Skip to main content

You are visiting the Türkiye site. You might be interested in the United States site.

Go to the United States site Stay on the Türkiye site

Savunma Sanayi Destek Hizmetleri için

Uçtan Uca Entegre Çözümler

Savunma destek yazılımı, savunma yüklenicilerinin ve ordunun zorlu bütçe incelemesi, artan yasal düzenleme gereklilikleri, giderek daha da karmaşıklaşan ekipman filoları, kıt kaynaklar, karmaşık BT ortamları ve zorlayıcı operasyonel görevler içerisinde etkili bir şekilde çalışmasını sağlamalıdır.

Savunma kuruluşları ve askeri ihtiyaç yazılımı aşağıdakiler için süreçlerin, performansın ve değer zincirlerinin 360 derecelik komut düzeyinde görüntülenmesiyle:

 • Operasyonel verimliliği arttırır,
 • Bakım süreçlerini, kaynak planlama, tahmin ve bakım denetlemelerini optimize eder,
 • Tesis kullanım kapasitesini arttırır,
 • Finansal performansı iyileştirir,
 • Uluslararası işletme standartları ile uyumlu kalır,
 • Askeri ve sivil iş gücünü optimize eder,
 • Tedarik zinciri süreçlerini en iyi hale getirir.


Defense In-Service Support

Broşür: Savunma Hizmet İçi Desteği

Zorlu bütçeler, karmaşık donanımlar, artan düzenleme gereklilikleri, kıt kaynaklar, karmaşık hükümet BT programları, artan operasyonel görevler... Savunma şirketleri bunlar gibi yıkıcı güçlerle karşı karşıya...Savunma Hizmet içi desteği için tasarlanan yazılımlar ve IFS Savunma Çözümlerinin yaşam boyu kullanılabilirliği hakkında bilgi edinmek için broşürü indirin.

Daha fazla bilgi için broşürü indirin

Kritik Savunma & Havacılık varlıklarının yaşam boyu kullanılabilirliğinin güçlendirilmesi

Savunma Müteahhitliğinde Rekabete Katılanlar İçin Entegre Çözümler

Hizmet İçi Varlıkların Sürdürebilirlik Programları

İletişim sistem & ekipmanları, kara ve deniz varlıkları dahil olmak üzere IFS, hizmet içi varlıklar için özel destek programları sağlamaktadır. IFS Yazılım Çözümleri sistem entegratörünün askeri müşterisine sunduğu çekirdekte konuşlandırabilir veya askeri son kullanıcı ya da performans bazlı lojistik sağlayıcıları (PBL) tarafından direkt olarak uygulanabilir.

 • Ekonomik Hazırlık –  Varlık uygunluk oranlarını tam olarak görüntüleyin ve sürdürülebilirlik maliyetlerinde önemli bir düşüş elde edebilmek için politika değişikliklerini bakım sonuçlarına bağlayın.
 • Performans Optimizasyonu – Bakım faaliyetlerinizi tedarik fazlası maliyetine maruz kalmadan, gerçek zaman bazlı görevlere, varlık kullanım verilerine, kaynak kısıtlama ve parça uygunluğuna göre planlayın ve programlayın.
 • Operasyonel Güç – hizmet dışı kalma süresini azaltmak ve operasyonel hazırlığı optimize etmek için beklenmedik aksiyonlara ve değişen görev profillerine emin bir şekilde karşılık verin.
 • Toplam Varlık Görünürlüğü –  Lojistik ağınızı, performans ve karar verme süreçlerini geliştirme hedeflerine ulaşmak için entegre ve bütünsel bir yaklaşımla aktif olarak yönetin.
 • Operasyon Dağılımı  – Küresel olarak dağıtılmış operasyonel, ara bakım ve depo bakımı ile gerçek zamanlı toplam varlık görünürlüğünün (TAV) canlandırılması yoluyla varlıklarınızı, kaynaklarınızı ve gerekli bakımları isabetli bir şekilde tanımlayın.

 

 

OEM ve Ekipman Tedariği

IFS, savunma OEMlerine ve ekipman tedarikçilerine yönetim ve üretim yazılımı sunuyor. Bu yazılım, üretim ve yaşam döngüsü destek yeteneklerinin yanında finans ve İK'yı da kapsamaktadır.

 • Eksiksiz ürün yaşam döngüsü yönetimi
 • Karma modla üretim
 • Proje sabitleme
 • Kurumsal operasyonel zekâ
 • Satış sonrası ve müşteri hizmerleri
 • Uyumluluk ve gömülü ihracat kontrolü

Daha fazla bilgi edinmek için tıklayın

Savunma Şirketleri Yönetimi

IFS, savunma şirketlerinin etkili bir şekilde yönetilmesini sağlayan bir yazılım sunar. Departmanlara yönelik, tesis veya tam güç şirket yönetiminde başarıya ulaşmayı mı istiyorsunuz? IFS ürün ve çözümleri HQ, lojistik, filo ve varlık yönetimi, varlık hazırlığı ve operasyonel zekayı içerir. Yönetim departmanı, özel sektör danışmanları veya SI ortakları tarafından uygulanabilir.

 • Tam güç lojistik yönetimi
 • Karar verme süreci için finansal, performans ve süreç bilgileri
 • Konfigürasyon yönetimi, MRO ve lojistik
 • Tesis yönetimi
 • İş gücü yönetimi ve planlama

Savunma Tesisleri Yönetimi

IFS, bütünsel savunma yetenekleri grubunun bir parçası olarak tesis yönetimi çözümünü sunmaktadır. IFS Tesis Yönetimi Çözümü; tersaneler, operasyonel üsler, eğitim tesisleri, hava alanları ve bakım depoları gibi savunma tesislerinin yazılım ihtiyaçlarını karşılamaktadır. IFS tarafından desteklenen bazı savunma tesisleri örnekleri şunları kapsamaktadır:

 • Karmaşık varlıklar için büyük ölçekli onarım tesisleri
 • Operasyonel askeri üsleri
 • Savunma mülkleri içinde faaliyet gösteren servis teknisyenleri
 • Eğitim merkezleri / varlık ve tesislerin sürdürülebilirliği

Hizmet İçi Varlıkların Sürdürebilirlik Programları

İletişim sistem & ekipmanları, kara ve deniz varlıkları dahil olmak üzere IFS, hizmet içi varlıklar için özel destek programları sağlamaktadır. IFS Yazılım Çözümleri sistem entegratörünün askeri müşterisine sunduğu çekirdekte konuşlandırabilir veya askeri son kullanıcı ya da performans bazlı lojistik sağlayıcıları (PBL) tarafından direkt olarak uygulanabilir.

 • Ekonomik Hazırlık –  Varlık uygunluk oranlarını tam olarak görüntüleyin ve sürdürülebilirlik maliyetlerinde önemli bir düşüş elde edebilmek için politika değişikliklerini bakım sonuçlarına bağlayın.
 • Performans Optimizasyonu – Bakım faaliyetlerinizi tedarik fazlası maliyetine maruz kalmadan, gerçek zaman bazlı görevlere, varlık kullanım verilerine, kaynak kısıtlama ve parça uygunluğuna göre planlayın ve programlayın.
 • Operasyonel Güç – hizmet dışı kalma süresini azaltmak ve operasyonel hazırlığı optimize etmek için beklenmedik aksiyonlara ve değişen görev profillerine emin bir şekilde karşılık verin.
 • Toplam Varlık Görünürlüğü –  Lojistik ağınızı, performans ve karar verme süreçlerini geliştirme hedeflerine ulaşmak için entegre ve bütünsel bir yaklaşımla aktif olarak yönetin.
 • Operasyon Dağılımı  – Küresel olarak dağıtılmış operasyonel, ara bakım ve depo bakımı ile gerçek zamanlı toplam varlık görünürlüğünün (TAV) canlandırılması yoluyla varlıklarınızı, kaynaklarınızı ve gerekli bakımları isabetli bir şekilde tanımlayın.

 

 

OEM ve Ekipman Tedariği

IFS, savunma OEMlerine ve ekipman tedarikçilerine yönetim ve üretim yazılımı sunuyor. Bu yazılım, üretim ve yaşam döngüsü destek yeteneklerinin yanında finans ve İK'yı da kapsamaktadır.

 • Eksiksiz ürün yaşam döngüsü yönetimi
 • Karma modla üretim
 • Proje sabitleme
 • Kurumsal operasyonel zekâ
 • Satış sonrası ve müşteri hizmerleri
 • Uyumluluk ve gömülü ihracat kontrolü

Daha fazla bilgi edinmek için tıklayın

Savunma Şirketleri Yönetimi

IFS, savunma şirketlerinin etkili bir şekilde yönetilmesini sağlayan bir yazılım sunar. Departmanlara yönelik, tesis veya tam güç şirket yönetiminde başarıya ulaşmayı mı istiyorsunuz? IFS ürün ve çözümleri HQ, lojistik, filo ve varlık yönetimi, varlık hazırlığı ve operasyonel zekayı içerir. Yönetim departmanı, özel sektör danışmanları veya SI ortakları tarafından uygulanabilir.

 • Tam güç lojistik yönetimi
 • Karar verme süreci için finansal, performans ve süreç bilgileri
 • Konfigürasyon yönetimi, MRO ve lojistik
 • Tesis yönetimi
 • İş gücü yönetimi ve planlama

Savunma Tesisleri Yönetimi

IFS, bütünsel savunma yetenekleri grubunun bir parçası olarak tesis yönetimi çözümünü sunmaktadır. IFS Tesis Yönetimi Çözümü; tersaneler, operasyonel üsler, eğitim tesisleri, hava alanları ve bakım depoları gibi savunma tesislerinin yazılım ihtiyaçlarını karşılamaktadır. IFS tarafından desteklenen bazı savunma tesisleri örnekleri şunları kapsamaktadır:

 • Karmaşık varlıklar için büyük ölçekli onarım tesisleri
 • Operasyonel askeri üsleri
 • Savunma mülkleri içinde faaliyet gösteren servis teknisyenleri
 • Eğitim merkezleri / varlık ve tesislerin sürdürülebilirliği