IFS Applications – перевірений шлях до гнучкості бізнесу

IFS Applications - це єдине інтегроване рішення, яке дозволяє глобальному та вимогливому бізнесу успішно керувати чотирьома основними процесами на підприємстві:

IFS Foundation1™ — багаторівнева архітектура і технологія рішення IFS Applications

IFS Фінанси™

Рішення IFS Фінанси™ допомагає вирішувати усі завдання, які стоять перед фінансистами. Воно детально відображає інформацію про стан компанії та дозволяє аналізувати і переглядати фінансові операції у будь-якому розрізі. Рішення спрощує бухгалтерський і управлінський облік, покращує контроль і управління процесами на всіх рівнях організації, а також швидко налаштовується відповідно до змін, незалежно від виду діяльності організації.

Консолідація
IFS Консолідація™ дозволяє в будь-який час здійснити консолідацію балансової звітності для групи компаній і детально вивчити результати діяльності, не залежно від плану рахунків та валюти звітності. Дане рішення полегшує ведення виробничо-господарського обліку та управління складнострукурованими підприємствами. Процес консолідації може охоплювати як одне підприємство структури, так і всю структуру повністю, і пропонує автоматизовану підтримку для виключення ефекту від операцій між компаніями однієї групи. 
Планування бізнесу
IFS Планування бізнесу™ надає підтримку процедурам формування бюджету, створення прогнозів та інших фінансових планів для окремих компаній чи на консолідованому рівні. Даний компонент містить у собі механізм планування із централізованим контролем, що використовує моделі попиту споживачів. Користувачі працюють із параметрами, розробленими для певних цілей. Таким чином, організація ефективно управляє плануванням роботи персоналу, прибутками і витратами, бухгалтерськими звітами і грошовим потоком. При цьому, існує можливість порівняння різноманітних сценаріїв на основі різних припущень.
Аналіз фінансових потоків
IFS Аналіз фінансових потоків™ пропонує гнучкі інструменти аналізу фінансових потоків за одним із багатьох сценаріїв. Розрахунок прогнозних показників касового залишку відбувається на підставі замовлень клієнта, замовлень на придбання, сум очікуваних надходжень і сум кредиторської заборгованості. Аналіз такої інформації допоможе ефективно спланувати обсяг витрат і очікуваного прибутку, а також поліпшить ефективність прийняття оперативних рішень. 
Управління фінансами проекту
IFS Управління фінансами проекту™ надає повне бачення фінансів проектів в режимі реального часу, у тому числі дані проектів, що тривають, та таких, що вже завершені. При необхідності в будь-який момент можна заглибитися в дані для більш детального аналізу. 
Електронне фактурування
IFS Електронне фактурування™ покращує і автоматизує процес фактурування, усуваючи необхідність реєстрації рахунку-фактури вручну. У компоненті доступні опції сканування і створення електронних рахунків-фактур в загальноприйнятій формі. Процес обробки рахунку-фактури суттєво прискорений завдяки покращеному захисту доступу і дублювання даних з наряду-замовлення. Сповіщення про події та ведення історії операцій ще більше спрощує процес фактуруваня. 
Розрахунки із кредиторами
IFS Розрахунки із кредиторами™ спрощує ведення рахунків і процеси оплати від постачальників і підрядників. Мультивалютність і підтримка різних механізмів оплати забезпечують необхідну гнучкість процесів розрахунку, в той час як прозорість і можливості аналізу гарантують повний контроль над ними. 
Розрахунки з дебіторами
IFS Розрахунки з дебіторами™ спрощує виставлення рахунків і відстеження процесів оплати. Модуль дозволяє автоматизувати стандартні операції, зокрема, роботу із замовленнями клієнтів, а також звести до мінімуму ручне введення даних і кількість помилок.
Основні засоби
IFS Основні засоби™ є інтегрованим інструментом бухгалтерського обліку для стратегічного управління основними засобами підприємства. Так, після реєстрацій операцій купівлі, операція введення основного засобу в експлуатацію може бути виконана автоматично. У системі є можливість вести одночасний облік ОС за різними правилами: з метою бухгалтерського, податкового чи управлінського (МСФЗ) обліку та інші. 
Головна книга
IFS Головна книга™ містить журнали господарських операцій і сальдові показники з поділом на валюти. Використання різних елементів аналітичного обліку в проводці дозволяє організувати багатомірний облік. Аналітичні ознаки використовуються при побудові управлінської звітності, дозволяючи виділяти безліч значень з вибраними аналітиками. Таким чином, одні й ті ж дані можуть бути представлені в різних видах, в залежності від обраної концепції. 

IFS Управління кадровим потенціалом™

Компоненти модуля IFS Управління кадровим потенціалом™ економлять час і бюджет організації,  дозволяючи ефективно управляти найціннішим ресурсом компанії. Користувач отримує детальний аналіз, що надає необхідну для розвитку персоналу інформацію. 

Портал персоналу і адміністраторів
Портал персоналу і адміністраторів™ реалізує сучасну концепцію самостійного ведення особистих справ на основі технології Інтернет-порталів, забезпечуючи високу точність даних. Адміністратори ведуть табельний облік і облік витрат, розробляють та здійснюють заходи з атестації персоналу. Персонал оновлює особисті дані, реєструють витрати на відрядження, проводять самооцінку, реєструються на навчання та ін.
Табельний облік
IFS Табельний облік™ спрощує ведення і контроль табеля на основі фіксації часу прибуття і виходу з роботи, а також реєстрації відхилень. Алгоритм розподілення заробітної плати і розрахунку гнучкого графіку роботи, понаднормової роботи, надбавок за роботу у незручну зміну відбуваються автоматичо і порівнюються із центральними правилами. Таким чином, забезпечується покращене відстеження періодів відсутності співробітника і вжитих у цьому зв'язку заходів. Окрім того відбувається економія часу, коли внесені співробітником дані одночасно відображуються у системах управління проектами, ремонтами, виробництвом і заробітною платою.
Управління витратами
IFS Управління витратами™ раціоналізує та робить більш прозорими управління витратами компанії, що пов'язані із персоналом, а також спрощує систему звітності завдяки автоматизації усіх процесів: від розрахунку податків до нарахування коштів на відрядження і імпорту транзакцій оплат по кредитній картці. Співробітники, які знаходяться поза офісом, можуть використовувати веб-інтерфейс для створення звітів. Рішення також інтегроване із функціональністю для управління проектами і наряд-замовленнями.
Заробітна плата
IFS Заробітна плата™- гнучкий інструмент, що мінімізує обсяг ручної роботи і введення даних і є доступним для певних ринків. Для інших ринків рішення являє собою спеціальний інтерфейс для розрахунків зі співробітниками для перенесення термінових і розрахункових операцій до сторонніх систем розрахунку заробітної плати.  Модуль підходить як невеликим компаніям, так і великим холдингам, що мають багато дочірніх структур. 
Здоров'я та безпека
IFS Здоров'я та безпека™ дозволяє оптимізувати процеси, пов'язані зі здоров'ям та безпекою співробітників, відповідно до стандартів, встановлених регулюючими організаціями. Широкий функціонал охоплює такі процеси, як: відстеження хвороб і нещасних випадків, управління безпекою, контроль медичних оглядів, сповіщення про ризики і небезпечні матеріали за допомогою листів розсилки тощо.
Розвиток і оцінка персоналу
IFS Розвиток і оцінка персоналу™ допомагає створити і реалізувати стратегічний план розвитку персоналу, сформувати вимоги до навичок, що є необхідними для виконання певних видів робіт, а також співвіднести їх з кваліфікацією певних співробітників. Після такого визначення і співвідношення формуються індивідуальні плани розвитку кожного спііробітника, а дані про неактуальні навички, або про велику кількість однакових навичок заносяться у окремий перелік.
Підвищення кваліфікації
IFS Підвищення кваліфікації™ забезпечує повну підтримку системи навчання в рамках організації. Рішення дозволяє сформувати внутрішні вимоги до тренінгів і використовувати їх при формуванні програм навчання і розкладів занять. При цьому, інформація про завершені тренінги автоматично заноситься до картки співробітника.
Підбір персоналу
IFS Підбір персоналу™ надає підтримку пошуку необхідних співробітників завдяки спеціальній платформі, яка дозволяє вести обмін даними із сторонніми автоматизованими системами для підбору персоналу (ATS). Окрім цього, даний компонент надає детальну інформацію про посади і вакансії із зазначенням потрібних знань і навичок; загальні відомості про компетенції кандидатів, які не пов'язані з конкретною посадою; потужні інструменти порівняння компетенції кандидата з вимогами вакансії; запрограмовані користувачем методи найму, плани дій та процеси відбору; підтримку поширення інформації про вакансії як у зовнішньому середовищі, так і серед співробітників; реєстрацію кандидатів і деталей їх звернення; оцінку кандидатів і їх призначення; автоматичний перенос відомостей про кандидата в разі його працевлаштування до його досьє як співробітника. 
Адміністрування персоналу і організаційні структури
IFS Адміністрування персоналу і організаційні структури™ дозволяє визначати позицію працівника в організаційній структурі, вимоги до цієї позиції і доступні бонуси. Надає контрольований доступ до даних про співробітників і спрощує обслуговування цієї інформації. Допомагає в управлінні процесами планування чисельності персоналу, вакансіями, дисциплінарними стягненнями і трудовими спорами, а також опитуваннями співробітників щодо їх задоволеності умовами праці.

IFS Інжиніринг™

Рішення IFS Інжиніринг™ дозволяє управляти проектуванням і створенням різних об'єктів - продукції, технологічного процесу, виробничих потужностей, будівель і комунікацій, з подальшою передачею останніх на технічне обслуговування. Передбачені можливості узгодженої групової роботи над проектами та створенням об'єктів, при кооперації розробників та виробників. 

Комплексна поставка
IFS Комплексна поставка™ дозволяє узгоджувати комплексні поставки протягом усього їх життєвого циклу, зокрема, на таких етапах, як подача заявки на тендер, детальна розробка, здійснення закупівель, виробництво та/або відправка партії на тестування, доставка, післяпродажне та технічне обслуговування. 
Введення в експлуатацію

 IFS Введення в експлуатацію™ дозволяє простежити і переконатися, що всі частини об'єкта розроблені, встановлені, перевірені, працюють і обслуговуються відповідно до експлуатаційних вимог власника або клієнта для безпечної і послідовної передачі об'єкта. 

Сумісність одиниць
IFS Сумісність одиниць™ дозволяє управляти набором операцій, деталей, стандартних робіт, інструментів/функцій і т.п. для виконання специфічних завдань, таких як установка трансофрматора на виїзді. Крім цього, компонент дозволяє проводити оцінку ресурсів в процесі виконання проекту і паралельно вносити необхідні корективи, а також паралельно працювати з декількома коригуваннями і оцінювати виконання завдань протягом усіх стадій життєвого циклу проекту. Конфігуратор допомагає керувати структурами шаблонів і створювати структури сумісних пристроїв на основі поточних характеристик. 
Моделювання основних фондів
IFS Моделювання основних фондів™ є потужним інструментом, що полегшує виконання інженерно-конструкторських робіт і організацію спільної роботи з використанням доступу в Інтернет. Це багатогалузева багатофункціональна технологія для ефективного виконання інженерних робіт, яка розроблена з метою створення та управління інформацією про об'єкти на заводах, електроенергетичних системах, оптоволоконних мережах і багатьох інших видах структур або технічних установках. Компонент IFS Моделювання активів™ є надійно інтегрованим з компонентами IFS Проекти™ і IFS Закупівлі™, пропонує можливість безпосереднього імпорту проектної інформації від постачальників або консультантів, підтримує EPCI-проекти і забезпечує ефективність управління матеріальними потоками. Разом з компонентом IFS Технічне обслуговування та ремонт™ дане рішення забезпечує повну підтримку активів і безперервний процес технічного обслуговування протягом усього життєвого циклу об'єктів. 
Управління змінами

 IFS Управління змінами™ спрощує і прискорює процес внесення змін до конструкцій. Компонент дозволяє отримувати, аналізувати і затверджувати зміни перед розміщенням замовлень. 

Управління даними щодо виробу
IFS Управління даними щодо виробу™ забезпечує підтримку проектування, конфігураційного управління і відстеження складу і технології виготовлення виробів, що випускаються підприємством. Ця інформація є основою для визначення потреб в матеріалах і потужностях. Таким чином, інформація даного модуля є тим фундаментом, на якому базується управління виробництвом і запасами. Функція управління ревізіями дозволяє бачити зміни, що вносилися до виробу, і управляти його адаптаціями до стандартів якості, таких як ISO 9000. 

IFS Проекти™

Модуль IFS Проекти™ в поєднанні з іншими компонентами IFS пропонує повний інтегрований набір інструментів для управління всім життєвим циклом проекту. Це рішення повністю інтегроване із іншими модулями IFS Applications, такими, як IFS Фінанси™, IFS Закупівлі™, IFS Виробництво™, IFS Інжиніринг™, IFS Персонал™, IFS Документообіг™, IFS Управління основними фондами™, це рішення часто використовується різними типами компаній. 

Звітність за проектами
IFS Звітність за проектами™ дозволяє відносити безпосередньо до конкретного проекту всі види витрат, включаючи трудовитрати, витрати грошових коштів і матеріалів і т.п. Модуль також використовується для виставлення рахунків клієнтам з метою компенсації витрат на підставі ставок, що визначені у приєднаних до проекту прайс-листах. 
Управління ризиками
IFS Управління ризиками™ дозволяє визначити ризики проекту. Їх типи визначаються користувачами. Компонент допомагає сформувати базу способів управління ризиками та відповідні шаблони. Визначення потенційних проблем та їх наслідків дають можливість вжити заходів з мінімізації ризиків. 
Бюджетування проектів і прогноз

IFS Бюджетування проектів і прогноз™ являє собою повномасштабне функціональне рішення для здійснення контролю витрат для реалізації проекту. Інструменти прогнозування задаються користувачами і забезпечують доступ до таких даних як кошториси до робочих креслень, фінансові кошториси, прогнозні показники, огляди і т.п. Система підтримує принцип ETC (кошторис витрат на завершення) і EAC (оцінка кінцевої вартості проекту по завершенню). Контроль фінансових кошторисів здійснюється на основі структур CBS (структура розподілення витрат) і WBS (структури розподілу робіт). Окрім цього, користувачам доступні відображення кривої споживання і логіка лінійного методу обліку. 

Планувач проектів

 IFS Планувач проектів™ дозволяє сформувати графік проекту в IFS Applications. Використання діаграми Ганта дає можливість побачити усі взаємозв'язки та віхи проекту, критичні точки і можливості для оптимізації процесів та допомагає ефективніше планувати ресурси. Можлива реалізація двосторонньої інтеграції з такими інструментами, як Microsoft Project® або Primavera®. 

Управління проектами
IFS Управління проектами™ дозволяє створювати проекти, використовуючи дерево проектів. Витрати матеріалів, трудовитрати, доходи пов'язуються безпосередньо із проектом і видами робіт у межах дерева проекту. Усі складові проекту заносяться до плану проекту, який, в свою чергу, використовується для формування планів постачання, проектування, виробництва та інших. Модуль дозволяє відстежувати прогрес і результати виконання проекту. 
Управління субпідрядами
IFS Управління субпідрядами™ управляє діями підрядників і субпідрядників, наприклад, в будівництві. Модуль дозволяє контролювати обсяг робіт в цілому, оцінювати прогрес за допомогою різних методик, наприклад, за обсягом виконаних робіт або по завершених стадіях проекту. Розширені можливості управління змінами дозволяють змінювати межі проекту. З використанням цього модуля партнерам можуть надсилатися інструкції з виконання робіт, сформовані акти приймання-передачі, прийняті до оплати рахунки від підрядників тощо. 
Управління договорами продажу
IFS Управління договорами продажу™ дозволяє управляти життєвим циклом договорів купівлі-продажу, починаючи з етапу переговорів про укладення контракту і закупівель до завершення проекту і його передачі замовнику. Окрім того, компонент має функцію вимоги сплати, за допомогою якої спрощується контроль за встановленими ціновими надбавками і правилами утримання частини виручки, а також сертифікатами і платежами. З'являється можливість створювати рахунки-фактури і додатки завдяки використанню багатьох гнучких опцій, таких як відстеження прогресу по проектах, кількості матеріалів, вартості проданих товарів, додаткових витрат і виконання проміжних етапів роботи. Компонент також підтримує функцію генерації рахунків-фактур за видатками, які підлягають відшкодуванню. 

IFS Виробництво™

Рішення IFS Виробництво™ дозволяє всебічно планувати, контролювати, аналізувати і управляти виробничими процесами промислових підприємств. Система повністю відповідає стандарту MRPII. Підтримується весь відомий діапазон моделей управління: «виготовлення на склад», «збірка на замовлення», «виготовлення на замовлення», «конструювання на замовлення». 

Планування збуту і операцій
IFS Планування збуту і операцій™ дозволяє створювати і управляти місячним планом, що побудований на основі планування продажів, фінансової інформації, потужностей виробництва, джерел постачання і запасів. Рішення інтегрується із операційними модулями і збирає та накопичує дані, на основі яких потім створюється прогноз. Існує можливість розрахунку потреб у потужностях виробництва, а також планування на основі різних сценаріїв
Планування ресурсів і матеріалів
IFS Планування ресурсів і матеріалів™ включає в себе інструмент Об'ємно календарний план для планування готової продукції, у тому числі розподілених за часом резервних запасів, можливість імпорту прогнозів із IFS Планування попиту, а також  моделювання сценаріїв. За допомогою інструменту IFS Планування ресурсів здійснюється розрахунок вимог до потужностей виробництва. Із використанням інструменту IFS Вимоги до матеріалів існує можливість формування потреб окремих компонентів і напівфабрикатів на підставі зведеного графіку. Окрім цього, більш детальний розрахунок потужностей, що необхідні для виробництва, можливо виконати за допомогою рішення IFS Планування потужностей виробництва.
Ілюстративне планування
IFS Ілюстративне планування™ оптимізує календарний план виробництва на основі обмеження за потужністю. Завдяки графічному відображенню плана спрощується визначення потенційної нестачі потужностей виробництва або сировини і матеріалів, а інтерактивний дизайн дозволяє діяти безпосередньо і швидко вирішувати нестачу потужностей  або матеріалів. Окрім цього, рішення включає в себе планування послідовності процесів, функціональність  оптимізації режиму роботи та можливість групування операцій зі схожими характеристиками у єдиний вузол.
Виробництво і конфігурування на замовлення
IFS Виробництво і конфігурація на замовлення™ дозволяє суттєво спростити виробництво на замовлення як у випадку «збірки на замовлення», так і при «виготовленні на замовлення», яке включає в себе розробку продукту на основі зазначених характеристик продукції та вбудованих правил. Логіка правил для продажів визначається за допомогою рішення IFS Конфігуратор продукції.
Компоненти техобслуговування і ремонтів
IFS Компоненти техобслуговування і ремонтів™ пропонує всебічну підтримку здійснення ремонту обладнання в умовах виробництва і експлуатації. Компонент забезпечує управління витратами, ризиками, прибутком і обсягами робіт. Вбудована можливість визначення деталей, що передаются (оренда, одиничний і подвійний обмін), створює умови для гнучкого і ефективного функціонування ланцюга постачань.
Проектне виробництво
IFS Проектне виробництво™ дозволяє розглядати виробництво продукції в контексті проекту. Динамічна обробка замовлень (DOP) забезпечує прив'язку цехових замовлень, замовлень постачання, конструкторської та технологічної документації до конкретної партії або примірника продукції. При цьому, частину матеріалів і напівфабрикатів можливо проводити і оприбутковувати в рамках звичайного виробничого процесу, а частину - прив'язувати безпосередньо до проекту. Функціональність рішення також допомагає здійснювати планування матеріальних потреб проекту.
Дискретне виробництво
IFS Дискретне виробництво™ - комплексне рішення для підтримки виробничого процесу від отримання замовлення до прийому готової продукції. Рішення включає в себе перевірку наявних матеріалів, планування операцій, облік інструментів і робочої сили, інтегроване управління якістю і аналітику даних. Формуванні звітів щодо операцій здійснюється у багато способів за допомогою інтерфейсів, які налаштовані під певні процеси (сканування штрих-кодів, термінали операторів тощо).
Серійне виробництво
IFS Серійне виробництво™ супроводжує технологію виробництва на основі заданих параметрів (формул), що найчастіше застосовуються в харчовій, фармацевтичній та хімічній промисловості. Рішення включає в себе можливість повного відстеження етапів виробництва, від стадії введення сировини, допоміжних матеріалів і до випуску готової продукції. Забезпечення цілісності партій полегшує вирішення питань, пов'язаних з обмеженням за обсягом партій на багатьох рівнях виробничого процесу. Налаштування послідовності операцій, що заснована на характеристиках продукту, зводить до мінімуму витрати переходу на виробництво нової моделі. Компонент IFS Серійне виробництво™ пропонує всебічну підтримку управління якістю проекту завдяки наявності таких опцій як план управління і аналізу, подвійні і комбіновані одиниці вимірювання, а також контроль терміну придатності товару.
Безперервне виробництво
IFS Безперервне виробництво™ підвищує ефективність виробництва і повністю усуває операції як такові з процесу виробництва. У поєднанні з IFS Планування матеріалів™ з'являється можливість створювати комбіновану систему «вилучення-просування» за допомогою технології планування потреб компанії в матеріалах (MRP) для створення графіка випуску серійної продукції, планування графіків постачання та розрахунків парамерів системи матеріально технічного постачання Kanban. 
Звітність цеху
IFS Звітність цеху™ є ефективним і зручним у використанні інструментом, який допомагає працівникам підприємства оперативно реєструвати в системі виробничу інформацію. Дозволяє безперервно відстежувати статус операцій, кількість вироблених і вибракуваних одиниць, а також накопичені людино-години. 

IFS Дистрибуція™

Компоненти модуля IFS Дистрибуція ™ пропонують спрощену схему контролю і управління поставками на основі покращеної візуалізації матеріальних потоків і легкої адаптації різних моделей розподілу і технологій виробництва. Рішення підвищують гнучкість функціонування підприємства, забезпечуючи зростання його показників роботи і створюють ефективний канал взаємодії на всіх етапах процесу «Замовлення-Доставка».

Прогноз попиту
IFS Прогноз попиту™ - це графічний інструмент, що значно спрощує складання і корегування прогнозів попиту на продукцію. Прогнози складаються на основі історичних даних і планів продажів, з використанням різних математичних моделей із урахуванням таких факторів, як сезонність і рекламні кампанії. 
Планування ланцюга постачань
IFS Планування ланцюга постачань™ підтримує інтегроване планування роботи ланцюга постачань на територіально розподілених філіях і у групах компаній. Компонент дозволяє збирати дані щодо фактичного попиту і прогнозів на кінцевій стадії ланцюга постачань, і перетворювати їх на поетапний план постачань, який передається для подальшої роботи на внутрішній об'єкт чи зовнішнім постачальникам. Таким чином, покращується інтеграція між учасниками ланцюга постачань, знижується обсяг запасів і покращується обслуговування клієнтів.
Поповнення запасів
IFS Поповнення запасів™ дозволяє здійснювати диференційоване, високо автоматизоване планування, інтегроване з функцією прогнозування попиту. Підвищює гнучкість процесу поповнення товарних запасів завдяки наявності багатьох стратегій планування, у тому числі планування економічного розміру замовлення, формування резервів на підставі рівня задоволеності, а також підтримує специфічні моделі управління неліквідними деталями.
Замовлення клієнтів
IFS Замовлення клієнтів™ дозволяє обробляти замовлення клієнтів і є ключовим компонентом рішення IFS Дистрибуція. Функціональність рішення охоплює повний цикл від створення пропозиції з продажу до виставлення рахунку клієнту і оформлення повернень товару. Підтримуються різноманітні опції забезпечення (з існуючих запасів, від зовнішніх постачальників, виробництво на замовлення). Компонент також підтримує розрахунок дати постачать,  маршрутів клієнтів та матриці ланцюга постачань із зазначенням часу на організацію постачання між філіями, клієнтами і постачальниками. Крім того, IFS Замовлення клієнтів пропонує значну кількість опцій розрахунку ціни , у тому числі клієнтські угоди, прайси, рекламні кампанії, пільгі, знижки і транспортні та інші витрати. Графіки збуту спрощують планування прогнозів і замовлень у серійному виробництві.
Робота із постачальниками і закупівлі
IFS Робота із постачальниками і закупівлі™ дозволяє відстежувати процес взаємодії із постачальниками,  що транформується  в угоду з постачальником або замовлення на закупівлю. Рішення прискорює управління закупівлями протягом всього циклу від заявки на закупівлю до замовлення і прибуття товару. Це дозволяє отримати найкращі ціни від постачальника завдяки централізації закупівель для усіх філій і компаній, навіть якщо вони розташовані у різних країнах. Окрім цього, компонент підтримує авторизацію закупівель. Графіки постачання дозволяють спростити узгодження прогнозів і замовлень у серійному виробництві.
Відстеження вантажу
IFS Відстеження вантажу™ -- рішення для управління вхідними і вихідними вантажами. В межах управління вхідними вантажами рішення допомагає здійснювати перевірку якості, повернення, а також відсортувати брухт. Прийом може виконуватися на підставі сповіщення про відправлення від постачальника чи іншої філії, або на підставі замовлення про покупку. IFS Відстеження вантажу також підтримує процесс відвантаження із резервуванням, відбором і постачанням товару. Існує можливість створення у системі транспортної документації, такої як товарні ярлики, товарні накладні, транпортні супроводні документи, попередні рахункі-фактури. Підтримується опція електронного сповіщення про відправлення. Крім того, підтримується стандартизована інтеграція між торговими партнерами, які застосовують GS1, в тому числі підтримка роботи з GTIN (глобальний торговий номер одиниці товару) і SSCC (серійний номер відвантаження контейнера).
Управління орендними платежами

 IFS Управління орендой™ пропонує вбудовані функціональні рішення для забезпечення процесів, пов'язаних з орендою, а саме: приймання в оренду та передача в оренду, облік попиту на оренду за конкретним проектом. Попит на оренду може формуватися з внутрішних і зовнішніх джерел, з власного складу  або постачальника . Уніфіковане рішення дозволяє зберігати всю інформацію в центральній ланці. Рішення пропонує єдиний облік для орендних та звичайних товарів - відвантаження, прийом, управління запасами і виставлення рахунків-фактур. 

Управління складом

IFS Управління складом™ допомагає в управлінні складом -- від обліку товарів, що надходять, до їх відправлення на пункт видачі. Рішення підтримує облік, управління життєвим циклом, консигнаційними запасами, транспортними одиницями, а також операціями резервації и комплектації. Eфективній і точній обробці даних у режимі реального часу сприяє функція зчитування інформації зі штрих-кодів і робота із мобільними комп'юерами. Компонент містить базове рішення для планування поповнення на основі рівня запасу і автоматично генерує замовлення. Крім того, підтримується стандартизована інтеграція між торговими партнерами, які застосовують GS1, в тому числі підтримку роботи з GTIN (глобальний торговий номер одиниці товару) і SSCC (серійний номер відвантаження контейнера).

IFS Продажі і сервіс™

Компоненти модуля IFS Продажі та сервіс™ забезпечують реалізацію процесів, що мають важливий вплив на розвиток взаємовідносин з клієнтами (CRM). Рішення дозволяють управляти взаємодією з клієнтами на всіх етапах реалізації продукту, починаючи від отримання інформації про потенційних покупців, супроводу клієнта в процесі реалізації торгового циклу і надання постійної підтримки та обслуговування клієнта. Концепція ведення продажів і обслуговування дозволяє визначити ключові моменти, коли вашим клієнтам може знадобитися допомога, конкретний продукт або послуга.

Відображення на карті
IFS Відображення на карті™ дозволяє візуалізувати маршрути проїзду, сповіщує про появу завдань, допомагає ефективно планувати термінові роботи. Рішення надає віртуальні дорожні і супутникові карти з нанесенням інформації про поточні і заплановані роботи, які інтегровані з Microsoft Bing™ Maps для підприємств. Будь-який бізнес-об'єкт, наприклад, офіс клієнта або його замовлення, може бути відображений на карті. 
Управління сервісними пропозиціями
Рішення IFS Управління сервісними пропозиціями™ інтегроване із IFS CRM™ і дозволяє сервісним компаніям робити точні запити вартості контрактів на сервісне обслуговування, комплексів робіт. Інформація щодо вартості контракту в залежності від витрат чи вартості робіт легко обчислюється і виводиться на екран, дозволяючи швидко і точно розрахувати прибуток від певного контракту.
Управління сервісними контрактами
IFS Управління сервісними контрактами™ дозволяє чітко задавати і відстежувати рівень обслуговування кожного клієнта та хід виконання сервісних робіт. Компонент підвищує ефективність шляхом автоматичної перевірки і відстеження сервісних одиниць. 
Дослідження альтернативних сценаріїв

 Дослідження альтернативних сценаріїв™ - провідний інструмент моделювання процесів підприємства, в штаті якого працюють мобільні фахівці. Планування змін - невід'ємна складова успішної реалізації будь-яких проектів. Дане рішення надає можливість оцінити альтернативні способи дій для вибору шляху з найменшим ризиком і найвищим рівнем прибутку. При цьому задіяний потужний механізм оперативного планування (Dynamic Scheduling Engine). 

 

Оперативне планування

 IFS Оперативне планування™ допомагає оптимізувати використання мобільної робочої сили шляхом оперативного планування з урахуванням багатьох вимог, таких як: навички і підтримка певного рівня обслуговування для поліпшення якості надання послуг клієнтам і продуктивності роботи. Налаштування цього компоненту для планування можна легко змінювати. Він містить у собі механізм оперативного планування (DSE) і легкий у розумінні інструментарій для управління позаштатними ситуаціями. Рішення доступне як зі стаціонарних носіїв, так і з хмарного сховища (Програмне забезпечення як сервіс, SaaS). 

 

Виїзне обслуговування
IFS Виїзне обслуговування™ дозволяє раціоналізувати роботу виїзних бригад на всіх стадіях: від прийому заявки клієнта, при виконанні робіт за допомогою рішення IFS Mobile Work Order™ і до виставлення рахунку за виконані роботи та аналізу. Модуль також підтримує формування графіків роботи бригад і точне визначення вартості робіт в гарантійний та післягарантійний період. 
Управління інцидентами
IFS Управління інцидентами™ дозволяє співробітникам, замовникам і партнерам організації реєструвати і повідомляти про інциденти, необхідність підтримки/обслуговування за допомогою контакт-центрів, а також відповідати на такі запити, здійснюючи інформування про способи вирішення проблем, що виникають. Даний модуль також включає різні аналітичні інструменти, здійснюючи об'єднання і оцінку різних процесів.
Оцінка вартості продукту
IFS Оцінка вартості продукту™ допомагає виробникам управляти комплексною оцінкою вартості і вибрати найкращу із запропонованих цін на продукт під час прийняття цінових пропозицій. Активна взаємодія із торговими представниками і менеджерами технічної підтримки збуту забезпечується завдяки вбудованій CRM. Розширена функціональність для управління витратами і розрахунками допомагає користувачами визначати розмір прибутку від виготовлення чи постачання на ринок певного продукту.
Конфігуратор продукції
IFS Конфігуратор продукції™ дозволяє формувати структуру виробу відповідно до вимог замовника, обчислювати ціни, а також форми продажного і післяпродажного обслуговування. Замовники можуть отримати оптимальні альтернативи згідно із заданими параметрами (потребами, характеристиками, цінами). Продукція і пов'язана з нею інформація можуть бути представлені наочно - за допомогою фотографій, відео, малюнків тощо. 
Інтернет-магазин

 IFS Інтернет-магазин™ - це рішення для управління замовленнями через Інтернет, а також ідеальний інструмент для продажу запчастин. Містить безліч варіантів пошуку потрібних продуктів, можливості перевірки цін та наявності виробу, реєстрації замовника і відстеження доставки замовлення. Модуль є безпечним, таким, що швидко окупає себе, і швидким в роботі. Він має також механізми роботи з кредитними картами для спрощеного створення і керування інтернет-магазином. 

CRM

 Компонент IFS CRM™ призначений для автоматизації стратегій взаємодії з замовниками (клієнтами), зокрема для підвищення рівня продажів, оптимізації маркетингу і поліпшення обслуговування клієнтів шляхом збереження інформації про клієнтів і історії взаємодії з ними, встановлення і поліпшення бізнес-процесів і подальшого аналізу результатів. Модуль відповідає всім вимогам сучасних CRM-систем. 

IFS Ремонти™

Модуль IFS Техобслуговування і ремонт™ призначений для автоматизації процесів планування, управління і обліку діяльності, пов'язаної з технічним обслуговуванням, ремонтом, післяпродажним обслуговуванням основних фондів. Рішення є особливо затребуваним на підприємствах із великими виробничими потужностями, підвищеними вимогами до надійної і безвідмовної роботи обладнання. Співробітники таких підприємств щодня обробляють величезні обсяги даних, що значно ускладнює планування, підготовку і облік ремонтної діяльності. В ринкових умовах без автоматизації цих завдань успішно вести бізнес надзвичайно складно. 

Ефективність обладнання

 IFS Ефективність обладнання™ дає можливість оцінити ефективність використання і завантаження устаткування; користувачі в наочному графічному вигляді відстежують всі дані щодо обладнання: доступність, продуктивність, якість і загальну ефективність та інші параметри (KPI). Модуль дозволяє приймати зважені рішення щодо запропонованих удосконалень і модифікацій обладнання з точки зору економічного ефекту. 

Тендери

 IFS Тендери™ надає можливість взаємодії з перевіреними і найважливішими контрагентами для реалізації тендерного процесу з метою залучення сторонніх ресурсів для сервісно-ремонтних послуг за допомогою особливого порталу для кооперації. Із даним модулем можна легко порівнювати тендерні пропозиції, отримувати більш вигідні ціни і скорочувати адміністративні витрати. Крім цього, підвищується ефективність роботи з даними, оскільки вони вводяться тільки раз. Контрагенти, які виграли тендер, отримують доступ до детальних інструкцій і відправляють звіти про виконану роботу в спеціальний портал. Таким чином, всі дані за завершеними роботами зберігаються в єдиному місці. 

Комплексні ремонти і модернізація

 IFS Комплексні ремонти і модернізація™ дозволяє вам забезпечити обслуговування обладнання на вищому рівні і знизити витрати за рахунок використання «ощадливих» технологій. Планування робочої сили, матеріалів та інших необхідних ресурсів дає можливість сформувати оптимальні графіки ремонту і зменшити кількість запасів. 

Управління парком техніки

 IFS Управління парком техніки™ потужне рішення для управління парками повітряних суден, наземного і водного транспорту. Модуль підтримує контроль комплектуючих і вузлів за серіями, операційне планування, планування планово-попереджувальних ремонтів, управління модифікаціями - і усі ці процеси здійснюються відповідно до вимог законодавства і регулюючих органів. 

Планово-попереджувальні ремонти
IFS Планово-попереджувальні ремонти™ відповідає за формування і реалізацію плану ППР. Ви можете запланувати і підготувати всі види ремонтних робіт відповідно до заданих параметрів користувача, таких як стан обладнання, графіки або певні події. 
Планування ремонтів
IFS Планування ремонтів™ дозволяє ефективніше планувати ресурси завдяки спрощенню планування замовлень на ремонт та технічне обслуговування для проведення планово-попереджувальних ремонтів і позапланове технічне обслуговування. Графічний інтерфейс допомагає швидко вносити необхідні коррективи. Завдяки інтеграції із IFS Управління кадровим потенціалом™, користувач може в автоматичному режимі знаходити персонал на певні работи, порівнюючи комплекс необхідних навичок із навичками наявного на підприємстві персоналу. Рішення допомагає організовувати більш комплексні операції технічного обслуговування при плануванні замовлень на основі обмежень.  
Наряд-замовлення

 IFS Наряд-замовлення™ дозволяє управляти всією діяльністю, що пов'язана з технічним обслуговуванням і ремонтами: звітами про несправності, підготовкою та плануванням наряд-замовлень, фінальних звітів. Такий підхід дозволяє підвищити ефективність робіт з технічного обслуговування, знизити прямі і непрямі витрати, а також втрати від простоїв.

Лінійні активи

 IFS Лінійні активи™ реалізує функцію управління лінійними активами, сегментацією і елементами (які раніше пов'язували лінійні активи з нелінійними), а також здійснення обслуговування лінійних активів. Дане рішення також підтримує функцію управління змінами в проектах з лінійними активами, дозволяючи користувачам переглядати минулі і заплановані до впровадження конфігурації. 

Обладнання

 IFS Обладнання™ здійснює управління і структурування інформації про механізми, будівлі, вентиляційні установки, транспортні системи і будь-які інші активи. Рішення повністю інтегроване з компонентом IFS Моделювання основних фондів™ і пропонує широкий спектр можливостей для обслуговування активів протягом строку їх ескплуатації, які розташовані в нових виробничих об'єктах, задіяні в технологічних операціях і роботах з реконструкції виробничих об'єктів. 

IFS Сучасні інструменти бізнесу™

IFS Сучасні інструменти бізнесу™ дозволяє створювати і зміцнювати ділові стосунки за допомогою новітніх технологій. Тепер ви можете спілкуватися з вашими співробітниками, клієнтами, постачальниками та партнерами, а також передавати їм точну та актуальну інформацію за допомогою зручних у використанні спеціалізованих порталів і мобільних рішень. Ці компоненти також дозволяють інтегрувати внутрішні і зовнішні системи через веб-сервіси, гарантуючи при цьому безпеку, високу продуктивність і масштабованість. 

API та доступ
IFS API та доступ™ організує доступ до зовнішнніх інтерфейсів ІFS Applications RESTful oData з метою розширення можливостей вбудованих і модульних додатків офісних програм, програмних засобів швидкої розробки прикладних програм тощо. Підтримкка аутентифікації OpenID Connect спрощує розробку сценаріїв для взаємозв'язку даних і процесів в IFS Applications із даними і процесами в інших додатках і сервісах.
Конфігурація і нарощування
IFS Конфігурація і нарощуваність™ дозволяє компаніям здійснювати швидке налаштування продуктів IFS Applications згідно з мінливими потребами бізнесу. Компонент дозволяє нарощувати моделі даних, адаптувати продукти під рівень певного користувача, а також доповнювати логіку роботи додатків. 
Взаємодія із контрагентами
IFS Взаємодія із контрагентами™ дозволить вашим замовникам, постачальникам і партнерам залучитися до ваших бізнес-процесів завдяки персональному, легкому у розумінні інтерфейсу IFS Aurena. Він допомагає співпрацювати під час виробництва із використанням підрядних компаній, здійснювати управління документообігом, колл-центром, послугами, замовленнями на субпідрядні роботи, збутом та закупівлями.
Lobby
IFS Lobby™ використовує рольові інтерфейси і забезпечує користувачам різних організаційних рівнів швидкий і комплексний огляд стану процесів, що закріплені саме за ними відповідно до їхніх посадових функцій. IFS Lobby встановлюється на будь-який стаціонарний чи мобільний пристрій і легко налаштовується відповідно до потреб кожного окремого користувача. Існує можливість самостійного створення додаткових інтерфейсів без застосування спеціальних технічних знань. IFS Lobby є складовою інтерфейсу  IFS Aurena.
Мобільні сервіси
IFS Мобільні сервіси™ забезпечують співробітникам віддалену роботу з IFS Applications із мобільних пристроїв (iOS, Android, BYOD). Є незамінним для співробітників, що працюють поза офісом- на складі, на аеродромі, при здійсненні ремонтних робіт і т.п. Модуль виконує функції: 1) інтеграції системи IFS Applications з ручними апаратними засобами (сканери і принтери штрих-кодів, бездротові мережі, ручні комп'ютери); 2) підтримки середовища для програмних і апаратних засобів мобільних рішень (підключення користувачів, транзакції, інформаційна безпека, забезпечення високої продуктивності мобільних рішень, програмна підтримка апаратних мобільних засобів); 3) кастомізації з урахуванням особливостей підприємства (налаштування транзакцій, Web і Java клієнтів). 
Управління даними
IFS Управління даними™ забезпечує інтеграцію модулів IFS Applications з іншими додатками користувача або з сервісної шиною підприємства (веб-служби, програмні засоби для обміну повідомленнями чи пересилання файлів). 
IFS Streams
IFS Streams™ дозволяє отримувати проактивні сповіщення про зміни в даних, процесах, чи завданнях, на які їх налаштував користувач, а також про зміни в об'єктах, які вони самостійно вирішили відстежувати (зміна статусу транзакції, модифікація певного об'єкту тощо).

Компоненти загального призначення

 Компоненти загального призначення являють собою набір інструментів для прискорення, спрощення та підтримки важливих процесів, які працюють в більшості компаній. Ці процеси включають в себе аналіз, управління взаємовідносинами з клієнтами, управління ланцюгами поставок, моделювання бізнес-процесів, а також документообіг, управління якістю і впливом компанії на екологію. 

Облікові правила

 IFS Облікові правила™ є компонентом для формування загальних правил створення та контролю облікової інформації в IFS і дозволяє задати інформацію про користувачів, а також створити права доступу, визначити облікові періоди, стандартизувати обробку транзакцій в ERP-системі, сформувати довідники валют, термінів оплат тощо. Дані правила інтегруються з усіма компонентами IFS Applications, при цьому компонент IFS Облікові правила™ збереже всі господарські операції, що були здійснені в компанії. 

Управління впливом на екологію

 IFS Управління впливом на екологію™ надає всебічну підтримку на всіх етапах життєвого циклу продукту, забезпечуючи безперервність ланцюга постачань від запуску продукту до завершення терміну його експлуатації. Даний компонент допомагає максимально ефективно використовувати статистичні дані, створювати сировинні та екологічні декларації продукції, а також є базою для формування екологічної звітності. Гнучка архітектура компонента розроблена для ефективної організаціі робочого процесу на підприємствах, діяльність яких відповідає вимогам екологічності, що означені в директивах REACh, RoHS і WEEE.

Життєвий цикл

 IFS Життєвий цикл™ забезпечить управління життєвим циклом будь-якого активу, продукту, проекту, клієнта, послуги або операційного потоку підприємства. Вся інформація щодо продукту, яка ведеться з моменту його розробки і до зняття з експлуатації, а також будь-які зауваження та пропозиції зберігаються в єдиній системі і легко доступні користувачам. Таким чином, з'являється можливість усунення минулих помилок щодо конкретного продукту, а також можливість постійного вдосконалення процесів підприємства.

Документообіг
IFS Документообіг™ надає повний контроль над документацією компанії і містить прості шаблони для створення нових документів, можливості спрощеного пошуку документів, встановлення прав користувачів і налаштування параметрів безпеки, можливість відправки документів по електронній пошті, коментування документів і багато інших опцій. Електронний документообіг від IFS Applications дозволяє спростити і скоротити усі стадії життєвого циклу документу; будь-які операції з ним - створення, корегування, пересилання, підписання - відбуваються в єдиній системі, без необхідності постійного передруковування та виділення місця під зберігання. Документи доступні в будь-який момент для саме тих співробітників компанії, кому вони необхідні. Актуальність інформації завжди можна відстежити по статусу в системі, та отримати інформацію, чи слід використовувати даний документ - (затверджений він, чи скасований). 
Звітність і аналіз
IFS Звітність і аналіз™ допомагає краще зрозуміти роботу підприємства завдяки попередньо налаштованими моделями аналізу усіх бізнес-процесів, від фінансів та персоналу до закупівель. Аналітичні моделі відкриваються за допомогою Microsoft Excel®, Microsoft PowerBI®, IFS Lobby™ та більшості популярних інструментів для аналітики. Рішення IFS Звітність і аналіз™ працює на основі Excel і може використовуватися як самостійний інструмент створення звітності, чи як інтегрована складова рішень для бюджетування і бізнес-планування.
Сполучені бізнес-панелі
IFS Сполучені бізнес-панелі™ дозволяє здійснювати управління комплексною ефективністю процесів: корегувати порушення у процесах і управляти бізнесом як єдиним цілим. Прогнозні і наказні аналітики підвищують обгрунтованість рішень керівників на усіх рівнях організації. Особливсітю рішення є архітектура на основі моделей.
Управління якістю

 IFS Управління якістю™ - повністю інтегроване рішення, яке спрощує стандартизацію даних управління якістю по всьому ланцюгу створення цінності. Задача управління якістю виходить за межі відділу якості, для реалізації принципу безперервного покращення процесів це повинно стати завданням всього персоналу. Даний компонент дозволяє оцінити потенційні загрози і визначити їхній вплив на подальшу діяльність компанії, забезпечуючи роботу із великою кількістю різних показників якості. Модуль IFS Управління якістю™ повністю інтегрований з іншими компонентами IFS Applications, тому він може супроводжувати усі процеси підприємства. Таким чином, посилюється контроль за якістю виробництва, дистрибуції, інвентаризації, тестування, з'являється можливість встановлення стандартів для продуктів та їхніх складових і ефективної розробки вимог до постачальників.

Моделювання бізнес-процесів
IFS Моделювання бізнес-процесів™ - це універсальний інструмент для візуалізації діяльності компанії, що представляє собою графічну модель. Даний компонент дає можливість розглянути будь-яку організацію як сукупність бізнес-процесів і забезпечує необхідною інформацією для їх оптимізації і реінжинірингу. IFS Applications пропонує більше 1900 стандартних бізнес-процесів, які базуються на кращіх міжнародних практиках. Опис процесів компанії за допомогою ERP-системи значно скорочує час як на моделювання, так і на виконання процесів, оскільки схема бізнес-процесу дозволяє виявити проблемні і слабкі місця в діяльності будь-якого структурного підрозділу. 
Інтернет речей у бізнес-процесах
IFS Інтернет речей у бізнес-процесах™ допомагає перетворити неструктуровані дані на дані, що мають практичну цінність і додатково оптимізуються в IFS Applications. IFS Інтернет речей у бізнес-процесах™ забезпечує еталонну архітектуру і необхідне програмне забезпечення для сполучення,  а інструмент IFS Менеджер з виявлення для Інтернету речей допомагає отримати детальне відображення процесів і даних завдяки підключенню до пакету програм Інтернету речей на Microsoft Azure. Інструмент Контроллер Інтернету речей застосовується для налаштування дій відповідно до отриманих завдяки Iнтернету речей даних.