Skip to main content

IFS KURUMSAL OPERASYONEL ZEKÂ (EOI) ÇÖZÜMÜ

Daha hızlı ve daha iyi karar verin.

IFS Kurumsal Operasyonel Zekâ (EOI), şirket stratejilerinizi uygulamayı hızlandırır. Şirket stratejilerinizi ile uyumlu, yukarıdan aşağıya tüm süreçlerinizi ve performans boyutlarını 360 derecelik bir görünüm ile size sunar.  
 
IFS EOI, üst düzey yöneticilerin ve birim yöneticilerinin, kendi süreçlerini şirket stratejine uyumlu olarak yönetebilmelerini sağlamak için süreçlerini gözden geçirmelerine ve düzenlemelerine yardımcı olur. Kurumsal Operasyonel Zekâ çözümü, son kullanıcılara hangi fonksiyonların gerçek müşteri değeri sağladığını, hangilerinin daha az etkili olduğunu ve hedeflere ulaşmak açısından zaman ve kaynak kaybı olduğu hakkında net bir bakış açısı sunar. Sonuç olarak IFS EOI; daha iyi ve hızlı karar vermenizi sağlayarak, çevik ve değişikliklere kolayca adapte olabilen iş süreçleriniz sayesinde şirket stratejilerinizi hayata geçirmenizi hızlandırır.

 

IFS Enterprise Operational Intelligence Software (EOI)

Kurumsal Operasyonel Zekâ çözümlerimizi keşfedin

IFS EOI çözümünün faydaları

Başarılı şirketler, operasyonlarını daha akıllı hale getirmenin uçtan uca operasyonel zeka gerektirdiğinin farkındadır. IFS Kurumsal Operasyonel Zekâ, BizMap™'de tasarlanan üst düzey iş stratejisi ve hedefleriyle başlar ve uçtan uca süreçleri izlemek ve yönetmek için gerçek zamanlı verileri kademeli olarak bağlar. IFS EOI çözümü: 

 • Şirket stratejilerinizi baştan aşağı kuvvetlendirerek, hedeflerinizi daha hızlı gerçekleştirmenizi sağlar 
 • Şirket süreçlerinizi haritalandırarak planlamanıza, izlemenize ve yönetmenize olanak tanıyarak, birden fazla kaynaktan gelen verilerin tek bir noktada gösterimini sağlar  
 • Kalite, hız ve hedefe odaklanmayı yükselterek daha etkili yönetim faaliyetine olanak tanır 
 • Uçtan uca tam bir sezgilemeyle, şirket esnekliğini ve tahmin edilebilirliği geliştirerek, süreç verimliliğini optimize eder. 
 • Şirkette veya bölümlerde tek tek adacık çözümler oluşturmak yerine süreç verimliliğini optimize eder 
 • Uçtan uca tam bir bakış açısıyla esnekliği ve öngörülebilirliği artırarak şirketinizin tüm birimlerinin etkinliğini geliştirir 
 • IFS EOI; daha iyi ve hızlı karar vermenizi sağlayarak, çevik ve değişikliklere kolayca adapte olabilen iş süreçleriniz sayesinde şirket stratejilerinizi hayata geçirmenizi hızlandırır, değer verme süresini kısaltır.

Şirketinizin Haritasını Çıkarın

BizMap™ ile değer zincirinizin bütünsel, dinamik ve grafiksel bir görünümünü oluşturun ve IFS EOI ile iş önceliklerinizi tanımlayın. Bu yukarıdan aşağıya yaklaşım, iş performansının ana stratejik iş hedefleri ve süreçleri bağlamında yönetilmesini sağlayarak performansınızı - sürprizlerden kaçınarak - iyileştirmenizi sağlar. 

 • Stratejiden operasyonlara kadar durumunuzun uçtan uca bir resmi 
 • Stratejinizi, süreçlerinizi ve KPI'larınızı tanımlamak için bir rehber 
 • Karmaşıklığı azaltın ve gerçekten önemli olana odaklanın 
 • Model tasarım motoru, esnek ve model odaklı iş süreçleri sunar 
 • Web tabanlı, rol tabanlı kokpitler

Performansınızı İzleyin

Süreç haritalama, performans artırma ve bilgi yönetiminin anahtarıdır. IFS EOI, gerçek zamanlı performansı izlemek için rol tabanlı kokpitleri kullanarak, şirket performansını hedeflerinize göre izleyebilmenizi sağlar. Hammadde fiyatının veya kalite değişikliklerinin şirket kârlılığı üzerindeki etkisini gerçek zamanlı olarak değerlendirebilmenizi sağlar. IFS EOI, enerjinizi stratejik hedeflerinize ulaşmada en önemli olan görevlere doğru yönlendirmenize yardımcı olur. 

 • Tek bir ortamda izlenebilen performans ve süreç 
 • Gerçek zamanlı olarak izlenebilen operasyonel performans 
 • Tüm veri kaynaklarını kullanabilir, mevcut sistemlerden veri alabilir 
 • Modele dayalı veri motoru - veri küplerini değiştirmek kaynak kodunda değişiklik gerektirmez 
 • Microsoft BI araçlarını kullanarak veri madenciliği ve gelişmiş analitik

İşinizi Yönetin

IFS EOI, kurumsal yönetim ve kurumsal zekâ demektir. Şirketinizi yönlendiren ve fark yaratan, size rekabet avantajı sağlayan gerçek zamanlı “What If” analizi ile desteklenen kararları uygulayabilme yeteneğidir. Örneğin, enerji satış fiyatındaki bir değişikliğin kârlılık ve enerji üretimi başabaş noktası üzerindeki etkisini anında değerlendirebilmenizi sağlar. 

 • Erken ve gerçek zamanlı uyarı mekanizması sayesinde daha hızlı ve daha iyi karar verme 
 • Uçtan uca süreç yönetimini desteklemek için model ve veriye dayalı iş akışları 
 • Şirketinizdeki insanların, doğru zamanda, doğru konuda birbirleri ile iletişimde olmasını sağlar 
 • Senaryo işletme, “What If” analizi ve karar desteği ile akıllı iş süreçleri 
 • Süreç değişikliklerinin hemen uygulanabilmesi ve anında etkisinin görülebilmesi sayesinde kurumsal çeviklik sağlar.

Uçtan Uca Görünürlük

Bir dönüşüm planının, net ölçülebilir metriklere sahip, stratejik öncelikler tarafından desteklenmesi gerekir. Değişiklikleri uygulamak için acele etmeden önce, yapısal sorunların ele alınması için tüm şirketi incelemek önemlidir. 
 
Şirketinizi yönetmek için gereken tüm önemli ayrıntılar ve bağımlılıklar BizMap™'te oluşturulur. BizMap'e veri girişi, şirketinizin tüm alanlarının - stratejik, taktik ve operasyonel - tek bir platform aracılığıyla birbirine bağlanmasını sağlayarak stratejik hedefler, sonuçlar ve operasyonel yürütme arasında doğrudan bir bağlantı sağlar. Bu, değişen koşullara yanıt vermek için çevikliği artırır ve şirket genelinde operasyonel zekâ oluşturmak için gerekli görünürlük, izlenilebilirlik ve sonucunda aksiyon alabileceğiniz kontroller sağlar. 
 
Yaklaşımımızın ana fikri, değer zincirinizden gelen bilgileri doğrudan çözüm içerisinde tutmak ve tek bir noktada şirketinizin gerçek durumunu göstermektir: 

 • Stratejinizi, süreçlerinizi ve KPI'larınızı tanımlamak için bir rehber 
 • Karmaşıklığı azaltın ve gerçekten önemli olana odaklanın 
 • Tek bir tıklamayla kök neden analizi 
 • Model tasarım motoru, esnek ve model odaklı iş süreçleri sunar 
 • Bilgi mimarisini belirlemek için kullanılan bir değer zinciri: hangi kaynak sistemden veya olay akışından hangi verilere ihtiyaç duyulur, bunun sonucunda ihtiyaçları gerçek iş gereksinimlerinden alan bir Bilgi Teknolojileri altyapısı oluşur.

IFS EOI çözümünün faydaları

Başarılı şirketler, operasyonlarını daha akıllı hale getirmenin uçtan uca operasyonel zeka gerektirdiğinin farkındadır. IFS Kurumsal Operasyonel Zekâ, BizMap™'de tasarlanan üst düzey iş stratejisi ve hedefleriyle başlar ve uçtan uca süreçleri izlemek ve yönetmek için gerçek zamanlı verileri kademeli olarak bağlar. IFS EOI çözümü: 

 • Şirket stratejilerinizi baştan aşağı kuvvetlendirerek, hedeflerinizi daha hızlı gerçekleştirmenizi sağlar 
 • Şirket süreçlerinizi haritalandırarak planlamanıza, izlemenize ve yönetmenize olanak tanıyarak, birden fazla kaynaktan gelen verilerin tek bir noktada gösterimini sağlar  
 • Kalite, hız ve hedefe odaklanmayı yükselterek daha etkili yönetim faaliyetine olanak tanır 
 • Uçtan uca tam bir sezgilemeyle, şirket esnekliğini ve tahmin edilebilirliği geliştirerek, süreç verimliliğini optimize eder. 
 • Şirkette veya bölümlerde tek tek adacık çözümler oluşturmak yerine süreç verimliliğini optimize eder 
 • Uçtan uca tam bir bakış açısıyla esnekliği ve öngörülebilirliği artırarak şirketinizin tüm birimlerinin etkinliğini geliştirir 
 • IFS EOI; daha iyi ve hızlı karar vermenizi sağlayarak, çevik ve değişikliklere kolayca adapte olabilen iş süreçleriniz sayesinde şirket stratejilerinizi hayata geçirmenizi hızlandırır, değer verme süresini kısaltır.

Şirketinizin Haritasını Çıkarın

BizMap™ ile değer zincirinizin bütünsel, dinamik ve grafiksel bir görünümünü oluşturun ve IFS EOI ile iş önceliklerinizi tanımlayın. Bu yukarıdan aşağıya yaklaşım, iş performansının ana stratejik iş hedefleri ve süreçleri bağlamında yönetilmesini sağlayarak performansınızı - sürprizlerden kaçınarak - iyileştirmenizi sağlar. 

 • Stratejiden operasyonlara kadar durumunuzun uçtan uca bir resmi 
 • Stratejinizi, süreçlerinizi ve KPI'larınızı tanımlamak için bir rehber 
 • Karmaşıklığı azaltın ve gerçekten önemli olana odaklanın 
 • Model tasarım motoru, esnek ve model odaklı iş süreçleri sunar 
 • Web tabanlı, rol tabanlı kokpitler

Performansınızı İzleyin

Süreç haritalama, performans artırma ve bilgi yönetiminin anahtarıdır. IFS EOI, gerçek zamanlı performansı izlemek için rol tabanlı kokpitleri kullanarak, şirket performansını hedeflerinize göre izleyebilmenizi sağlar. Hammadde fiyatının veya kalite değişikliklerinin şirket kârlılığı üzerindeki etkisini gerçek zamanlı olarak değerlendirebilmenizi sağlar. IFS EOI, enerjinizi stratejik hedeflerinize ulaşmada en önemli olan görevlere doğru yönlendirmenize yardımcı olur. 

 • Tek bir ortamda izlenebilen performans ve süreç 
 • Gerçek zamanlı olarak izlenebilen operasyonel performans 
 • Tüm veri kaynaklarını kullanabilir, mevcut sistemlerden veri alabilir 
 • Modele dayalı veri motoru - veri küplerini değiştirmek kaynak kodunda değişiklik gerektirmez 
 • Microsoft BI araçlarını kullanarak veri madenciliği ve gelişmiş analitik

İşinizi Yönetin

IFS EOI, kurumsal yönetim ve kurumsal zekâ demektir. Şirketinizi yönlendiren ve fark yaratan, size rekabet avantajı sağlayan gerçek zamanlı “What If” analizi ile desteklenen kararları uygulayabilme yeteneğidir. Örneğin, enerji satış fiyatındaki bir değişikliğin kârlılık ve enerji üretimi başabaş noktası üzerindeki etkisini anında değerlendirebilmenizi sağlar. 

 • Erken ve gerçek zamanlı uyarı mekanizması sayesinde daha hızlı ve daha iyi karar verme 
 • Uçtan uca süreç yönetimini desteklemek için model ve veriye dayalı iş akışları 
 • Şirketinizdeki insanların, doğru zamanda, doğru konuda birbirleri ile iletişimde olmasını sağlar 
 • Senaryo işletme, “What If” analizi ve karar desteği ile akıllı iş süreçleri 
 • Süreç değişikliklerinin hemen uygulanabilmesi ve anında etkisinin görülebilmesi sayesinde kurumsal çeviklik sağlar.

Uçtan Uca Görünürlük

Bir dönüşüm planının, net ölçülebilir metriklere sahip, stratejik öncelikler tarafından desteklenmesi gerekir. Değişiklikleri uygulamak için acele etmeden önce, yapısal sorunların ele alınması için tüm şirketi incelemek önemlidir. 
 
Şirketinizi yönetmek için gereken tüm önemli ayrıntılar ve bağımlılıklar BizMap™'te oluşturulur. BizMap'e veri girişi, şirketinizin tüm alanlarının - stratejik, taktik ve operasyonel - tek bir platform aracılığıyla birbirine bağlanmasını sağlayarak stratejik hedefler, sonuçlar ve operasyonel yürütme arasında doğrudan bir bağlantı sağlar. Bu, değişen koşullara yanıt vermek için çevikliği artırır ve şirket genelinde operasyonel zekâ oluşturmak için gerekli görünürlük, izlenilebilirlik ve sonucunda aksiyon alabileceğiniz kontroller sağlar. 
 
Yaklaşımımızın ana fikri, değer zincirinizden gelen bilgileri doğrudan çözüm içerisinde tutmak ve tek bir noktada şirketinizin gerçek durumunu göstermektir: 

 • Stratejinizi, süreçlerinizi ve KPI'larınızı tanımlamak için bir rehber 
 • Karmaşıklığı azaltın ve gerçekten önemli olana odaklanın 
 • Tek bir tıklamayla kök neden analizi 
 • Model tasarım motoru, esnek ve model odaklı iş süreçleri sunar 
 • Bilgi mimarisini belirlemek için kullanılan bir değer zinciri: hangi kaynak sistemden veya olay akışından hangi verilere ihtiyaç duyulur, bunun sonucunda ihtiyaçları gerçek iş gereksinimlerinden alan bir Bilgi Teknolojileri altyapısı oluşur.

Yeni nesil, uçtan uca entegre Operasyonel Zekâ için uyarlanabilir kurumsal platform teknolojisi

IFS EOI™ uyarlanabilir kurumsal platform, şirketlere, çevik ve uyarlanabilir olma sözlerini gerçekleştirmelerine olanak tanır. En son teknoloji ürünü platform ve model bazlı yaklaşımı; uçtan uca entegre ve gerçek zamanlı operasyonel zekâ ile şirketlerin, operasyonlarını ve müşteri ilişkilerini geliştirebilmeleri için kullanıcılara daha iyi ve hızlı karar verebilme yeteneği kazandırır.

Raporu İndirin

IFS EOI: Şirketinizin Dijital İkiz'i

Şirketinizin dijital bir ikizini oluşturarak, EOI teknolojimiz mevcut BT ortamınızdan daha iyi performans almanıza yardımcı olur, işlemleriniz üzerinde gerçek zamanlı görünürlük ve kontrol sağlayarak iş stratejilerinizi gerçekleştirebilmeniz için karar verme sürecinizi hızlandırır. Şirketinizin dijital bir ikizini oluşturmanın, stratejilerinizi nasıl görsel hale getirdiğini, süreçlerinizi ve KPI'larınızı değerlendirmenize nasıl yardımcı olduğunu öğrenmek için videoyu izleyin.