Skip to main content

You are visiting the Україна site. You might be interested in the United States site.

Go to the United States site Stay on the Україна site

Управління основними фондами

Гнучкий комплекс EAM-рішень, призначений для підтримки змін

Програмне забезпечення для управління основними фондами повинне не тільки виконувати функції комп’ютеризованої системи управління технічним обслуговуванням. Так, IFS Applications може працювати як частина повного пакету корпоративного програмного забезпечення, або як окреме рішення EAM-класу. Ви отримуєте функціональність для календарного планування технічного обслуговування, управління наряд-замовленнями та інші функції, що необхідні для ефективної організації технічного обслуговування для підвищення надійності. Окрім цього, існує можливість розширення вже встановленного EAM-рішення функціональністю для успішної реалізації проектів і контролю фінансів проекту, управління персоналом, закупівлями, ризиками, фінансами, документообігом та іншими процесами.

Solutions Spot EAM IFS EAM Intro

IFS допомагає SDIC Qinzhou Electric Powerоб'єднати процеси і знизити операційні витрати

Customer Quote
IFS Applications не лише задовольняє потреби нашого бізнесу і його керівників, але й знизила… витрати на технічне обслуговування у середньому на 15%
Женг Ксіанджин Контролер відділу інформаційної техніки, Qinzhou Electric Power
Читати кейс SDIC Qinzhou Power

Більше історій клієнтів

0
%

зниження витрат на технічне обслуговування і ремонт

0
%

зниження довільних витрат завдяки покращеному керуванню персоналом та високій ефективності роботи

0
%

зниження вартості ТМЦ завдяки покращеній оцінці попиту

IFS отримала визнання користувачів Gartner Peer Insights за краще EAM-рішення

Користувачі порталу Gartner Peer Insights нагородили компанію IFS статусом "Вибір клієнта" як рейтингового постачальника рішень для управління основними фондами (EAM-рішень).

Знак Gartner Peer Insights Customers’ Choice є торговою маркою та знаком обслуговування Gartner, Inc., та/або її філій, та використовується з їх дозволу. Усі права захищені. Gartner Peer Insights Customers’ Choice виражає суб'єктивні думки окремих кінцевих користувачів, рейтинги та дані, які застосовуються за документально підтвердженою методологією; вони не представляють погляди Gartner чи її філій і не є схваленням тієї чи іншої компанії.

VIEW THE CUSTOMERS’ CHOICE DISTINCTION

IFS Applications для EAM

Дізнайтеся, як можна покращити надійність основних фондів та управління їх життєвим циклом із IFS.

Завантажити брошуру

Більш гнучкий комплекс EAM-рішень

IFS є, мабудь, єдиним постачальником програмного забезпечення EAM-класу для управління комплексним життєвим циклом основних фондів, деталі у відео.

 

Керуйте кожним аспектом життєвого циклу основних фондів вашої компанії

Explore the EAM Solution

Планування інвестицій в основні засоби

Багато організацій зробили значні інвестиції в нові основні фонди ще в 60-70-ті роки і навіть ще раніше. Зараз життєвий цикл таких ОС добігає кінця і їх потрібно буде замінити, відремонтувати, відбракувати або відновити. Це, складний і трудомісткий вид діяльності; і першим складним завданням є спрямування фінансування саме на ті основні фонди, які повинні бути замінені у першу чергу. Для цього керівники компаній повинні проаналізувати ряд факторів, що пов’язані із поточним станом основних фондів, терміном служби, що залишився, історією технічних обслуговувань та іншими, а також розробити стратегічний план інвестування в основні засоби. Цій програмі може сприяти функціональність інтелектуального управління підприємством, що входить до складу IFS Applications.

Програмне рішення IFS Enterprise Operational Intelligence (EOI) забезпечує повний огляд процесів та продуктивності, узгоджених з бізнес-стратегією. У сценарії інвестування в основні фонди процеси визна ними здійснюється безпосередньо в рішенні EAM.

Завдяки IFS EAM всі ваші плани щодо основних фондів і управління ними об’єднані в єдине рішення, що попереджує виток даних про основні фонди і звільняє від сумнівів щодо їх точності.

 

Завантажити інформаційний бюлетень про IFS Enterprise Operational Intelligence

Управління життєвим циклом основних фондів

Комплекс рішень IFS Applications є унікальним у частині функціональності для EAM, адже вона автоматизує повний життєвий цикл основних фондів. Завдяки глибокій функціональності для управління проектами стає можливим управляти основними фондами під час їх проектування, побудови чи виготовлення, чи придбання. Процеси встановлення і монтажу та передача на технічне обслуговування здійснюються в єдиному рішенні. Це має відношення не лише до нових основних засобів. Таким чином, спрощується керування основними фондами, що перебувають у програмі оновлення. 

У більшості організацій відбувається зміна затвердженої структури основних фондів, що знаходить своє відображення у корпоративному програмному забезпеченні. До складу нашого продукту входить унікальний компонент для проектування основних фондів, що дозволяє фіксувати і зберігати затверджену чи відправлену в роботу структуру. Таким чином, користувачі системи отримують усі документи, листи технічних даних, первинні графіки планово-попереджувальних ремонтів, дані про запчастини, первинні закупівлі і гарантійні терміни. 

 Чи займаєтеся ви проектуванням основних фондів, їх управлінням чи здійснюєте їх технічне обслуговування протягом усього життєвого циклу, IFS Applications стає єдиним джерелом бізнес-даних компанії і допомагає підвищувати прибутковість її діяльності.

 

Завантажити резюме щодо інформаційного моделювання будівель

Управління ефективністю основних фондів

Одним із шляхів покращення процесу управління основними фондами є використання Інтернету речей та штучного інтелекту. Управління основними фондами носить непослідовний характер, будь-які інновації здебільшого так і залишаться у формі експериментальних впроваджень. В основі нашого підходу до управління ефективністю основних фондів лежить впровадження програмного рішення для забезпечення систематичності виконання рутинних завдань при мінімальних зусиллях (звітування про виконані завдання за допомогою мобільного додатку, оновлення структури основних фондів для відображення затвердженої ієрархії). Наступним кроком є впровадження ініціатив, що допомагатимуть одержати максимальні вигоди від наявних ресурсів і техніки. 

Як тільки така основа створена, стає можливим поєднати процеси збору даних з обладнання, датчиків та приладів, що під’єднані до мережі Інтернет речей та (або) використовують у своїй роботі штучний інтелект, із проведенням планово-попереджувальних ремонтів та обслуговування комплексних, географічно розподілених одиниць обладнання і основних фондів. Здійснюючи організацію таких даних у структуровану послідовність дій з компенсації відмов обладнання, коли результати, що базуються на показниках, параметрах та сигнальних сповіщеннях, акумулюються та переоцінюються із використанням технологій Інтернету речей та штучного інтелекту. Це знижує час на визначення та діагностику пошкодженого обладнання. У деяких випадках система повинна сповістити про ушкоджене обладнання впродовж певного проміжку часу. 

 Ті ж дані можуть використовуватися для розширення періодичності перерв на планово-попереджувальний ремонт. 

 Усе це призводить до різкого збільшення тривалості роботи обладнання і є набагато ефективнішим та більш гнучким способом активного планування обслуговування критично важливого обладнання та інфраструктури, ніж календарне планування чи планування із урахуванням використання.

 

Планування інвестицій в основні засоби

Багато організацій зробили значні інвестиції в нові основні фонди ще в 60-70-ті роки і навіть ще раніше. Зараз життєвий цикл таких ОС добігає кінця і їх потрібно буде замінити, відремонтувати, відбракувати або відновити. Це, складний і трудомісткий вид діяльності; і першим складним завданням є спрямування фінансування саме на ті основні фонди, які повинні бути замінені у першу чергу. Для цього керівники компаній повинні проаналізувати ряд факторів, що пов’язані із поточним станом основних фондів, терміном служби, що залишився, історією технічних обслуговувань та іншими, а також розробити стратегічний план інвестування в основні засоби. Цій програмі може сприяти функціональність інтелектуального управління підприємством, що входить до складу IFS Applications.

Програмне рішення IFS Enterprise Operational Intelligence (EOI) забезпечує повний огляд процесів та продуктивності, узгоджених з бізнес-стратегією. У сценарії інвестування в основні фонди процеси визна ними здійснюється безпосередньо в рішенні EAM.

Завдяки IFS EAM всі ваші плани щодо основних фондів і управління ними об’єднані в єдине рішення, що попереджує виток даних про основні фонди і звільняє від сумнівів щодо їх точності.

 

Завантажити інформаційний бюлетень про IFS Enterprise Operational Intelligence

Управління життєвим циклом основних фондів

Комплекс рішень IFS Applications є унікальним у частині функціональності для EAM, адже вона автоматизує повний життєвий цикл основних фондів. Завдяки глибокій функціональності для управління проектами стає можливим управляти основними фондами під час їх проектування, побудови чи виготовлення, чи придбання. Процеси встановлення і монтажу та передача на технічне обслуговування здійснюються в єдиному рішенні. Це має відношення не лише до нових основних засобів. Таким чином, спрощується керування основними фондами, що перебувають у програмі оновлення. 

У більшості організацій відбувається зміна затвердженої структури основних фондів, що знаходить своє відображення у корпоративному програмному забезпеченні. До складу нашого продукту входить унікальний компонент для проектування основних фондів, що дозволяє фіксувати і зберігати затверджену чи відправлену в роботу структуру. Таким чином, користувачі системи отримують усі документи, листи технічних даних, первинні графіки планово-попереджувальних ремонтів, дані про запчастини, первинні закупівлі і гарантійні терміни. 

 Чи займаєтеся ви проектуванням основних фондів, їх управлінням чи здійснюєте їх технічне обслуговування протягом усього життєвого циклу, IFS Applications стає єдиним джерелом бізнес-даних компанії і допомагає підвищувати прибутковість її діяльності.

 

Завантажити резюме щодо інформаційного моделювання будівель

Управління ефективністю основних фондів

Одним із шляхів покращення процесу управління основними фондами є використання Інтернету речей та штучного інтелекту. Управління основними фондами носить непослідовний характер, будь-які інновації здебільшого так і залишаться у формі експериментальних впроваджень. В основі нашого підходу до управління ефективністю основних фондів лежить впровадження програмного рішення для забезпечення систематичності виконання рутинних завдань при мінімальних зусиллях (звітування про виконані завдання за допомогою мобільного додатку, оновлення структури основних фондів для відображення затвердженої ієрархії). Наступним кроком є впровадження ініціатив, що допомагатимуть одержати максимальні вигоди від наявних ресурсів і техніки. 

Як тільки така основа створена, стає можливим поєднати процеси збору даних з обладнання, датчиків та приладів, що під’єднані до мережі Інтернет речей та (або) використовують у своїй роботі штучний інтелект, із проведенням планово-попереджувальних ремонтів та обслуговування комплексних, географічно розподілених одиниць обладнання і основних фондів. Здійснюючи організацію таких даних у структуровану послідовність дій з компенсації відмов обладнання, коли результати, що базуються на показниках, параметрах та сигнальних сповіщеннях, акумулюються та переоцінюються із використанням технологій Інтернету речей та штучного інтелекту. Це знижує час на визначення та діагностику пошкодженого обладнання. У деяких випадках система повинна сповістити про ушкоджене обладнання впродовж певного проміжку часу. 

 Ті ж дані можуть використовуватися для розширення періодичності перерв на планово-попереджувальний ремонт. 

 Усе це призводить до різкого збільшення тривалості роботи обладнання і є набагато ефективнішим та більш гнучким способом активного планування обслуговування критично важливого обладнання та інфраструктури, ніж календарне планування чи планування із урахуванням використання.

 

What others are saying about IFS