Skip to main content

You are visiting the Türkiye site. You might be interested in the United States site.

Go to the United States site Stay on the Türkiye site

Bakım, Onarım & Tamir (MRO) Çözümü

Uçtan uca entegre, dünya lideri çözümlerimiz ile verimliliğinizi ve karlılığınızı artırın

IFS Bakım, Onarım & Tamir (MRO) Çözümleri Alanında Pazar Lideri!  

İster ağır bakım, komponent tamiri, ister OEM satış sonrası hizmetler veya motor bakımı konusunda uzman olun, IFS Bakım, Onarım ve Tamir (MRO), ihtiyaçlarınızı karşılamak için eksiksiz bir çözüm sunar. 
 
Kurumsal çapta entegre MRO yazılımı olarak, çözümümüz fırsat / olası satış yönetimi, teklif yönetimi, bakım ve üretim planlaması, lojistik, bakım uygulaması ve konfigürasyon yönetiminden garanti yönetimine, tedarik zinciri lojistiğine, maliyet takibine kadar hizmet ve varlık yaşam döngüsünü kolaylaştırır ve faturalandırma. Ayrıca, işgücü yönetimi, finans, insan kaynakları, doküman yönetimi ve iş zekası. MRO çözümümüzün modüler tasarımı, türünün en iyisi veya finansal ve insan kaynaklarını içeren eksiksiz bir uçtan uca yaklaşım kullanarak uygulayabileceğiniz anlamına gelir. 
 
Şirketinizin bütün süreçleriyle entegre edilmiş olan MRO çözümümüz, servis ve varlık yaşam döngüsü süreçlerinizin tümünü kolaylaştırır.  
 
Bakım, Onarım ve Tamir (MRO) şirketlerinin ihtiyacı olan: 

  • Fırsat/Aday müşteri yönetimi 
  • Teklif yönetimi 
  • Bakım ve üretim planlama 
  • Lojistik 
  • Bakım yürütme  
  • Konfigürasyon yönetimi 
  • Garanti hizmetleri 
  • Tedarik zinciri lojistiği 
  • Maliyet yönetimi 
  • Faturalandırma 

gibi süreçleri kolaylıkla yönetebilir, iş gücü planlama ve yönetimi, finans, insan kaynakları, doküman yönetimi ve iş zekasına kadar bütün süreçlerinizi tek bir çözüm ile entegre olarak kullanabilirsiniz.  
 
IFS, sahip olduğu 40 yılı aşkın havacılık tecrübesiyle ticari havacılık, bakım (MRO) alanında benzersiz bir tecrübeye sahiptir. Endüstri standartları üzerine oluşturulmuş IFS MRO çözümümüzün modüler tasarımı, kolay kullanım özellikleri ve esnek mimari altyapısı sayesinde kolay öğrenilip kısa sürede devreye alabilirsiniz.

IFS MRO Software Solutions

MRO proses verimliliğine yeni bir yaklaşım

Customer Quote
IFS Maintenix kullanarak, “klasik”, “yeni nesil” ve “gelişmiş” filoların bakım gereksinimlerini modern ve uçtan uca entegre bir bakım yönetimi çözümü tarafından sağlanan şeffaflık ve gerçek zamanlı görünürlükle yönetiyoruz.
Dean Reynolds KG Direktörü ve Baş Müfettiş, Executive Jet Management
Müşteri Başarı Hikayesi

Daha Fazla Başarı Hikayesi

0

gelişmiş IFS Maintenix fonksiyonalitesi ile 28'den 7'ye indirilen yazılı iş yardımları

0
%

iş paketi oluşturma ile ilgili manuel faaliyetlerde azalma

0
k

USD - IFS Maintenix sayesinde yıllık işçilik maliyeti tasarrufu

Bağımsız MRO - IFS'den uçtan uca entegre bir çözüm

IFS, Bağımsız MRO'lar için şirket genelini kapsayan bir çözüm sunuyor. Bu çözüm, tek bir teknoloji ortağıyla işlerinizi kolaylaştırmanızı ve verimli bir şekilde optimize etmenizi sağlıyor.

Broşürü İndirin

IFS Kurumsal Varlık Yönetimi (EAM) Çözümleri ile varlıklarınızı etkin yönetin.

Çözümler ve Özellikleri

Kompleks Montaj MRO Çözümü

IFS Kompleks Montajı MRO çözümü, tam seri parça takibi ile sökme ve montaj gerektiren uçak motorları, yardımcı güç üniteleri (APU'lar) ve iniş takımları gibi karmaşık ekipman ve makinelerin bakımını, onarımını ve tamirini destekler. 

Çözümün Özellikleri

Tamir için hazırlık ve ana tanımlar

Kompleks ekipmanların bakım, onarım ve tamiri için çözümümüz, mevcut yapılar, yönlendirmeler ve OEM servis kılavuzlarından gerekli tüm operasyonel verileri tanımlamanızı sağlar.  

İş kapsamını tanımlayın
İş kapsamı tanımı, MRO şirketlerinin Filo ve Varlık Yönetimi çözümünden alınan bilgilere dayanarak karmaşık varlık seri yapılarını tanımlamasına ve sürdürmesine olanak tanır. Varlığa ilişkin tüm geçmiş yaşam verileri tutulur ve bu bilgiler; bakım görevleri, değişken siparişleri ve yapılandırılmış, onaylanmış bir iş kapsamı oluşturmak için kullanılır. 
Çalışma kapsamını yürütme

IFS Kompleks Montajı MRO çözümü ile kompleks ekipmanın iş kapsamını kolayca yönetebilirsiniz. Çeşitli iş emri türleri, sökmeden - hurdaya ayırmaya kadar olan tüm faaliyetlerde mühendislik sürecine rehberlik eder, süreci kolaylaştırır. Çalışma kapsamının doğru bir şekilde tamamlanmasını sağlamak için, onarım ve satın alma siparişleri diğer bileşenlere entegre edilir. Son olarak, varlığın doğru şekilde yeniden monte edilmesini sağlamak için montaj iş emirleri oluşturulur. Kalite güvence modülümüz tüm sürece ilave bir kalite katmanı ekler.

Komponent MRO Çözümü

Komponent MRO çözümümüz, bileşenlerin onarım / yenilenmesini ve revizyonunu destekleyen, hiçbir değişikliğe ihtiyaç duymadan kurulduğu şekilde kullanabileceğiniz eksiksiz ve hazır bir çözümdür. Çözüm bağımsız olarak veya gövde bakımı ve / veya kopleks montaj MRO'yu desteklemek için kullanılabilir. Bir onarım işi, isterseniz şirket içinde gerçekleştireceğiniz bir iş emri olarak ya da bakım alt yüklenicileri veya orijinal ekipman üreticileri (OEM'ler) tarafından kullanılmak üzere atölye iş emri olarak da kullanılabilir.

Çözümün Özellikleri

İhale ve teklif verme

Çözümümüz, işgücü fiyatlandırması, yetenek listesi yönetimi ve malzeme açısından bir hizmet kataloğunu güncel tutarak, potansiyel müşterilerden teklif taleplerini yöneterek onarım/bakım şirketlerinin işi kolaylaştırmaktadır. Çözümümüz, onarım şirketlerinin onarım sürecine sıkı bir entegrasyonla, ihale ve teklif verme işlemlerini kolaylaştırır.  

Sözleşme şartlarını yerine getirme

Çözümümüz içerisinde yer alan onarım iş kapsamı yönetim sürecimiz, planlama, hazırlama ve yürütmeden imzalamaya kadar iş emrinin tüm yaşam döngüsünü uçtan uca yönetir. Bu süreç atölye raporlarının oluşturulmasını, ekstra iş onayını, Servis Bültenlerinin uygulanmasını ve uygunluk kayıtları yönetimini (EASA Form1, FAA 8130, CoC) kapsar.

Faturalama

Komponent onarım işi tamamlandıktan sonra, ilgili tüm maliyetleri ve satış şartlarını ve siparişle ilgili tüm servis sözleşmelerini dikkate alarak, iş emrine ilişkin faturalama yapılır. Fatura, o iş ile ilgili tüm maliyetlerive satış koşullarını içerir.

Uçak Gövdesi MRO Yetenekleri

IFS Uçak Gövdesi MRO çözümü, uçaklar, gemiler, denizaltılar ve kompleks kara taşıtları gibi araçlardaki ana bakım faaliyetlerini kapsar. 

Çözümün Özellikleri

İhale ve teklif verme

MRO satış ekibi, “What If” senaryoları kullanarak beklenen maliyetlere ve öngörülen gelirlere tam görünürlüğe sahip, sözleşme hüküm ve koşullarına göre ayrılmış farklı teklifler oluşturabilir. Modül, müşterilerle olan tüm alış verişi takip etmenizi sağlar. 

Planlama ve Hazırlık

İş kapsamı sipariş yapısı, bir bakım iş emirlerine, ardından farklı iş emirlerine bağlanır ve bakımın maliyet unsurlarını takip ve kontrol etmenize olanak tanır. Bakım çalışma kapsamı, bakım boyunca devam eden çalışmaların şeffaflığını ve kontrolünü sağlar. Çözümümüz, optimum performans elde etmek için bakımın içeriğini gruplandırmak, düzenlemek ve sıralamak için standart üretim planlama mantığını kullanır.  

Bakımı gerçekleştrin

Bu süreçte iş emirleri çizelgelenir, kaynaklar atanır, görev işlemleri tahsis edilir, malzeme rezerve edilir - alınır - kullanılır ve görevler tamamlanır. Görev işlemleri tamamlandıkça, rutin / acil olmayan yeni ek işler çıkabilir. Bu ek işler ya müşteriler tarafından onaylanır ve düzeltmek için mevcut kapsama entegre edilir ya da ertelenir. İş tamamlandığında durumu güncellenir, görev işlemleri kapatılır veya denetime hazır hale getirilir.

Uçak Gövdesi MRO – Hat Bakımı

Hat Bakım çözümümüz, öncelikle varlığın servis edildiği noktada öngörülemeyen bir olaydan kaynaklanan küçük, planlanmamış veya planlanmış bakımı destekler. Çözüm hava, kara veya deniz varlıklarının bakımına uygulanabilir. 

Çözümün Özellikleri

Bakım planlama, zamanlama, yürütme

Bakım şirketleri, çözümümüzü tüm hat bakım faaliyetlerini verimli bir şekilde planlamak, çizelgelemek ve yürütmek için kullanabilir. Tipik faaliyetler arasında; bakımın belirlenmesi, görevlerin teknisyenlere dağıtılması, malzeme, araç ve tesislerin hazırlanması, iş emrinin fiziksel olarak yürütülmesi ve yapılan işin kaydedilmesi yer alır. 

Değişiklikleri Kaydet

Bir varlığın konfigürasyonundaki herhangi bir değişiklik kaydedilir. Bu süreçte çözümümüz, varlığın konfigürasyonundaki durum muhasebesini, hizmet verebilirlik etiketlerinin oluşturulmasını ve varlığın operasyonel durumu ile birlikte CRS belgelerinin oluşturulmasını yönetir. 

Bakım Kontrolü

Bakım kontrol süreci, bakım denetleyicilerinin hizmet içi sorunları ve erteleme taleplerini yönetmesine yardımcı olur. Bu faaliyet, teknik kayıtların tutulmasını, hat bakım saha ekiplerinin koordinasyonunu ve önemli sorunlarla ilgili faaliyetlerin uyumluluk gerekliliklerine göre yönetimini içerir.

Kompleks Montaj MRO Çözümü

IFS Kompleks Montajı MRO çözümü, tam seri parça takibi ile sökme ve montaj gerektiren uçak motorları, yardımcı güç üniteleri (APU'lar) ve iniş takımları gibi karmaşık ekipman ve makinelerin bakımını, onarımını ve tamirini destekler. 

Çözümün Özellikleri

Tamir için hazırlık ve ana tanımlar

Kompleks ekipmanların bakım, onarım ve tamiri için çözümümüz, mevcut yapılar, yönlendirmeler ve OEM servis kılavuzlarından gerekli tüm operasyonel verileri tanımlamanızı sağlar.  

İş kapsamını tanımlayın
İş kapsamı tanımı, MRO şirketlerinin Filo ve Varlık Yönetimi çözümünden alınan bilgilere dayanarak karmaşık varlık seri yapılarını tanımlamasına ve sürdürmesine olanak tanır. Varlığa ilişkin tüm geçmiş yaşam verileri tutulur ve bu bilgiler; bakım görevleri, değişken siparişleri ve yapılandırılmış, onaylanmış bir iş kapsamı oluşturmak için kullanılır. 
Çalışma kapsamını yürütme

IFS Kompleks Montajı MRO çözümü ile kompleks ekipmanın iş kapsamını kolayca yönetebilirsiniz. Çeşitli iş emri türleri, sökmeden - hurdaya ayırmaya kadar olan tüm faaliyetlerde mühendislik sürecine rehberlik eder, süreci kolaylaştırır. Çalışma kapsamının doğru bir şekilde tamamlanmasını sağlamak için, onarım ve satın alma siparişleri diğer bileşenlere entegre edilir. Son olarak, varlığın doğru şekilde yeniden monte edilmesini sağlamak için montaj iş emirleri oluşturulur. Kalite güvence modülümüz tüm sürece ilave bir kalite katmanı ekler.

Komponent MRO Çözümü

Komponent MRO çözümümüz, bileşenlerin onarım / yenilenmesini ve revizyonunu destekleyen, hiçbir değişikliğe ihtiyaç duymadan kurulduğu şekilde kullanabileceğiniz eksiksiz ve hazır bir çözümdür. Çözüm bağımsız olarak veya gövde bakımı ve / veya kopleks montaj MRO'yu desteklemek için kullanılabilir. Bir onarım işi, isterseniz şirket içinde gerçekleştireceğiniz bir iş emri olarak ya da bakım alt yüklenicileri veya orijinal ekipman üreticileri (OEM'ler) tarafından kullanılmak üzere atölye iş emri olarak da kullanılabilir.

Çözümün Özellikleri

İhale ve teklif verme

Çözümümüz, işgücü fiyatlandırması, yetenek listesi yönetimi ve malzeme açısından bir hizmet kataloğunu güncel tutarak, potansiyel müşterilerden teklif taleplerini yöneterek onarım/bakım şirketlerinin işi kolaylaştırmaktadır. Çözümümüz, onarım şirketlerinin onarım sürecine sıkı bir entegrasyonla, ihale ve teklif verme işlemlerini kolaylaştırır.  

Sözleşme şartlarını yerine getirme

Çözümümüz içerisinde yer alan onarım iş kapsamı yönetim sürecimiz, planlama, hazırlama ve yürütmeden imzalamaya kadar iş emrinin tüm yaşam döngüsünü uçtan uca yönetir. Bu süreç atölye raporlarının oluşturulmasını, ekstra iş onayını, Servis Bültenlerinin uygulanmasını ve uygunluk kayıtları yönetimini (EASA Form1, FAA 8130, CoC) kapsar.

Faturalama

Komponent onarım işi tamamlandıktan sonra, ilgili tüm maliyetleri ve satış şartlarını ve siparişle ilgili tüm servis sözleşmelerini dikkate alarak, iş emrine ilişkin faturalama yapılır. Fatura, o iş ile ilgili tüm maliyetlerive satış koşullarını içerir.

Uçak Gövdesi MRO Yetenekleri

IFS Uçak Gövdesi MRO çözümü, uçaklar, gemiler, denizaltılar ve kompleks kara taşıtları gibi araçlardaki ana bakım faaliyetlerini kapsar. 

Çözümün Özellikleri

İhale ve teklif verme

MRO satış ekibi, “What If” senaryoları kullanarak beklenen maliyetlere ve öngörülen gelirlere tam görünürlüğe sahip, sözleşme hüküm ve koşullarına göre ayrılmış farklı teklifler oluşturabilir. Modül, müşterilerle olan tüm alış verişi takip etmenizi sağlar. 

Planlama ve Hazırlık

İş kapsamı sipariş yapısı, bir bakım iş emirlerine, ardından farklı iş emirlerine bağlanır ve bakımın maliyet unsurlarını takip ve kontrol etmenize olanak tanır. Bakım çalışma kapsamı, bakım boyunca devam eden çalışmaların şeffaflığını ve kontrolünü sağlar. Çözümümüz, optimum performans elde etmek için bakımın içeriğini gruplandırmak, düzenlemek ve sıralamak için standart üretim planlama mantığını kullanır.  

Bakımı gerçekleştrin

Bu süreçte iş emirleri çizelgelenir, kaynaklar atanır, görev işlemleri tahsis edilir, malzeme rezerve edilir - alınır - kullanılır ve görevler tamamlanır. Görev işlemleri tamamlandıkça, rutin / acil olmayan yeni ek işler çıkabilir. Bu ek işler ya müşteriler tarafından onaylanır ve düzeltmek için mevcut kapsama entegre edilir ya da ertelenir. İş tamamlandığında durumu güncellenir, görev işlemleri kapatılır veya denetime hazır hale getirilir.

Uçak Gövdesi MRO – Hat Bakımı

Hat Bakım çözümümüz, öncelikle varlığın servis edildiği noktada öngörülemeyen bir olaydan kaynaklanan küçük, planlanmamış veya planlanmış bakımı destekler. Çözüm hava, kara veya deniz varlıklarının bakımına uygulanabilir. 

Çözümün Özellikleri

Bakım planlama, zamanlama, yürütme

Bakım şirketleri, çözümümüzü tüm hat bakım faaliyetlerini verimli bir şekilde planlamak, çizelgelemek ve yürütmek için kullanabilir. Tipik faaliyetler arasında; bakımın belirlenmesi, görevlerin teknisyenlere dağıtılması, malzeme, araç ve tesislerin hazırlanması, iş emrinin fiziksel olarak yürütülmesi ve yapılan işin kaydedilmesi yer alır. 

Değişiklikleri Kaydet

Bir varlığın konfigürasyonundaki herhangi bir değişiklik kaydedilir. Bu süreçte çözümümüz, varlığın konfigürasyonundaki durum muhasebesini, hizmet verebilirlik etiketlerinin oluşturulmasını ve varlığın operasyonel durumu ile birlikte CRS belgelerinin oluşturulmasını yönetir. 

Bakım Kontrolü

Bakım kontrol süreci, bakım denetleyicilerinin hizmet içi sorunları ve erteleme taleplerini yönetmesine yardımcı olur. Bu faaliyet, teknik kayıtların tutulmasını, hat bakım saha ekiplerinin koordinasyonunu ve önemli sorunlarla ilgili faaliyetlerin uyumluluk gerekliliklerine göre yönetimini içerir.