Skip to main content

Filo ve Varlık Yönetimi

Varlıklarınızı etkin yöneterek ömürlerini ve filo kullanımınızı en üst düzeye çıkarın

Havacılık ve Savunma, Nükleer, Petrol ve Gaz gibi endüstrilerin karmaşık ihtiyaçlarını destekleyen ve uzun bir geçmişe sahip olan IFS Filo ve Varlık Yönetimi çözümleri, sunduğu uçtan uca entegre ve akıllı çözümler sayesinde, toplam yaşam döngüsü maliyetlerini azaltırken, varlık portföyünüzün optimum kullanılabilirliğini de sağlar. 
 
Entegre Filo ve Varlık Yönetimi çözümlerimiz, IoT bağlantılı saha varlıklarından ve mobil servis özelliklerinden büyük bakım planlamasına ve uygulamaya kadar türünün en iyisi özellikler sunar. Tüm süreçler sınıfının en iyisi finansal yönetim ve tedarik zinciri yetenekleri ile desteklenir. Bulutta veya şirketinizde kurulum gibi esnek seçenekleri ve sürekli güncellenen dijital altyapısı ile IFS, iş ve program önceliklerini daima ön planda tutarak, değişen iş ve yasal düzenleme gereksinimlerine hızlı bir şekilde adapte olmanızı sağlar.

Fleet and Asset Management Solutions from IFS

Vigor Industrial, tüm operasyonel faaliyetlerini yönetmek için IFS Uygulamalarını kullanıyor

Customer Quote
Bütün şirketlerimizi IFS'e geçirmeseydik, eskiden çalıştığımız şekilde devam etmemize imkan yoktu.
Leonie Markgraf BT Direktörü, Vigor
Müşteri Başarı Hikayesi

Daha Fazla Başarı Hikayesi

0

Tesis

0

Eyalet

0

Çalışan

Sonuç odaklı filo ve varlık yönetimi çözümü

Bir Amaç İçin Tasarlandı

Filo ve Varlık Yönetimi, organizasyonun hem kısa hem de uzun vadeli ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, en uygun maliyetle kapasite ve kullanılabilirlik sağlar.
 
Basitçe ifade etmek gerekirse bu süreç, mühendislik, tedarik ve lojistik, çok seviyeli bakım işlemleri, müşteri ilişkileri ile finansal ve yasal kontrollerin karmaşık bir senfonisidir. Destek ağı tipik olarak, sahadaki personelden zincirdeki son alt yükleniciye kadar bir çok tarafı içerir. Bu servisin farklı sorumlular tarafından birlikte yapılabilmesi için bilgi paylaşımı ve veri - arıza sıklıklarından transit sürelerine kadar - çok önemlidir. 
 
IFS Filo ve Varlık Yönetimi çözümleri, kuruluşların bunun gibi karmaşık ortamlara hakim olmalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. İzin verilen konfigürasyonları ve bakım politikasını tanımlamaktan, bakım ve lojistik planlama ve uygulamaya kadar, IFS çözümleri, filo yöneticilerinin mali ve yasal yönetim yükünü azaltırken en optimum kullanılabilirlik sonuçlarını elde etmelerine yardımcı olur.

Entegre Destek Altyapısı

En uygun maliyetle hazır olma hedeflerine ulaşmak veya üzerine çıkmak, sürdürülebilir olmaya yönelik entegre bir yaklaşım gerektirir. Filo ve Varlık Yönetimi müşterilerimiz; ekipman operatörleri, lojistik acenteleri, tedarikçiler, servis sağlayıcılar ve program yöneticilerinden oluşan karmaşık bir alanda faaliyet göstermektedir. Bu ortamda, silo yaklaşımlı işlemler zincirde en zayıf halka haline gelir ve genel olarak sistem işleyişini ve esnekliğini azaltır. Ön cepheden başlayarak, en arkada destek zincirine kadar olan tüm süreçlerde, doğru zamanda ve doğru bilgi akışının sağlanması kritik öneme sahiptir. Bazı durumlarda, sistemler arasında esnek entegrasyon özellikleri sağlamak gerekir. Ya da, ön cephedeki kullanıcılarının kurulum sırasında sahada bilgi sistemlerine erişebilmeleri gerekir. Entegrasyon ve bağlantı önündeki engellerin kaldırılması müşterilerimizin başarısı için çok önemlidir. 
 
IFS Filo ve Varlık Yönetimi çözümü, IFS platformunun tam entegre bir bileşenidir ve açık standartlar kullanarak küresel BT altyapınıza kolayca entegre edilecek şekilde tasarlanmıştır. Bu sayede destek zinciri boyunca her noktada bilgi akışı sağlar.

Esnek ve Uyum Sağlayan Bir Çözüm

Bir varlık destek ortamında sisteminizin esnek olabilmesi birkaç yönden önemlidir. İlk olarak, operasyonunuzdaki size özel gereksinimleri, sisteminizin yazılımsal değişiklik yapmadan yani sadece konfigüre ederek destekmesi gerekir. İkincisi, her bir sözleşmede tanımlanan operasyonel sorumluluklara, raporlamaya ve yönetim gerekliliklerine cevap vererek, bu yetenekleri her bir programın özel ihtiyaçlarına uyacak şekilde esnekleştirme yeteneği olması gerekir. Üçüncüsü, sürekli iyileştirmeyi tüm süreçlerde çok kolay bir şekilde destekmesi gerekir.  
 
Varlık yönetiminde programların yıllarca sürmesi normaldir. Bir programın ilk başlangıcında süreçler ve son teknoloji özellikler işin sadece ilk adımıdır. Müşterilerimiz için sürekli iyileştirmeyi başarmak, iyileştirme fırsatlarını yakalamak ve gerçekleştirmek için program verilerini kullanabilmek anlamına gelir. Ayrıca, yıllar içerisinde sözleşmeler ve destek şartları değiştiği zaman, yeni tedarikçileri, iş ortaklarını, yeni yazılım ve ekipmanları programınıza entegre edebilme yeteneği anlamına gelir. 


IFS Filo ve Varlık Yönetimi size, ihtiyaç duyduğunuz esneklikte ve değişikliklere uyum sağlayan bir çözüm sunar.

Emin Bir Şekilde Uyumluluk

Karmaşık varlık filolarının yönetiminde yer alan karmaşıklık ve katı uyum gereklilikleri, operasyonel çeviklik ihtiyacı ile sürekli çatışma içindedir. Bu bağlamda uyumluluk; mali, güvenlik, ihracat kontrolü, kalite, uçuşa / denize elverişlilik ve işyeri güvenliği gibi çok çeşitli yasal düzenlemelere ve bunlarla ilişkili sistemlere karşılık gelir. Buna ek olarak, ulusal hükümetler tedarikçi ilişkileri, yerel yatırım ve özel program raporlaması ile ilgili başka şartlar da getirebilir. 
 
Varlık yönetimi programlarına bu tip zorunluluklar getirildiğinde, müşterilerimizin varlık kapasitesi misyonunu yerine getirmeye odaklanabilmeleri için uyumluluk yönetiminin basitleştirilmesi şarttır. 
 
IFS Filo ve Varlık Yönetimi çözümleri, proje ve program tabanlı finansal yönetim ve varlık yapılandırma yönetimi dahil olmak üzere, programınızın kritik yönleri için endüstri lideri özellikler sunar. IFS çözümlerinin modern kullanıcı arayüzü ve uçtan uca entegre yapısı, şirketiniz genelinde operasyonel uyumluluğu sağlamak için bilgi ve süreç kontrolleri sağlar. 
 
IFS çözümleri, güvenli yazılım geliştirme metodolojileri kullanılarak tasarlanır. Güvenli yerel ağ ortamlarında, veya uygulanabilir olduğunda güvenli ticari veya ITAR uyumlu bulutta kullanılabilir.

Bir Amaç İçin Tasarlandı

Filo ve Varlık Yönetimi, organizasyonun hem kısa hem de uzun vadeli ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, en uygun maliyetle kapasite ve kullanılabilirlik sağlar.
 
Basitçe ifade etmek gerekirse bu süreç, mühendislik, tedarik ve lojistik, çok seviyeli bakım işlemleri, müşteri ilişkileri ile finansal ve yasal kontrollerin karmaşık bir senfonisidir. Destek ağı tipik olarak, sahadaki personelden zincirdeki son alt yükleniciye kadar bir çok tarafı içerir. Bu servisin farklı sorumlular tarafından birlikte yapılabilmesi için bilgi paylaşımı ve veri - arıza sıklıklarından transit sürelerine kadar - çok önemlidir. 
 
IFS Filo ve Varlık Yönetimi çözümleri, kuruluşların bunun gibi karmaşık ortamlara hakim olmalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. İzin verilen konfigürasyonları ve bakım politikasını tanımlamaktan, bakım ve lojistik planlama ve uygulamaya kadar, IFS çözümleri, filo yöneticilerinin mali ve yasal yönetim yükünü azaltırken en optimum kullanılabilirlik sonuçlarını elde etmelerine yardımcı olur.

Entegre Destek Altyapısı

En uygun maliyetle hazır olma hedeflerine ulaşmak veya üzerine çıkmak, sürdürülebilir olmaya yönelik entegre bir yaklaşım gerektirir. Filo ve Varlık Yönetimi müşterilerimiz; ekipman operatörleri, lojistik acenteleri, tedarikçiler, servis sağlayıcılar ve program yöneticilerinden oluşan karmaşık bir alanda faaliyet göstermektedir. Bu ortamda, silo yaklaşımlı işlemler zincirde en zayıf halka haline gelir ve genel olarak sistem işleyişini ve esnekliğini azaltır. Ön cepheden başlayarak, en arkada destek zincirine kadar olan tüm süreçlerde, doğru zamanda ve doğru bilgi akışının sağlanması kritik öneme sahiptir. Bazı durumlarda, sistemler arasında esnek entegrasyon özellikleri sağlamak gerekir. Ya da, ön cephedeki kullanıcılarının kurulum sırasında sahada bilgi sistemlerine erişebilmeleri gerekir. Entegrasyon ve bağlantı önündeki engellerin kaldırılması müşterilerimizin başarısı için çok önemlidir. 
 
IFS Filo ve Varlık Yönetimi çözümü, IFS platformunun tam entegre bir bileşenidir ve açık standartlar kullanarak küresel BT altyapınıza kolayca entegre edilecek şekilde tasarlanmıştır. Bu sayede destek zinciri boyunca her noktada bilgi akışı sağlar.

Esnek ve Uyum Sağlayan Bir Çözüm

Bir varlık destek ortamında sisteminizin esnek olabilmesi birkaç yönden önemlidir. İlk olarak, operasyonunuzdaki size özel gereksinimleri, sisteminizin yazılımsal değişiklik yapmadan yani sadece konfigüre ederek destekmesi gerekir. İkincisi, her bir sözleşmede tanımlanan operasyonel sorumluluklara, raporlamaya ve yönetim gerekliliklerine cevap vererek, bu yetenekleri her bir programın özel ihtiyaçlarına uyacak şekilde esnekleştirme yeteneği olması gerekir. Üçüncüsü, sürekli iyileştirmeyi tüm süreçlerde çok kolay bir şekilde destekmesi gerekir.  
 
Varlık yönetiminde programların yıllarca sürmesi normaldir. Bir programın ilk başlangıcında süreçler ve son teknoloji özellikler işin sadece ilk adımıdır. Müşterilerimiz için sürekli iyileştirmeyi başarmak, iyileştirme fırsatlarını yakalamak ve gerçekleştirmek için program verilerini kullanabilmek anlamına gelir. Ayrıca, yıllar içerisinde sözleşmeler ve destek şartları değiştiği zaman, yeni tedarikçileri, iş ortaklarını, yeni yazılım ve ekipmanları programınıza entegre edebilme yeteneği anlamına gelir. 


IFS Filo ve Varlık Yönetimi size, ihtiyaç duyduğunuz esneklikte ve değişikliklere uyum sağlayan bir çözüm sunar.

Emin Bir Şekilde Uyumluluk

Karmaşık varlık filolarının yönetiminde yer alan karmaşıklık ve katı uyum gereklilikleri, operasyonel çeviklik ihtiyacı ile sürekli çatışma içindedir. Bu bağlamda uyumluluk; mali, güvenlik, ihracat kontrolü, kalite, uçuşa / denize elverişlilik ve işyeri güvenliği gibi çok çeşitli yasal düzenlemelere ve bunlarla ilişkili sistemlere karşılık gelir. Buna ek olarak, ulusal hükümetler tedarikçi ilişkileri, yerel yatırım ve özel program raporlaması ile ilgili başka şartlar da getirebilir. 
 
Varlık yönetimi programlarına bu tip zorunluluklar getirildiğinde, müşterilerimizin varlık kapasitesi misyonunu yerine getirmeye odaklanabilmeleri için uyumluluk yönetiminin basitleştirilmesi şarttır. 
 
IFS Filo ve Varlık Yönetimi çözümleri, proje ve program tabanlı finansal yönetim ve varlık yapılandırma yönetimi dahil olmak üzere, programınızın kritik yönleri için endüstri lideri özellikler sunar. IFS çözümlerinin modern kullanıcı arayüzü ve uçtan uca entegre yapısı, şirketiniz genelinde operasyonel uyumluluğu sağlamak için bilgi ve süreç kontrolleri sağlar. 
 
IFS çözümleri, güvenli yazılım geliştirme metodolojileri kullanılarak tasarlanır. Güvenli yerel ağ ortamlarında, veya uygulanabilir olduğunda güvenli ticari veya ITAR uyumlu bulutta kullanılabilir.

Kurumsal PBL Destek Çözümlerinde HUMS verilerinin değeri

Veri toplamayı önemli ölçüde artırmak, bakımı optimize etmek, destek zinciri verimliliğini artırmak, süreç / kaynak adımlarını azaltmak ve kurumsal analiz yapabilmek için Sağlık Kullanım İzleme Sistemleri'ndeki (HUMS) bilginin kurumsal performansa dayalı lojistik (PBL) destek çözümleriyle nasıl senkronize edilebileceğini öğrenin. Ayrıca, bu bilginin gelecekteki görev planlamasına nasıl girdi teşkil edeceğini keşfedin.

Raporu İndirin

Kritik ekipmanı çalışır durumda tutma

Varlık yaşam döngüsü yönetimini tam anlamıyla uyguladığınızda, kurumsal kaynak planlamanın çıktıları artar. Kuruluşun daha iyi ekipman kullanılabilirliği ve talep memnuniyeti sağlamada başarıya ulaşmasına yardım eder. Bunun sonucunda, doğru bilgileri doğru zamanda karar vericilere sağlayarak, sorumluluklarını yerine getirmelerine yardımcı olur. 
 
Bu videoda IFS'in modüler bileşenlerinin kullanımı ile; 

  • Bir operasyonel varlığın (örn. askeri bir aracın) IoT cihazları yardımıyla nasıl filo yöneticisine bilgi verebildiğini 
  • Sağlık ve kullanım izleme sistemlerini 
  • Tedarik zinciri yönetimini 
  • Yeni nesil operasyonel zeka yeteneklerini

gösteriyoruz.

IFS Kurumsal Varlık Yönetimi (EAM) Çözümleri ile varlıklarınızı etkin yönetin.