DURMAZLAR IFS ERP Başarı Hikayesi

Makine sektörünün öncü firmalarından Durmazlar Makine'nin IFS ERP ile sağladığı faydalar:

• Sağlıklı bir üretim planlaması yapılabilir hale geldi, tüm süreçlerde yüksek verimlilik artışı elde edildi, kurumsal disiplin kazanıldı.
• Şirketin tüm birimleri arasında tam bir entegrasyon sağlandığı için yönetsel kararları doğrudan etkileyecek de¤erli veriler elde edildi.
• Eskiden veriler her departmanda ayrı ayrı manuel olarak tutulduğu için ortaya çıkan hatalar ve zaman kaybının önüne geçildi.
• Depo yönetimi kolaylaştı, stok maliyetleri düştü.
• IFS ERP ile maliyetlerin yüzde 98 oranında doğru ç›karılabilmesi mümkün oldu.
• Ürün fiyatları rekabete en uygun ve maliyet dengesi sağlanarak belirlenebildi.
• Verimlilik arttığı, maliyetler düşürüldüğü için kârlılık da arttı, kârlılığı ölçmek mümkün oldu.
• Raporlar çok daha hızlı üretildiği için, yönetsel kararların sağlıklı bir şekilde alınması kolaylaştı.
• Geçmiş yılların verileri dışında sonraki yılın üretim planını sağlıklı bir şekilde yapmak mümkün hale geldi.
• IFS ERP’nin geliştirilebilir yapısı sayesinde ihtiyaç duyulan yenilikler, raporlar ve özellikler, kısa sürede ve kolayca hayata geçirilir oldu.

Dosya Bilgileri: Case Study, pdf   0,2 MB

DOWNLOAD Case Study

İndir