Trust Center

ifs_79_trust_center_banner_07_2021_02_22_670x413

Bij IFS is uw in ons gestelde vertrouwen belangrijk. Ons streven naar vertrouwen is ingebouwd in elke indienstneming, elke beoordeling van een werknemer, elk proces en elke oplossing die wij onze klanten bieden.

Vertrouwen, dat wij als marktleidend, klantgericht bedrijf er niet alleen naar streven om aan de gegevens- en veiligheidsvoorschriften te voldoen, maar ook om hoge normen te hanteren die ons bedrijf en onze klanten die op ons rekenen, helpen te beschermen.

Het IFS Trust Center is uw centrum voor informatie over de manier waarop IFS informatiebeveiliging benadert, om ervoor te zorgen dat onze producten veilig zijn door ontwerp en standaard, onze diensten veilig worden geleverd en uw informatie te allen tijde beschermd is.

ifs_63_Become a Partner Hero_02_22_670x413

99,99%

Beschikbaarheid van cloud-productiediensten

(lopend gemiddelde over 90 dagen)

Ontdek hoe wij beveiliging, privacy en naleving leveren

 • Audits en certificaten
 • Veiligheid gebaseerd op vertrouwen
 • Beveiliging van klantgegevens
 • Klantveiligheid in de cloud
 • Uw gegevens privé houden
ifs_79_trust_center_certifications_01_22_670x413

Audits en certificaten

Als bedrijf dat klanten ondersteuning en ontwikkelingsgroei biedt, houden wij ons aan alle vereiste wettelijke en reglementaire voorschriften in verband met de werking van het bedrijf, en de levering van onze producten en diensten aan onze klanten.

Onze praktijken op het gebied van informatiebeveiliging worden onderworpen aan externe onafhankelijke beoordelingen. Deze toetsingen worden uitgevoerd aan internationaal erkende veiligheidsnormen.

Our Awards

Ontdek de certificeringen van IFS

 • Vertrouwde onafhankelijke beoordeling

  Wij gebruiken externe geaccrediteerde organisaties om onafhankelijk onze naleving van interne en externe beleidslijnen, voorschriften en best practices te valideren.

  Wij nemen onze interne beleidslijnen, processen en controles over en meten ze aan de hand van wereldwijd erkende normen, kaders en best practices. En in het kader van ons streven naar voortdurende verbetering doen wij een beroep op externe geaccrediteerde organisaties om onze beheersystemen regelmatig te controleren en te evalueren. Bij IFS hebben wij voor onze clouddiensten zowel het ISO/IEC 27001:2013-certificaat voor het beheer van de informatiebeveiliging als het SOC 1 Type 1-rapport dat gecertificeerd is volgens de SSAE18- en ISAE3402-normen.
 • SOC-rapportage van IFS
  Uit de SOC-rapportage blijkt onze inzet om de beste beveiligingspraktijken te volgen.

  Om een onafhankelijke validatie door derden van onze beveiligingscontroles te verkrijgen, hebben wij een groot accountantskantoor in de arm genomen om een Independent Service Auditor Report op te stellen over de beschrijving van het ontwerp van de controles voor onze IFS Cloud en Application Management Services.

  De werkzaamheden zijn uitgevoerd overeenkomstig de attestatienormen die zijn vastgesteld in zowel de Statement on Standards of Attestation Engagements nummer 18 (SSAE18) van het American Institute of Certified Public Accountants ("AICPA") als de International Standard on Assurance Engagements (ISAE) 3402, Assurance Reports on Controls at a Service Organization, uitgegeven door de International Auditing and Assurance Standards Board. Onze rapporten zijn op aanvraag verkrijgbaar om klanten van IFS te helpen bij hun eigen auditactiviteiten.
 • Certificeringen van derden

  Wij verwachten van onze leveranciers dat zij dezelfde hoge veiligheidsnormen toepassen als wij, wat blijkt uit wereldwijd erkende certificeringen.


  Bij IFS werken wij hard met onze leveranciers om ervoor te zorgen dat in elke fase van de toeleveringsketen de hoogste veiligheidsnormen worden toegepast. Van naleving van de AVG en toepasselijke privacy, maatregelen ter preventie van moderne slavernij en meer, wij beoordelen al onze leveranciers streng aan de hand van een formeel proces voor het beheer van leveranciers.


  Om bij te blijven in het veranderende landschap van wereldwijde beveiliging, privacy en naleving, bekijken wij regelmatig de prestaties van onze leveranciers en het bijhouden van hun certificeringen.

Bekijk onze huidige certificeringen

Veiligheid gebaseerd op vertrouwen

Bij IFS leggen wij de lat hoog voor ons wereldwijde beleid, normen en onze procedures voor de veiligheid. Door gebruik te maken van de beste beveiligingskaders in de sector, waaronder ISO 27001, NIST 800-171, SSAE18/ISAE3402, om ons beheersysteem voor informatiebeveiliging (Information Security Management System - ISMS) op te zetten en te onderhouden, blijven wij op één lijn met of zelfs voor op de best practices in de sector.

ifs_content_block_79_super-girl_02_22_670x413

Ontdek de informatiebeveiliging van IFS

 • Beleid voor informatiebeveiliging

  Wij stellen een strikt, in de sector gekwalificeerd beleid voor informatiebeveiliging op voor alle bedrijfsprocedures en -strategieën.


  Het beleid van IFS voor informatiebeveiliging maakt deel uit van ons wereldwijde Information Security Management System (ISMS), dat wordt onderhouden volgens talrijke internationaal erkende beveiligingskaders, waaronder ISO 27001.

 • Informatiebeveiliging beheren

  Hoe wij gedetailleerde, vertrouwde beveiligingspraktijken gebruiken om uw informatie te beheren en te beveiligen.


  Bij IFS volgen wij de best practices van de sector, waarbij wij een op risico's gebaseerde aanpak volgen en bijzondere nadruk leggen op een reeks betrouwbare praktijken.

  Security Operations Center (SOC)
  Wij investeren voortdurend in onze platform- en netwerkbeveiliging, gecoördineerd door ons Security Operations Center (SOC). Door gebruik te maken van een combinatie van conventionele en op kunstmatige intelligentie gebaseerde hulpmiddelen van wereldklasse en regelmatige penetratietests zorgen wij ervoor dat onze bedrijfsactiviteiten 24 uur per dag worden bewaakt en beschermd.

  Toegangscontrole
  Onze aanpak van de toegangscontrole zorgt ervoor dat onze gebruikers, partners en leveranciers precies dat niveau van toegang hebben dat nodig is om hun taken efficiënt en effectief uit te voeren.

  Single sign-on (SSO) en multifactorauthenticatie (MFA) zijn ook actief in ons hele domein. Cryptografie wordt in transit en in rust gebruikt om de hoogste niveaus van gegevensbeveiliging te garanderen wanneer informatie wordt uitgewisseld.

  Bedrijfscontinuïteit
  Door een grondige planning van de bedrijfscontinuïteit hebben wij een sterk back-up- en herstelbeleid opgesteld, dat de kern vormt van ons rampenherstelplan. Wij hebben robuuste systemen en processen geïmplementeerd die ons kunnen ondersteunen in het geval van een bedrijfscontinuïteit voorval op een of meer van onze bedrijfslocaties.

  Onze werknemers
  Wij voeren uitgebreide controles uit vóór de indienstneming en volgen een strenge introductietraining, gevolgd door een doorlopend jaarlijks opleidingsprogramma over veiligheid, om een veilige fysieke en digitale werkomgeving te helpen handhaven. Wij volgen formele on- en off-boardingprocessen voor werknemers om ervoor te zorgen dat de toegang tot onze IT-domeinen te allen tijde strikt wordt gecontroleerd en dat de vertrouwelijkheid van informatie wordt gehandhaafd tot na de indiensttreding.

 • Veiligheid voor externe leveranciers

  Wij zorgen ervoor dat alle externe leveranciers die de levering van onze diensten ondersteunen, dezelfde hoge normen toepassen die wij onszelf opleggen.


  Soms kan het nodig zijn dat derde partijen toegang krijgen tot gevoelige en vertrouwelijke informatie. Of het nu gaat om informatie van IFS of van klanten van IFS, alle derde partijen die toegang hebben, moeten zich houden aan ons beleid, onze normen en onze praktijken voor informatiebeveiliging. Onze processen voor leveranciersbeheer en partnermanagement zorgen ervoor dat de diensten en producten van ons ecosysteem van derde partijen aan dezelfde hoge normen voldoen die wij onszelf opleggen.

ifs_content_block_79_Solutions EOI Tab 3

Beveiliging van klantgegevens

Of onze klanten nu kiezen voor de IFS Cloud dienst, on-premise hosting of hun eigen Cloud omgeving, zij kunnen er zeker van zijn dat onze producten ontwikkeld zijn volgens de beste veiligheidsnormen. Alle producten van IFS worden gedurende de hele ontwikkelingslevenscyclus routinematig getest om mogelijke kwetsbaarheden op te sporen en te verhelpen.


Overeenkomstig onze Secure Product Development Lifecycle (SPDLC) helpen de scheiding van omgevingen, formeel wijzigingsbeheer, onafhankelijke test en validatie en streng gecontroleerde vrijgave- en distributieprocessen om de veiligheid van de producten en de integriteit van de oplossingen van onze klanten te verzekeren.


Aangezien veiligheidsrisico's voortdurend evolueren, controleren wij voortdurend op nieuwe kwetsbaarheden en zorgen wij ervoor dat onze klanten onverwijld op de hoogte worden gebracht als er actie moet worden ondernomen om nieuwe risico's te beperken.

Ontdek de beveiliging van klanteninformatie

 • Beveiligde levering
  Van de ontwikkeling tot de ingebruikneming worden onze producten veilig en consequent beheerd.

  IFS Lifecycle Experience (LE) is onze reeks processen die de hele implementatie- en levenscyclus bestrijken. Vanaf de eerste ontdekking en verkenning van oplossingen tot de verdere optimalisering ervan jaren na de inbedrijfstelling, maakt de veiligheid integraal deel uit van onze processen en omvat de scheiding van omgevingen, formeel wijzigingsbeheer, strikt gecontroleerde software-release en -distributie met daarbovenop strikte toegangscontrole en gegevensbescherming.


  IFS Lifecycle Experience biedt de bovenstaande beveiligingscontroles, ongeacht of de klant ervoor gekozen heeft de oplossing zelf te hosten of gebruik te maken van onze IFS Cloud-dienst.

 • Veilig door ontwikkeling
  Wij maken gebruik van de best practices in de sector en van externe gespecialiseerde penetratietesters om de veiligheid van onze producten te valideren.

  Met behulp van veilige coderingspraktijken en wereldwijd erkende richtlijnen, zoals OWASP Top 10, zorgen wij ervoor dat het risico op kwetsbaarheden van producten tot een minimum beperkt wordt.


  Om de productveiligheid tijdens de hele ontwikkelingslevenscyclus verder te valideren, doen wij een beroep op externe gespecialiseerde penetratietesters. Alle potentiële kwetsbaarheden worden verholpen voordat het product wordt vrijgegeven.

 • Veilig tijdens de hele levensduur
  Wij zorgen ervoor dat onze producten veilig blijven door beveiligingspatches voor evoluerende kwetsbaarheden te verstrekken.

  Beveiliging is geen "eenmalige" activiteit en wij blijven onze producten ook nadat zij zijn uitgebracht testen om bescherming te bieden tegen evoluerende veiligheidsrisico's en eventuele bijbehorende kwetsbaarheden. Dit houdt in dat niet alleen in door IFS ontwikkelde producten, maar ook in producten van derde partijen waarop de producten van IFS gebaseerd zijn, op mogelijke kwetsbaarheden moet worden gecontroleerd.


  Wij verstrekken beveiligingspatches voor alle ontdekte kwetsbaarheden in onze producten en geven advies over noodzakelijke patches van producten van derde partijen die niet door IFS worden geleverd. Klanten van de IFS Cloud-dienst profiteren ervan dat dergelijke patches door IFS worden toegepast als onderdeel van de service.

Klantveiligheid in de cloud

Voor klanten die kiezen voor onze IFS Cloud-dienst, zorgt IFS voor de routine beveiligingsactiviteiten in verband met de IFS-producten. Beginnend met een veilige implementatieomgeving, voeren wij de dagelijkse beveiliging uit, waaronder back-ups, beveiligingspatches en 24x7 monitoring van de oplossing.


Onze Cloud-dienst wordt gehost in Microsoft Azure, en biedt toonaangevende beveiliging op bedrijfsniveau, met de extra bescherming dat elke oplossing single tenant is, waardoor ze volledig geïsoleerd blijft van andere oplossingen van klanten. Dit biedt niet alleen een extra beveiligingslaag, maar ook meer flexibiliteit en controle voor onze klanten, die het routine-onderhoud en de upgrade-activiteiten kunnen afstemmen op hun eigen bedrijfsschema's.


Naast de beveiligingstests die tijdens de hele levenscyclus van de productontwikkeling worden uitgevoerd, hebben klanten van de IFS Cloud-dienst het voordeel dat zij weten dat hun oplossing zich in een omgeving bevindt die uitgebreid door een onafhankelijke organisatie van beveiligingsspecialisten op penetratie is getest.

ifs_content_block_79_IFS-Cloud-digital-backbone_02_22_670x413

Ontdek de informatiebeveiliging van de Cloud-diensten van IFS

 • Toepassing van de best practices in de sector
  Wij passen in de sector erkende best practices toe als onderdeel van onze cloud-dienstverlening.

  Door voor onze IFS Cloud-dienst te kiezen, hebben klanten het voordeel dat ze weten dat de best practices op het gebied van Cloud-beveiliging voor hen worden geïmplementeerd, waaronder:


  • Veilige, volledig gescheiden single-tenant architectuur om de scheiding tussen klantenomgevingen te verzekeren
  • Gegevensversleuteling, zowel in rust als in transit
  • Bescherming tegen virussen en malware
  • 24x7x365 bewaking, opsporing en herstel met behulp van geavanceerde toolsets van enterprisekwaliteit, uitgevoerd door ervaren professionals
  • DDoS-detectie en -bescherming op platformniveau
  • Back-ups op meerdere niveaus met geografisch gescheiden back-upopslag en herstelmogelijkheid op meerdere niveaus
  • Rampherstelmogelijkheid naar een geografisch gescheiden locatie
 • Penetration testing by external specialists
  We perform regular penetration tests of our services so our IFS Cloud service customers don’t have to.

  We engage an independent 3rd party specialist organization to run regular security penetration tests against our Cloud Service in addition to security testing performed earlier in the product lifecycle. These tests cover all software versions current at the time of testing and include all IFS core product modules.


  Testing takes place from the internet towards a dedicated, production-grade environment, which is built and maintained using the same architecture, design standards, tooling and processes as all customer environments run by IFS in our cloud.


  A formal report is compiled as an output of this testing process, detailing any issues found and assigning an associated risk rating, based on the industry standard CVSSv2 scoring system. Any issues identified are fully analyzed and mitigation and remediation plans produced and implemented. The summary of findings and remediations is available to all IFS Cloud customers upon request.

 • Herkennen van klantspecifieke beveiligingsbehoeften
  Wij bieden keuzes om de klanten in staat te stellen aan hun specifieke eisen te voldoen.

  Klanten met eisen op het gebied van geografische locatie kunnen kiezen uit een aantal ondersteunde geografische gebieden. Dit bepaalt de fysieke plaats van waaruit de dienst zal worden gehost, en bij implicatie de fysieke plaats waar hun gegevens zullen worden opgeslagen en verwerkt.

ifs_content_block_79_Company-Information-Value-Savings_02_22_670x413

Uw gegevens privé houden

Wij begrijpen dat het belangrijk is transparant te zijn als het gaat om het gebruik van uw gegevens, waaronder persoonlijke gegevens. Wij handhaven een wereldwijd privacyprogramma en ons wereldwijde beleid en proces voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).


Afhankelijk van de dienst die wij verlenen, kunnen wij optreden als gegevensverwerker, subverwerker of gegevensbeheerder. Elk klantencontract bevat een addendum voor gegevensverwerking waarin duidelijk wordt uiteengezet hoe wij persoonlijke gegevens verwerken.


Onze inzet voor gegevensprivacy omvat voortdurende opleiding van het personeel, uitgebreide privacybeleidslijnen en -procedures en een actief nalevingsprogramma onder toezicht van onze Global Privacy Officer. Wij blijven op de hoogte van de laatste wijzigingen in de wet- en regelgeving voor gegevensbescherming en passen ons privacyprogramma daaraan aan.

 • Privacyprogramma
  Wij hebben een uitgebreid wereldwijd privacyprogramma, dat ervoor zorgt dat een groot aantal wetten overal ter wereld wordt nageleefd.

  Om ervoor te zorgen dat wij een robuuste reeks beleidslijnen, praktijken en procedures handhaven, vullen wij de deskundigheid inzake gegevensbescherming van ons interne team aan met het externe perspectief van externe specialisten in gegevensbescherming. Hierdoor worden ook de eerste en tweede verdedigingslinie doeltreffend gescheiden, volgens de best practices.


  Wij bouwen veiligheid in elk product in, ongeacht hoe het gehost wordt. Dat begint al met onze veilige processen voor productontwikkeling, die ervoor zorgen dat onze producten worden ontworpen met veiligheid in gedachten en zo worden geconfigureerd dat ze standaard veiligheid bieden.

 • Zorgen voor veilige overdrachten na Schrems II
  Via ons proces voor het beheer van leveranciers zorgen wij ervoor dat alle partners en leveranciers consequent voldoen aan hoge normen voor bedrijfsethiek, informatiebeveiliging en privacy.

  Bij IFS houden wij nauwgezet toezicht op de prestaties van de leveranciers en zorgen wij ervoor dat aan alle contractuele eisen, kwaliteitseisen en eisen voor informatiebeveiliging wordt voldaan. Dit houdt ook in dat wij overeenkomsten hebben gesloten om de beveiligingsprocessen en -praktijken van de leveranciers te controleren. Via ons wereldwijde privacyprogramma zorgen wij voor een gegevensoverdracht van de EER naar sub-verwerkers (waaronder met IFS gelieerde ondernemingen) in andere landen die aan de voorschriften voldoet. Wij hebben met elke subverwerker een reeks standaard contractuele clausules en andere mechanismen voor rechtmatige overdracht geïmplementeerd en zorgen ervoor dat er passende technische en organisatorische maatregelen zijn om de gegevens van onze klanten te beschermen.

 • Overeenkomst voor de verwerking en overdracht van gegevens van IFS
  Wij helpen onze klanten te voldoen aan hun verplichtingen inzake gegevensprivacy in verband met onze producten en diensten door modelovereenkomsten te verstrekken.

  Wij leveren een vooraf ondertekend addendum voor gegevensverwerking, dat de verwerking door IFS van door de klant gecontroleerde gegevens dekt in overeenstemming met de regelgeving op het gebied van gegevensbescherming. Dit omvat een beschrijving van alle verwerkingen die door IFS worden verricht tijdens de uitvoering van de diensten die in onze klantenovereenkomsten zijn omschreven. Tot de behandelde gegevensbeschermingsvoorschriften behoren de General Data Protection Regulation (GDPR) en de California Consumer Privacy Act (CCPA).

back to top back to top Terug naar boven