Skip to main content

EAM—Kurumsal Varlık Yönetimi

EAM Yazılımı Nedir?

Kurumsal Varlık Yönetimi (Enterprise Asset Management – EAM) yazılımı şirketinizdeki ekipmanların ve diğer duran varlıkların çalışır vaziyette olmalarını sağlamak adına bakımlarının takibini yapabilmenize yardımcı olan bir yazılımdır. Diğer bir deyişle şirketinize ait makinelerin, tesislerin, araçların, araç filolarının, mülklerin ve diğer varlıkların bakım ve onarımlarını kapsayan yazılıma EAM denir.

Bir EAM çözümü, her bir ekipman parçasının bakımı için gereken malzeme ve işçilik maliyetini takip eder, verileri ekipman türüne, konumuna, üretim hattına, ürün grubuna, yaşına veya diğer kategorilere göre yapılandırır ve önleyici bakımı verimli bir şekilde planlamanıza, akabinde de yönetmenize olanak tanır.

Enterprise Asset Management Software
 

EAM yazılımları, bir fabrika ya da tesis yönetim takımının önemli performans verilerini yönetmesine olanak sağlar. Örnek olarak EAM yazılımı sayesinde önleyici bakımın düzeltici bakıma oranını %75’in üzerinde tutmak mümkündür.

Bunun gerçek hayata yansıması ise şu şekilde gerçekleşir: bakım ekibi yaptığı her üç önleyici bakım görevine karşın yalnızca bir düzeltici bakım görevi tamamlar.

Bu oran daha verimli ve daha karlı işletmelerin tercih ettiği proaktif varlık yönetimi programını belirler.

Neden bir EAM yazılımına ihtiyacınız var?

Tahmin edebileceğiniz gibi EAM yazılımlarının ana görevlerinden birisi elbette ekipman verimliliğini ve güvenilirliğini sağlamaktır. Malum, eğer bir ekipman çalışmıyorsa kar da getirmiyordur. Öte yandan operasyon kalitesi düşük bir ekipman da tam kapasite çalışmadığı gibi büyük ihtimalle daha fazla atığa ve ürün kalitesinde sorunlara da sebebiyet verecektir. Tüm bu sorunlar büyük yatırımlar yapılan varlıkların atıl kalmasına ve zayıf bir müşteri deneyimine sebep olacaktır.

Ancak elbette EAM yazılımı kullanmanın daha stratejik sebepleri de vardır. Bu sebepler şirketin kısa ve uzun vadedeki başarısını etkileyecek olan adımlardır. Hemen sonuç alınacak faydalara baktığımızda “Sağlık, Güvenlik ve Çevre” alanındaki faydalar ilk sırada gelir. Bir ekipmanın bozulması büyük bir masraf doğurabileceği gibi ekipmanın kullanılmaz hale gelmesiyle de sonuçlanabilir. Birçok durumda bu tarz bir sorun yaralanmalar, ölüm, zararlı maddelerin çevreye salınması gibi istenmeyen sonuçlar doğurabilir.

EAM yazılımı kullanmanın uzun vadede getireceği faydalar ise elbette sermaye mallarından maksimum seviyede dönüş sağlamak ve daha fazla veriye dayalı kararlar vererek şirketinizi ileriye götürmek olacaktır. EAM yazılımları, matkap tezgahı ya da kompresör gibi tek bir ekipmandan aynı zamanda alınmış ya da kullanım süresinin sonuna yaklaşılan bir ekipman sınıfına, yeni teknolojilerin gelişiyle çağın gerisinde kalacak ekipmanlardan üretim bantlarına, üretim tesislerine hatta varlık ve tesis portföylerine kadar birçok farklı kademede onarım ya da değiştirme kararlarınızda size yardımcı olabilir.

EAM yazılımınız, şirketinizi uçtan uca kapsayan ERP yazılımınızın doğal bir parçası olduğu zaman bu ve bunun gibi kararları alırken sadece ekipmanın yönetim maliyeti açısından değil elde edilen gelir, müşteri deneyiminin nasıl etkilendiği gibi farklı stratejik faktörleri de hesaba katabilirsiniz. Aşağıda sizlerle EAM yazılımının önemli rol oynadığı birkaç senaryo paylaşıyoruz:

 • Üretim bandını çalışır vaziyette tutmak için bakım sebebiyle durdurma gerekli olabilir. Ancak eğer önemli birkaç müşterinin siparişi bekliyor ve bu durdurma sebebiyle teslimatta aksama olacaksa, bakımın ertelenmesi düşünülebilir.
 • Kalite problemleri bir üretim bandını ya da müşteri ilişkilerini zedeliyorsa, bakım ve onarım maliyetlerini hesaplarken ciro, mevzuatlara uyum ve müşteri memnuniyeti gibi çeşitli konular da göz önünde bulundurulabilir.
 • Coğrafi talep akışlarında bir değişiklik olduğu takdirde dünyanın bir bölgesindeki tesis ve ekipmanların bakımı diğer tesislere göre önceliklendirilebilir.
 • Tüm varlık hayat döngüsünün tek bir veri tabanında, beşikten mezara kadar, yönetilmesini zorunlu kılan ISO 5500 ve PAS 55 gibi standartlara uyum için, operasyon tasarımından bakımına ve nihai olarak da işe son verme ve yenilemeye kadar tüm fazlarda EAM çözümleri tek bir gerçek veriye ulaşmanızı sağlar.

Bir EAM yazılımını eşsiz yapan nedir?

EAM yazılımı, önceki yıllarda kullanılan Bilgisayarlı Bakım Yönetim Sistemi (CMMS) yazılımlarından daha farklıdır. EAM çözümlerinde genellikle envanter yönetimi, finans hatta insan kaynakları (İK) gibi modüller de bulunur. Hatta öyle ki, EAM çözümleri, şirketin tüm gelirleri ekipman ve varlıklarına bağlı olan varlık-yoğun organizasyonlarda topyekun bir kurumsal kaynak planlama (ERP) yazılımı olarak da kullanılabilir.

EAM yazılımları, bir fabrika ya da tesis yönetim takımının önemli performans verilerini yönetmesine olanak sağlar. Örnek olarak EAM yazılımı sayesinde önleyici bakımın düzeltici bakıma oranını %75’in üzerinde tutmak mümkündür. Bunun gerçek hayata yansıması ise şu şekilde gerçekleşir: bakım ekibi yaptığı her üç önleyici bakım görevine karşın yalnızca bir düzeltici bakım görevi tamamlar. Bu oran daha verimli ve daha karlı işletmelerin tercih ettiği proaktif varlık yönetimi programını belirler.

EAM çözümleri reaktif bakımdan (bir şeyler bozulduktan sonra tamir edilmesi), proaktif bakıma (bozulmaların önüne geçecek önleyici bakım pratiklerini uygulamak) giden yolda şirketlere yardımcı olur. Bu yolculuğun ilk adımı elbette önleyici bakımların yapılması için bir takvim oluşturabilme ve bu uygulamaları yapabilmekten geçer.

Belirli aralıklarla, ki bu aralıklar genellikle ekipmanı üreten şirket tarafından belirlenir, gerekli bakım işlemlerini yaparsınız. Şirketiniz büyüdükçe, EAM yazılımınız sayesinde bu bakımları zaman aralıklarına göre değil belirli kriterler karşılandıkça yaparsınız. Bu kriterler total çalışma zamanından görev döngüsüne ya da makinenin yıprandığının göstergesi olan başka bir veriye kadar birçok farklı unsurdan biri olabilir. Ayrıca, EAM kullanıcısı makinelerden alınan tanı verilerine bakarak durum-tabanlı bakım kararlarını verebilir. Isı, titreşim ya da basınçta oluşacak değişimler belirli bir seviyenin üstünde olduğu takdirde önleyici bakım süreçleri tetiklenebilir.

Netice itibarıyla önleyici bakım konusunda en doğru yaklaşım durum-tabanlı işlemlerle ve görev döngüsü, yüklenme faktörleri, yüklenme zamanları gibi bakım çalışmalarının ortak olarak yürütülmesidir. Bunu daha verimli hale getirmek için ise EAM yazılımınızın şirketinizi uçtan uca bağlayan ERP çözümünüzün bir parçası olması faydalı olacaktır. Böylece sadece makine kullanım süresi değil, ürün bilgileri de kullanılabilir olacaktır. Ne de olsa paslanmaz çelik kesen bir makine, alüminyum kesen bir makineden daha hızlı aşınacaktır.

Gereksiz bakımları ortadan kaldırmaktaki hedef sadece bakım maliyetlerini sıfıra indirmek değil aynı zamanda bakım çalışmalarının makineye verebileceği zararların da önüne geçmek ve çalışma süresini pozitif yönde etkilemektir.

EAM Yazılımı kullanmanın faydaları nelerdir?

EAM yazılımı bir araçtır ve bu aracı ne kadar iyi kullanırsanız şirketinize o kadar fazla fayda sağlarsınız. Ancak kullananların genellikle üstünde durduğu faydaları şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Artan ekipman kullanılabilirliği
 • Artan ekipman optimizasyonu
 • Artan verimlilik ve üretim kapasitesi
 • Azalan hurda oranları veya ürün uyumsuzluk sorunları
 • Teknisyenler için çalışma zaman aralığının maksimize edilmesi
 • Finansal ve onarım/değiştirme karalarında kalite artışı
 • Tesis kapatma, yenileme ve diğer büyük ölçekli bakım projeleri için daha hızlı dönüş süresi
 • Onarım, gerekli yedek parçanın stokta olmaması ya da personel eksiği gibi sebeplerle oluşacak duraksamalarda azalma
 • Bakımlarda yapılan her işlemin kaydının tutulması ve bakım teknisyenlerinin sertifikasyon takipleri ile mevzuatlara kolay uyum

Ancak EAM çözümünün en stratejik faydası belki de bu yazılımla birlikte daha önce mümkün olduğunu dahi düşünmediğiniz adımları atabilecek olmanızdır.

EAM, şirketlerin sahip oldukları varlıklar sayesinde günümüzde ve gelecekte nasıl ürün üretileceğini, servis sunulacağını, gelir üreteceğini ve müşteri çözümleri yaratılacağını planlayabilecekleri Varlık Yaşam Döngüsü Yönetimi (Asset Lifecycle Management – ALM) özelliği ile birlikte gelir. Böylece varlıklar şirketin güncel ve gelecek ihtiyaçlarına göre şekillendirilebilir. Ayrıca bakım çalışmalarında aşırıya kaçılmanın da önüne geçilebilir. Zira aşırı bakım ortaya çıkan sonucu iyileştirmediği gibi masrafları artırarak şirketi zarara sürükler.

Varlıklarda zaman içinde değişiklikler yapıldıkça tüm adımlar bakım kayıtlarında saklanır. Bir noktada, en iyi bakıma rağmen varlıklar bozulur ve döngü yeniden başlar. EAM sayesinde ise planlama ve mühendislik takımları bakım çalışmalarına tam görünürlükle başlayabilirler. Ayrıca yeni kurulacak olan varlığın performansını iyileştirmek için bir önceki varlığın kullanım verilerinden faydalanılabilecektir.

ERP gibi operasyonel sistemler ile birlikte kullanıldığında EAM çözümleri, EAM’dan gelen veriler, SCADA sistemlerinden gelen veriler ve ERP verileri ile birleştirerek bir makineden alınan verimin maksimize edilmesini sağlayacak olan, toplam ekipman etkinliğini (overall equipment effectiveness – OEE) sağlar. TEE (OEE) aşağıdaki maddeleri minimize ederek verim artışı sağlar

 • Planlamadan doğan kayıplar
 • Ekipman arızalarından kaynaklanan kullanılabilirlik kayıpları veya kurulum süresi gibi planlı kayıplar
 • Minör duraksamalardan ve düşük ekipman çalışma hızlarından kaynaklanan performans kaybı
 • Düşük ekipman performansı ve ürün kusurlarından kaynaklanan kalite kayıpları

TEE (OEE) üretim verimliliğini ölçmek için kullanılan bir orandır. İdealde, bir üretim firması hiç durmadan, son sürat çalışan ekipmanlarla %100 iyi parçalarla ve %100 kullanılabilirlikle çalıştığı düşünülür. Elbette bu gerçek dünyada karşılığı olmayan bir durumdur. Çoğunlukla en büyük sebep de üretim hızının kontrol altında tutulabilecek şekilde azaltılması ve optimum seviyenin bulunmasıdır. Ayrıca EAM’ın alanına giren yedek parça stok durumu ve bakım personelinin yeterliliği ile ERP alanına giren envanter ve ham maddenin stok durumları da bu çalışmayı etkileyen faktörler arasındadır.

EAM, duraklamaların kaydedildiği bir arşiv görevi de görecektir. Bu veriler manuel olarak kaydedilebileceği gibi aynı zamanda Nesnelerin İnterneti (IoT) ile otomatik olarak da toplanabilir.

Doğru EAM yazılım çözümünü nasıl seçersiniz?

EAM yazılımı seçmek oldukça yoğun ve dikkat gerektiren bir süreçtir. Öncelikle ihtiyacınız olan işlevsel özellikleri belirlemeniz ve akabinde şirketinizin geleceğini de düşünerek bir karar vermeniz gerekir. Böylesi bir proje, gerekli bütçenin olmasını garanti altına alacak, EAM uygulamasının getireceği süreç değişiklikleri ve gelişmelerin şirketin tamamında benimseneceğinden emin olacak bir uygulayıcı sponsora ihtiyaç vardır.

EAM işlevsel kapasitesi açısından ne kadar net olsa da ve çoğu kullanıcı, makinede dururken farklı cihazlarda iş emirlerini çalıştırabilmelerini sağlamak isteyecek olsa da, daha stratejik faktörler işin içine girdikçe bu yazılımlar birbirinden büyük oranda farklılaşır. Seçim yaparken göz önünde bulundurmanız gereken bazı maddeler şu şekildedir:

 • Bu EAM çözümü varlık yaşam döngüsünün her adımında bize destek olacak mı?
 • Bu EAM yazılımı, mühendislik, inşaat, tesis kapatılışı, yaşam döngüsü uzatımı, yeniden tasarlama gibi daha büyük ölçekli projelerde bize nasıl destek olacak?
 • Bu seçeceğimiz yazılım bakım sözleşmelerini de destekliyor mu? Ve örnekse teklif verme ve sözleşme yönetimini otomatize etmemize imkan tanıyor mu?
 • Bu EAM yazılımı, OEE’yi ne kadar iyi destekliyor?
 • Bu EAM yazılımı gelecekte nasıl evrilecek? Yazılım sağlayıcının ürünün geleceğine dair bir yol haritası var mı?

IFS EAM işletmelerin başarısında nasıl rol oynuyor?

IFS, bundan 30 yıl önce ilk ürününü varlık yönetimi sektöründe üretti. Yazılımımız bu sektör için üretildiği kadar sektör de yazılımımızın gelişmesinde büyük rol oynadı. Bu süre içinde birleşmeler, ayrılmalar, düzenlemelerin ortadan kaldırılmaları, varlık ve iş gücü optimizasyonu alanında daha büyük talepler ile karşılaştık. Ve dünyanın dört bir yanındaki şirketlerin karlılıklarını artırmalarının önündeki engelleri aşmalarına yardımcı olduk. Daha fazlasını merak ediyorsanız müşterilerimizin bizim hakkımızda neler söylediklerini inceleyebilirsiniz:

Avrupa'nın önde gelen baskı kağıdı üreticilerinden biri olan Holmen Paper, bakım süreçlerini kolaylaştırmak için IFS yazılımını kullanıyor

Küresel biletleme ve gelir toplama sistemleri sağlayıcısı Cubic Transportation Systems, hangi onarımların gerekli olacağını tahmin etmek ve buna göre öncelik sırasını belirlemek için IFS çözümlerini kullanıyor

Norveç'in ana elektrik şebekesi operatörü Statnett, kesintisiz hizmet sunmak için IFS teknolojisine güveniyor

Önde gelen ormancılık grubu SCA'nın IFS ile Toplam Ekipman Etkinliği (TEE- OEE) süreci

Daha güvenli, daha hızlı, daha iyi: China Airlines'da modern bakım, onarım ve revizyon (MRO) ve üstün performans

Neden bir EAM yazılımına ihtiyacınız var?

Tahmin edebileceğiniz gibi EAM yazılımlarının ana görevlerinden birisi elbette ekipman verimliliğini ve güvenilirliğini sağlamaktır. Malum, eğer bir ekipman çalışmıyorsa kar da getirmiyordur. Öte yandan operasyon kalitesi düşük bir ekipman da tam kapasite çalışmadığı gibi büyük ihtimalle daha fazla atığa ve ürün kalitesinde sorunlara da sebebiyet verecektir. Tüm bu sorunlar büyük yatırımlar yapılan varlıkların atıl kalmasına ve zayıf bir müşteri deneyimine sebep olacaktır.

Ancak elbette EAM yazılımı kullanmanın daha stratejik sebepleri de vardır. Bu sebepler şirketin kısa ve uzun vadedeki başarısını etkileyecek olan adımlardır. Hemen sonuç alınacak faydalara baktığımızda “Sağlık, Güvenlik ve Çevre” alanındaki faydalar ilk sırada gelir. Bir ekipmanın bozulması büyük bir masraf doğurabileceği gibi ekipmanın kullanılmaz hale gelmesiyle de sonuçlanabilir. Birçok durumda bu tarz bir sorun yaralanmalar, ölüm, zararlı maddelerin çevreye salınması gibi istenmeyen sonuçlar doğurabilir.

EAM yazılımı kullanmanın uzun vadede getireceği faydalar ise elbette sermaye mallarından maksimum seviyede dönüş sağlamak ve daha fazla veriye dayalı kararlar vererek şirketinizi ileriye götürmek olacaktır. EAM yazılımları, matkap tezgahı ya da kompresör gibi tek bir ekipmandan aynı zamanda alınmış ya da kullanım süresinin sonuna yaklaşılan bir ekipman sınıfına, yeni teknolojilerin gelişiyle çağın gerisinde kalacak ekipmanlardan üretim bantlarına, üretim tesislerine hatta varlık ve tesis portföylerine kadar birçok farklı kademede onarım ya da değiştirme kararlarınızda size yardımcı olabilir.

EAM yazılımınız, şirketinizi uçtan uca kapsayan ERP yazılımınızın doğal bir parçası olduğu zaman bu ve bunun gibi kararları alırken sadece ekipmanın yönetim maliyeti açısından değil elde edilen gelir, müşteri deneyiminin nasıl etkilendiği gibi farklı stratejik faktörleri de hesaba katabilirsiniz. Aşağıda sizlerle EAM yazılımının önemli rol oynadığı birkaç senaryo paylaşıyoruz:

 • Üretim bandını çalışır vaziyette tutmak için bakım sebebiyle durdurma gerekli olabilir. Ancak eğer önemli birkaç müşterinin siparişi bekliyor ve bu durdurma sebebiyle teslimatta aksama olacaksa, bakımın ertelenmesi düşünülebilir.
 • Kalite problemleri bir üretim bandını ya da müşteri ilişkilerini zedeliyorsa, bakım ve onarım maliyetlerini hesaplarken ciro, mevzuatlara uyum ve müşteri memnuniyeti gibi çeşitli konular da göz önünde bulundurulabilir.
 • Coğrafi talep akışlarında bir değişiklik olduğu takdirde dünyanın bir bölgesindeki tesis ve ekipmanların bakımı diğer tesislere göre önceliklendirilebilir.
 • Tüm varlık hayat döngüsünün tek bir veri tabanında, beşikten mezara kadar, yönetilmesini zorunlu kılan ISO 5500 ve PAS 55 gibi standartlara uyum için, operasyon tasarımından bakımına ve nihai olarak da işe son verme ve yenilemeye kadar tüm fazlarda EAM çözümleri tek bir gerçek veriye ulaşmanızı sağlar.

Bir EAM yazılımını eşsiz yapan nedir?

EAM yazılımı, önceki yıllarda kullanılan Bilgisayarlı Bakım Yönetim Sistemi (CMMS) yazılımlarından daha farklıdır. EAM çözümlerinde genellikle envanter yönetimi, finans hatta insan kaynakları (İK) gibi modüller de bulunur. Hatta öyle ki, EAM çözümleri, şirketin tüm gelirleri ekipman ve varlıklarına bağlı olan varlık-yoğun organizasyonlarda topyekun bir kurumsal kaynak planlama (ERP) yazılımı olarak da kullanılabilir.

EAM yazılımları, bir fabrika ya da tesis yönetim takımının önemli performans verilerini yönetmesine olanak sağlar. Örnek olarak EAM yazılımı sayesinde önleyici bakımın düzeltici bakıma oranını %75’in üzerinde tutmak mümkündür. Bunun gerçek hayata yansıması ise şu şekilde gerçekleşir: bakım ekibi yaptığı her üç önleyici bakım görevine karşın yalnızca bir düzeltici bakım görevi tamamlar. Bu oran daha verimli ve daha karlı işletmelerin tercih ettiği proaktif varlık yönetimi programını belirler.

EAM çözümleri reaktif bakımdan (bir şeyler bozulduktan sonra tamir edilmesi), proaktif bakıma (bozulmaların önüne geçecek önleyici bakım pratiklerini uygulamak) giden yolda şirketlere yardımcı olur. Bu yolculuğun ilk adımı elbette önleyici bakımların yapılması için bir takvim oluşturabilme ve bu uygulamaları yapabilmekten geçer.

Belirli aralıklarla, ki bu aralıklar genellikle ekipmanı üreten şirket tarafından belirlenir, gerekli bakım işlemlerini yaparsınız. Şirketiniz büyüdükçe, EAM yazılımınız sayesinde bu bakımları zaman aralıklarına göre değil belirli kriterler karşılandıkça yaparsınız. Bu kriterler total çalışma zamanından görev döngüsüne ya da makinenin yıprandığının göstergesi olan başka bir veriye kadar birçok farklı unsurdan biri olabilir. Ayrıca, EAM kullanıcısı makinelerden alınan tanı verilerine bakarak durum-tabanlı bakım kararlarını verebilir. Isı, titreşim ya da basınçta oluşacak değişimler belirli bir seviyenin üstünde olduğu takdirde önleyici bakım süreçleri tetiklenebilir.

Netice itibarıyla önleyici bakım konusunda en doğru yaklaşım durum-tabanlı işlemlerle ve görev döngüsü, yüklenme faktörleri, yüklenme zamanları gibi bakım çalışmalarının ortak olarak yürütülmesidir. Bunu daha verimli hale getirmek için ise EAM yazılımınızın şirketinizi uçtan uca bağlayan ERP çözümünüzün bir parçası olması faydalı olacaktır. Böylece sadece makine kullanım süresi değil, ürün bilgileri de kullanılabilir olacaktır. Ne de olsa paslanmaz çelik kesen bir makine, alüminyum kesen bir makineden daha hızlı aşınacaktır.

Gereksiz bakımları ortadan kaldırmaktaki hedef sadece bakım maliyetlerini sıfıra indirmek değil aynı zamanda bakım çalışmalarının makineye verebileceği zararların da önüne geçmek ve çalışma süresini pozitif yönde etkilemektir.

EAM Yazılımı kullanmanın faydaları nelerdir?

EAM yazılımı bir araçtır ve bu aracı ne kadar iyi kullanırsanız şirketinize o kadar fazla fayda sağlarsınız. Ancak kullananların genellikle üstünde durduğu faydaları şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Artan ekipman kullanılabilirliği
 • Artan ekipman optimizasyonu
 • Artan verimlilik ve üretim kapasitesi
 • Azalan hurda oranları veya ürün uyumsuzluk sorunları
 • Teknisyenler için çalışma zaman aralığının maksimize edilmesi
 • Finansal ve onarım/değiştirme karalarında kalite artışı
 • Tesis kapatma, yenileme ve diğer büyük ölçekli bakım projeleri için daha hızlı dönüş süresi
 • Onarım, gerekli yedek parçanın stokta olmaması ya da personel eksiği gibi sebeplerle oluşacak duraksamalarda azalma
 • Bakımlarda yapılan her işlemin kaydının tutulması ve bakım teknisyenlerinin sertifikasyon takipleri ile mevzuatlara kolay uyum

Ancak EAM çözümünün en stratejik faydası belki de bu yazılımla birlikte daha önce mümkün olduğunu dahi düşünmediğiniz adımları atabilecek olmanızdır.

EAM, şirketlerin sahip oldukları varlıklar sayesinde günümüzde ve gelecekte nasıl ürün üretileceğini, servis sunulacağını, gelir üreteceğini ve müşteri çözümleri yaratılacağını planlayabilecekleri Varlık Yaşam Döngüsü Yönetimi (Asset Lifecycle Management – ALM) özelliği ile birlikte gelir. Böylece varlıklar şirketin güncel ve gelecek ihtiyaçlarına göre şekillendirilebilir. Ayrıca bakım çalışmalarında aşırıya kaçılmanın da önüne geçilebilir. Zira aşırı bakım ortaya çıkan sonucu iyileştirmediği gibi masrafları artırarak şirketi zarara sürükler.

Varlıklarda zaman içinde değişiklikler yapıldıkça tüm adımlar bakım kayıtlarında saklanır. Bir noktada, en iyi bakıma rağmen varlıklar bozulur ve döngü yeniden başlar. EAM sayesinde ise planlama ve mühendislik takımları bakım çalışmalarına tam görünürlükle başlayabilirler. Ayrıca yeni kurulacak olan varlığın performansını iyileştirmek için bir önceki varlığın kullanım verilerinden faydalanılabilecektir.

ERP gibi operasyonel sistemler ile birlikte kullanıldığında EAM çözümleri, EAM’dan gelen veriler, SCADA sistemlerinden gelen veriler ve ERP verileri ile birleştirerek bir makineden alınan verimin maksimize edilmesini sağlayacak olan, toplam ekipman etkinliğini (overall equipment effectiveness – OEE) sağlar. TEE (OEE) aşağıdaki maddeleri minimize ederek verim artışı sağlar

 • Planlamadan doğan kayıplar
 • Ekipman arızalarından kaynaklanan kullanılabilirlik kayıpları veya kurulum süresi gibi planlı kayıplar
 • Minör duraksamalardan ve düşük ekipman çalışma hızlarından kaynaklanan performans kaybı
 • Düşük ekipman performansı ve ürün kusurlarından kaynaklanan kalite kayıpları

TEE (OEE) üretim verimliliğini ölçmek için kullanılan bir orandır. İdealde, bir üretim firması hiç durmadan, son sürat çalışan ekipmanlarla %100 iyi parçalarla ve %100 kullanılabilirlikle çalıştığı düşünülür. Elbette bu gerçek dünyada karşılığı olmayan bir durumdur. Çoğunlukla en büyük sebep de üretim hızının kontrol altında tutulabilecek şekilde azaltılması ve optimum seviyenin bulunmasıdır. Ayrıca EAM’ın alanına giren yedek parça stok durumu ve bakım personelinin yeterliliği ile ERP alanına giren envanter ve ham maddenin stok durumları da bu çalışmayı etkileyen faktörler arasındadır.

EAM, duraklamaların kaydedildiği bir arşiv görevi de görecektir. Bu veriler manuel olarak kaydedilebileceği gibi aynı zamanda Nesnelerin İnterneti (IoT) ile otomatik olarak da toplanabilir.

Doğru EAM yazılım çözümünü nasıl seçersiniz?

EAM yazılımı seçmek oldukça yoğun ve dikkat gerektiren bir süreçtir. Öncelikle ihtiyacınız olan işlevsel özellikleri belirlemeniz ve akabinde şirketinizin geleceğini de düşünerek bir karar vermeniz gerekir. Böylesi bir proje, gerekli bütçenin olmasını garanti altına alacak, EAM uygulamasının getireceği süreç değişiklikleri ve gelişmelerin şirketin tamamında benimseneceğinden emin olacak bir uygulayıcı sponsora ihtiyaç vardır.

EAM işlevsel kapasitesi açısından ne kadar net olsa da ve çoğu kullanıcı, makinede dururken farklı cihazlarda iş emirlerini çalıştırabilmelerini sağlamak isteyecek olsa da, daha stratejik faktörler işin içine girdikçe bu yazılımlar birbirinden büyük oranda farklılaşır. Seçim yaparken göz önünde bulundurmanız gereken bazı maddeler şu şekildedir:

 • Bu EAM çözümü varlık yaşam döngüsünün her adımında bize destek olacak mı?
 • Bu EAM yazılımı, mühendislik, inşaat, tesis kapatılışı, yaşam döngüsü uzatımı, yeniden tasarlama gibi daha büyük ölçekli projelerde bize nasıl destek olacak?
 • Bu seçeceğimiz yazılım bakım sözleşmelerini de destekliyor mu? Ve örnekse teklif verme ve sözleşme yönetimini otomatize etmemize imkan tanıyor mu?
 • Bu EAM yazılımı, OEE’yi ne kadar iyi destekliyor?
 • Bu EAM yazılımı gelecekte nasıl evrilecek? Yazılım sağlayıcının ürünün geleceğine dair bir yol haritası var mı?

IFS EAM işletmelerin başarısında nasıl rol oynuyor?

IFS, bundan 30 yıl önce ilk ürününü varlık yönetimi sektöründe üretti. Yazılımımız bu sektör için üretildiği kadar sektör de yazılımımızın gelişmesinde büyük rol oynadı. Bu süre içinde birleşmeler, ayrılmalar, düzenlemelerin ortadan kaldırılmaları, varlık ve iş gücü optimizasyonu alanında daha büyük talepler ile karşılaştık. Ve dünyanın dört bir yanındaki şirketlerin karlılıklarını artırmalarının önündeki engelleri aşmalarına yardımcı olduk. Daha fazlasını merak ediyorsanız müşterilerimizin bizim hakkımızda neler söylediklerini inceleyebilirsiniz:

Avrupa'nın önde gelen baskı kağıdı üreticilerinden biri olan Holmen Paper, bakım süreçlerini kolaylaştırmak için IFS yazılımını kullanıyor

Küresel biletleme ve gelir toplama sistemleri sağlayıcısı Cubic Transportation Systems, hangi onarımların gerekli olacağını tahmin etmek ve buna göre öncelik sırasını belirlemek için IFS çözümlerini kullanıyor

Norveç'in ana elektrik şebekesi operatörü Statnett, kesintisiz hizmet sunmak için IFS teknolojisine güveniyor

Önde gelen ormancılık grubu SCA'nın IFS ile Toplam Ekipman Etkinliği (TEE- OEE) süreci

Daha güvenli, daha hızlı, daha iyi: China Airlines'da modern bakım, onarım ve revizyon (MRO) ve üstün performans