Skip to main content

You are visiting the Україна site. You might be interested in the United States site.

Go to the United States site Stay on the Україна site

Технічне обслуговування, ремонт і капітальний ремонт

Програмні рішення для авіації

 Незалежно від сфери спеціалізації: капітальний ремонт, ремонт деталей, технічне обслуговування капітального обладнання після продажу, капітальний ремонт двигуна, компанія IFS пропонує рішення для технічного обслуговування та ремонтів (MRO) для задоволення всіх потреб.

В якості інтегрованого загально-корпоративного ПЗ (MRO) наше рішення полегшує обслуговування та життєвий цикл активів, включаючи лід-менеджмент, роботу з ціновими пропозиціями, планування технічного обслуговування та виробництва, логістику, проведення ТО та управління конфігураціями, гарантійне обслуговування, логістику ланцюгів постачань, відстеження витрат та оформлення рахунків. Крім цього, рішення охоплює управління робочою силою, фінансову звітність персонал, управління документами і бізнес аналітику. Модульна архітектура рішення дозволяє виконувати комплексне впровадження, включаючи фінансову звітність та людські ресурси. 

 
IFS MRO Software Solutions

Новий підхід до ефективності MRO-процесів

Customer Quote
IFS Maintenix дозволяє нам прозоро і ефективно управляти вимогами щодо технічного обслуговування «класичних», «модернізованих», «найсучасніших» авіа парків в режимі реального часу завдяки функціональним можливостям сучасного та комплексного рішення для управління технічним обслуговуванням.
Дін Рейнольдс Директор із забезпечення якості та головний інспектор, Executive Jet Management
Читати кейс Executive Jet Management

Більше історій клієнтів

0

кількість письмових робочих посібників зменшилася з 28 до 7 завдяки функціональності IFS Maintenix

0
%

зменшення ручних операцій, пов’язаних з підготовкою робочих завдань

0

тис щорічно економія витрат на оплату праці в доларах США завдяки IFS Maintenix

Незалежне ТОіР - комплексне програмне рішення від IFS

IFS пропонує комплексне рішення для ТОіР, розроблене з  метою оптимізації бізнес процесів та підвищення ефективності роботи компанії. 

Завантажити інформаційний буклет

Керуйте кожним аспектом життєвого циклу основних фондів вашої компанії

Solutions and capabilities

Рішення для технічного обслуговування і ремонту складних конструкцій

Рішення для ТО та ремонту комплексів збірки підтримує технічне обслуговування, ремонт та капітальний ремонт складного обладнання та машин, включаючи двигуни літальних апаратів, допоміжні силові блоки, механізми для посадки літака, які необхідно демонтувати та збирати, відстежуючи серійні деталі. 

Функціональні можливості рішення

Підготовка до ремонту

Наше рішення для технічного обслуговування та ремонту комплексних основних засобів дозволяє визначати необхідні виробничі операційні дані, включаючи існуючі структури, маршрути та інструкції виробника щодо експлуатації.

Визначення об'єму робіт

Визначення об’єму робіт допомагає організаціям з технічного обслуговування встановлювати та підтримувати складні серійні структури основних засобів на основі інформації рішення Управління парком техніки та основними засобами. Всі дані щодо життєвого циклу активу збираються. Ця інформація використовується для генерування задач на технічне обслуговування, заказів на модифікації та конфігурації, затвердження об’єму робіт. 

Виконання робіт

Рішення забезпечує управління роботами, які пов’язані з комплексними основними засобами. Різні типи цехових заказів регулюють технологічний процес через операції по демонтажу та утилізації, в той час як замовлення на ремонт та закупівлю інтегруються з іншими компонентами для точного визначення об’єму робіт. Нарешті, створюються замовлення на збірку для правильного збору активу. Модуль перевірки якості забезпечує додатковий етап контролю процесу. 

Рішення для ремонту компонентів

Рішення для ремонту компонентів – це готовий програмний продукт, який розроблений з метою підтримки ремонту/переоснащення та капітального ремонту компонентів. Рішення можна використовувати окремо або для підтримки технічного обслуговування планеру літальних апаратів, та/або рішення для ТО та ремонту комплексів збірки, де замовлення на ремонт генерується як наряд замовлення або цехове замовлення для підрядних організацій з технічного обслуговування чи виробників обладнання. 

Можливості рішення

Цінові пропозиції

Рішення розроблене для підтримки організацій з технічного обслуговування в управлінні запитами на цінові пропозиції від потенційних клієнтів шляхом контролю оновлень каталогу послуг щодо визначення вартості робочої сили, управління компонентами для обслуговування та матеріалів. Рішення дозволяє організаціям з технічного обслуговування оптимізувати процес роботи з ціновими пропозиціями, забезпечуючи інтеграцію з ремонтами.

Виконання у відповідності умов до контракту

Процес виконання робіт по ремонту компонентів дозволяє виконувати управління повним життєвим циклом наряд замовлення, включаючи планування, підготовку, виконання і завершення робіт. Процес охоплює генерацію звітів по пошуку цеху, затвердження додаткових робіт, включення регламентів ТО та управління документами по відповідності нормативно-правовим стандартам (EASA Form1, FAA 8130, CoC).

Виставлення рахунків

Після виконання замовлення на ремонт компоненту, рішення обробляє всі пов'язані з цим витрати та продажі, отримані в результаті транзакцій по наряд замовленням, з урахуванням будь-яких договорів на обслуговування, що стосуються замовлення.

ТО та ремонт планеру літальних апаратів

Рішення IFS для ремонту планеру літальних апаратів охоплює основні операції технічного обслуговування повітряних судів, гідро літаків, підводних судів та сухопутних транспортних засобів.

Можливості рішення

Цінові пропозиції

Відділ продажів організацій технічного обслуговування може генерувати різні цінові пропозиції, використовуючи альтернативні сценарії з повним оглядом очікуваних витрат та прогнозованих доходів, які структуровані відповідно до умов контракту. Модуль дозволяє відстежувати всі обміни з клієнтами.

Планування та підготовка

Структуру замовлення на план робіт зв’язують спочатку із замовленням на технічне обслуговування, а потім з іншими наряд замовленнями, щоб відстежувати та контролювати всі види затрат, що пов’язані з ТО. Об’єм робіт з технічного обслуговування забезпечує прозорість та контроль виконання всіх операцій технічного обслуговування. Рішення використовує стандартну логіку планування виробництва для упорядкування всіх операцій технічного обслуговування з метою досягнення оптимальних результатів. 

Виконання ТО

В рамках цього процесу плануються наряд замовлення, виконується розподіл ресурсів і задач, проходить резервування, збір та видача матеріалу, виконуються всі операції. Після виконання запланованих операцій, виконують всі невідкладні або незаплановані роботи, якщо їх затвердив замовник, або існує така необхідність. Після завершення всіх робіт, їх статус оновлюється, задачі закриваються або очікують перевірки.  

ТО планеру літальних апаратів - поточне технічне обслуговування

Рішення для поточного технічного обслуговування підтримує незначне, позапланове або планове обслуговування активів, необхідність в якому виникаю, головним чином, в результаті незапланованих подій на місці обслуговування даного активу. Рішення можна використовувати для підтримки технічного обслуговування повітряних, наземних та морських транспортних засобів. 

Можливості рішення

Технічне обслуговування – план, графік, процес виконання

Організації з технічного обслуговування можуть використовувати рішення для ефективного планування, підготовки графіка та проведення поточного технічного обслуговування. Типові операції включають визначення необхідних робіт, розподіл задач між технічними спеціалістами, підготовка матеріалів, обладнання та інструментів, фактичне виконання наряд замовлення та облік виконаних робіт.  

Підтримка конфігурації

Будь-які зміни в конфігурації активу реєструються. В ході цього процесу рішення забезпечує управління статусами проведених конфігурацій, генерацію знаків готовності активу до експлуатації та підготовку CRS-документації разом з робочим станом активу.

Контроль за проведенням ТО

Процес контролю за проведенням технічного обслуговування допомагає контролерам управляти штатними питаннями та запитами про відстрочку. Ця діяльність включає ведення технічних записів, координацію роботи польових груп технічного обслуговування та управління діяльністю, пов’язаною з великими аваріями, відповідно до нормативних вимог. 

Рішення для технічного обслуговування і ремонту складних конструкцій

Рішення для ТО та ремонту комплексів збірки підтримує технічне обслуговування, ремонт та капітальний ремонт складного обладнання та машин, включаючи двигуни літальних апаратів, допоміжні силові блоки, механізми для посадки літака, які необхідно демонтувати та збирати, відстежуючи серійні деталі. 

Функціональні можливості рішення

Підготовка до ремонту

Наше рішення для технічного обслуговування та ремонту комплексних основних засобів дозволяє визначати необхідні виробничі операційні дані, включаючи існуючі структури, маршрути та інструкції виробника щодо експлуатації.

Визначення об'єму робіт

Визначення об’єму робіт допомагає організаціям з технічного обслуговування встановлювати та підтримувати складні серійні структури основних засобів на основі інформації рішення Управління парком техніки та основними засобами. Всі дані щодо життєвого циклу активу збираються. Ця інформація використовується для генерування задач на технічне обслуговування, заказів на модифікації та конфігурації, затвердження об’єму робіт. 

Виконання робіт

Рішення забезпечує управління роботами, які пов’язані з комплексними основними засобами. Різні типи цехових заказів регулюють технологічний процес через операції по демонтажу та утилізації, в той час як замовлення на ремонт та закупівлю інтегруються з іншими компонентами для точного визначення об’єму робіт. Нарешті, створюються замовлення на збірку для правильного збору активу. Модуль перевірки якості забезпечує додатковий етап контролю процесу. 

Рішення для ремонту компонентів

Рішення для ремонту компонентів – це готовий програмний продукт, який розроблений з метою підтримки ремонту/переоснащення та капітального ремонту компонентів. Рішення можна використовувати окремо або для підтримки технічного обслуговування планеру літальних апаратів, та/або рішення для ТО та ремонту комплексів збірки, де замовлення на ремонт генерується як наряд замовлення або цехове замовлення для підрядних організацій з технічного обслуговування чи виробників обладнання. 

Можливості рішення

Цінові пропозиції

Рішення розроблене для підтримки організацій з технічного обслуговування в управлінні запитами на цінові пропозиції від потенційних клієнтів шляхом контролю оновлень каталогу послуг щодо визначення вартості робочої сили, управління компонентами для обслуговування та матеріалів. Рішення дозволяє організаціям з технічного обслуговування оптимізувати процес роботи з ціновими пропозиціями, забезпечуючи інтеграцію з ремонтами.

Виконання у відповідності умов до контракту

Процес виконання робіт по ремонту компонентів дозволяє виконувати управління повним життєвим циклом наряд замовлення, включаючи планування, підготовку, виконання і завершення робіт. Процес охоплює генерацію звітів по пошуку цеху, затвердження додаткових робіт, включення регламентів ТО та управління документами по відповідності нормативно-правовим стандартам (EASA Form1, FAA 8130, CoC).

Виставлення рахунків

Після виконання замовлення на ремонт компоненту, рішення обробляє всі пов'язані з цим витрати та продажі, отримані в результаті транзакцій по наряд замовленням, з урахуванням будь-яких договорів на обслуговування, що стосуються замовлення.

ТО та ремонт планеру літальних апаратів

Рішення IFS для ремонту планеру літальних апаратів охоплює основні операції технічного обслуговування повітряних судів, гідро літаків, підводних судів та сухопутних транспортних засобів.

Можливості рішення

Цінові пропозиції

Відділ продажів організацій технічного обслуговування може генерувати різні цінові пропозиції, використовуючи альтернативні сценарії з повним оглядом очікуваних витрат та прогнозованих доходів, які структуровані відповідно до умов контракту. Модуль дозволяє відстежувати всі обміни з клієнтами.

Планування та підготовка

Структуру замовлення на план робіт зв’язують спочатку із замовленням на технічне обслуговування, а потім з іншими наряд замовленнями, щоб відстежувати та контролювати всі види затрат, що пов’язані з ТО. Об’єм робіт з технічного обслуговування забезпечує прозорість та контроль виконання всіх операцій технічного обслуговування. Рішення використовує стандартну логіку планування виробництва для упорядкування всіх операцій технічного обслуговування з метою досягнення оптимальних результатів. 

Виконання ТО

В рамках цього процесу плануються наряд замовлення, виконується розподіл ресурсів і задач, проходить резервування, збір та видача матеріалу, виконуються всі операції. Після виконання запланованих операцій, виконують всі невідкладні або незаплановані роботи, якщо їх затвердив замовник, або існує така необхідність. Після завершення всіх робіт, їх статус оновлюється, задачі закриваються або очікують перевірки.  

ТО планеру літальних апаратів - поточне технічне обслуговування

Рішення для поточного технічного обслуговування підтримує незначне, позапланове або планове обслуговування активів, необхідність в якому виникаю, головним чином, в результаті незапланованих подій на місці обслуговування даного активу. Рішення можна використовувати для підтримки технічного обслуговування повітряних, наземних та морських транспортних засобів. 

Можливості рішення

Технічне обслуговування – план, графік, процес виконання

Організації з технічного обслуговування можуть використовувати рішення для ефективного планування, підготовки графіка та проведення поточного технічного обслуговування. Типові операції включають визначення необхідних робіт, розподіл задач між технічними спеціалістами, підготовка матеріалів, обладнання та інструментів, фактичне виконання наряд замовлення та облік виконаних робіт.  

Підтримка конфігурації

Будь-які зміни в конфігурації активу реєструються. В ході цього процесу рішення забезпечує управління статусами проведених конфігурацій, генерацію знаків готовності активу до експлуатації та підготовку CRS-документації разом з робочим станом активу.

Контроль за проведенням ТО

Процес контролю за проведенням технічного обслуговування допомагає контролерам управляти штатними питаннями та запитами про відстрочку. Ця діяльність включає ведення технічних записів, координацію роботи польових груп технічного обслуговування та управління діяльністю, пов’язаною з великими аваріями, відповідно до нормативних вимог.