if (True) { } if (True) { }
Skip to main content

You are visiting the Україна site. You might be interested in the United States site.

Go to the United States site Stay on the Україна site

Найкраще рішення для управління ремонтами авіаційної техніки

Програмне рішення для управління технічним обслуговуванням і ремонтами авіатехніки. Воно розроблене для організацій технічного обслуговування галузі авіації і допомагає максимізувати дохід від використання своїх основних фондів за допомогою стандартного, бережливого технічного обслуговування і планово-попереджувальних ремонтів.

Найкраще в своєму класі програмне забезпечення для управління ремонтами авіатехніки

Рішення IFS Maintenix розроблене для вирішення повного спектру завдань з управління технічним обслуговуванням авіації за допомогою єдиного інтегрованого бізнес-рішення. Його відрізняє модульна архітектура, керування потоком бізнес-процесів, автоматизація технічного обслуговування та планування матеріалів, доступ з місця ремонту до даних в режимі реального часу та безпаперове укладання та виконання угод. Окрім цього, дане рішення має рольову структуру для збору та розповсюдження інформації, яку кожний користувач своєчасно отримує відповідно до налаштувань доступу.

Solutions Maintenix T2 Intro

IFS Maintenix Operator Edition

IFS Maintenix Operator Edition пропонує комерційним організаціям повний спектр управління технічним обслуговуванням авіації, що здійснюється через повністю інтегровану програмну платформу з веб-інтерфейсом, що адаптована для роботи із мобільних пристроїв.

Читати про рішення

IFS Maintenix Fleet Planner

Залиште у минулому електронні таблиці та оновлення даних вручну із рішенням для довгострокового планування IFS Maintenix Fleet Planner, що може доповнюватися по мірі розширення парку вашої техніки і безконфліктно працює з будь-якою системою з управління обслуговуванням та інженерно-технічними роботами.

Читати про рішення

IFS Maintenix Line Planner

Отримайте чітке уявлення плану поточного технічного обслуговування у спрощеному вигляді. IFS Maintenix Line Planner доповнюється по мірі розширення парку вашої техніки і безконфліктно працює з будь-якою системою з управління обслуговуванням та інженерно-технічними роботами.

Читати про рішення

IFS Maintenix eLogbook

IFS Maintenix eLogbook is an innovative electronic logbook solution that supports a connected workforce and pilot engagement model.

Read about this solution