleri bakım ve destek hizmetleri; taşerona devredilen işlerin artışı, saat başı iş gücünün ölçülebilmesine, standardizasyon baskıları, sürekli iyileşme ihtiyacı, yeni teknolojiye uyum gereklilikleri ve tüm varlık yaşam döngüsü için izlenebilirlik ihtiyacı gibi pek çok yüksek beklenti seviyesi ile sürekli değişiyor.

Havayolu ve Filo Operatörleri

Savunma Sanayi Destek Hizmetleri

Savunma endüstrisi içerisinde yaşam boyu kullanılabilirlik süresinin ve verimlilik maksimizasyonunun güçlendirilmesi.

Savunma Sanayi Destek Hizmetleri

MRO Servis Sağlayıcıları

MRO sağlayıcıları için rekabetçi şirket, en iyi uygulama ve uyumlu teslimatın sağlanması.

Bağımsız MRO

Silahlı Kuvvetler

IFS ERP Uygulamaları, stratejik olarak destek ve lojistik faaliyetlerini planlamak ve de askeri varlıkların etkili bakımını sağlamak için entegre bir yaklaşım sağlayan askeri lojistik çözümleri sunar. Tek bir savunma çözümü ile Filo ve Varlık Yönetimi, Bakım-Onarım-Tamir, Satınalma, Depolama, Dağıtım, İmha Etme ve Kaynak Planlama becerisi sağlar.

Silahlı Kuvvetler