IFS.ai: Yapay Zeka ile şirketinizi dönüştürün

Üretkenliği artıran, süreçleri otomatikleştiren, veri ve yetenekleri bir araya getiren interaktif bir kullanıcı deneyimine hazır olun.

IFS.ai neler yapıyor? 

IFS.ai Veri Altyapısı, Yönetim Katmanı ve Co-Pilot, kullanıcıların rollerine göre birlikte veya ayrı ayrı çalışarak veri ve yapay zekayı birleştiren IFS'in tüm yetenekleriyle dinamik olarak çalışır

IFS.ai İnteraktif Deneyim: Hareket hâlinde bile kişiye özel bir deneyim

Çalışanlarınızın IFS teknolojisi ile interaktif bir şekilde etkileşime girerler. IFS.ai, süreçleri ayarlamak ve katma değerli eylemleri önceliklendirmek için telemetri verilerini kullanır. Bu sayede kullanıcılar daha etkili şekilde çözümlerimizi kullanırlar ve daha iyi sonuçlar elde ederler. 

IFS.ai tüm IFS yeteneklerine güç verir

IFS.ai, IFS Cloud, IFS Ultimo, IFS assyst ve IFS Poka ile iç içe çalışır. Yeteneklerini yapay zeka ile güçlendirilir, daha derin ve daha yaygın şekilde iş değeri sağlamak için kullanıcılara sunar

IFS.ai Yönetimi: Veri ve yapay zekayı dinamik olarak birleştirme

IFS.ai yönetim katmanı, bileşenleri tek tek veya bir süreci yürütmek için gereken verilerle birlikte kullanmak üzere değiştirir. IFS.ai yönetim hizmetleri rollere ve süreçlere göre sunulur

IFS.ai Veri Altyapısı: Her tür veriden yararlanın

Veri altyapısı, şirket verilerinden müşteri verilerine, telemetri verilerine ve 3. taraf verilerine kadar verilerin gerçek zamanlı kullanılabilirliğini sağlayarak IFS.ai'ın konuyla ilgili içgörüler sunmasına olanak tanır

IFS.ai Co-Pilot: Çalışanlarınızın yapay zekalı sağ kolu

IFS.ai Co-Pilot, telemetri verilerini ve rolle ilgili diğer verileri kullanarak kullanıcıların daha etkili, daha üretken olmalarına ve işlerini daha yüksek kalitede tamamlamalarına yardımcı olur

Why IFS.ai

 • İnteraktif Deneyim - Çalışanlarınızın Çalışma Şeklini Güçlendirin
   

  IFS.ai'nin interaktif deneyimi, çalışanların ürünle etkileşim kurma şeklini değiştiriyor. Akıllı, proaktif ve kişiselleştirilmiş kullanıcı deneyimi ve IFS.ai yardımcı pilotunun birleşimi, kullanıcıları daha verimli ve üretken olmaları için güçlendiriyor. İnovasyon, müşteri deneyimi ve iş büyümesi üzerinde gerçek bir etkiye sahip oluyor.

   

  Bu güçlü kullanıcı deneyimleri, insan merkezli olacak ve günümüz işgücünün zorluklarını çözecek şekilde tasarlanmıştır. IFS.ai, yetenekleri elde tutmak için çok önemli olan çalışan bağlılığını artıran deneyimler ve rehberlik sunuyor.

   

  IFS.ai, bir kullanıcının özel ihtiyaçlarına ve hedeflerine göre uyarlanmış yapısıyla yardım, rehberlik ve içgörülerle birleşik ve akıllı bir arayüz sağlar. IFS.ai, kullanıcı davranışlarından ve tercihlerinden öğrenerek, zamanla bu bilgileri kullanarak önerilerini kişiye özel bir şekilde uyarlıyor. Bu durum kullanıcıların her zaman ihtiyaç duydukları bilgilere sahip oldukları ve en önemli görevlere odaklanabilecekleri anlamına geliyor.

   

  IFS interaktif deneyimlerinin şirketinize nasıl yardımcı olacağını görün:

   

  • Üretkenliği artırın: Daha verimli olmanın yollarını önererek kullanıcılara yüksek değerli işlere odaklanmaları için zaman kazandırır.

   

  • Daha iyi kararlar alın: Kullanıcı davranışlarına ve tercihlerine göre uyarlanmış rehberlik ve içgörüler sağlar.

   

  • Operasyonel karmaşıklıkları azaltır: Kullanıcı arayüzünü birleştirir ve basitleştirir, role özel ve ilgi çekici bir deneyim sağlar.

   

  • İş süreçlerini iyileştirir: Süreçleri belirlemek ve iyileştirmek için telemetri verilerini analiz ederek daha hızlı, daha verimli ve hatalara daha az eğilimli hale getirir.

   

 • IFS Veri Altyapısı
   

  Yapay zekanın tüm kurumsal değerinden yararlanmak için güçlü bir veri altyapısı gerekir. Bu durum basit ve etkili hale getirilmiş dahili ve harici veri kaynaklarına erişimi ve kullanılabilirliği anlamına gelir. IFS veri altyapısı, farklı işlev ve sistemlerden gelen verileri birleştirir. İş verilerinden telemetriye kadar geniş bir yelpazede, uygulama ve iş mantığı da dahil olmak üzere kullanıcılar, veri ve yapay zeka hizmetlerinin birleşimini kullanarak operasyonel, taktiksel ve stratejik karar alma süreçlerini hızlandırabilecekler. Sağlanan içgörüler, rekabet avantajı elde etmek için inovasyon, fiyatlandırma, hizmet ve ürün stratejilerinin şekillendirilmesine yardımcı olacak.

   

  IFS.ai Veri Altyapısı ile şirketinize nasıl yardımcı olacağını görün:

   

  • Birden fazla veri kaynağından yararlanın: Geleneksel sistemler, iş uygulamaları, yapılandırılmamış veri kaynakları ve sahadaki fiziksel varlıklardan gelen IoT yüksek frekanslı akış verileri dahil olmak üzere dahili ve üçüncü taraf kaynaklardan gelen çok çeşitli verilere bağlanın.

   

  • Yapay zekayı hizmetler aracılığıyla verilere uygulayın: Yapay zeka destekli çeşitli hizmetler, şirketlerin trendleri tahmin etmek, anormallikleri belirlemek ve görevleri otomatikleştirme, süreçleri optimize etme ve etkileşimli kullanıcı yardımı sağlama fırsatlarını vurgulamak için verilerini sentezlemelerine yardımcı olur.

   

  • Kurumsal çapta süreçlerin iyileştirilmesi: Üretim ve tedarik zincirinden müşteri hizmetleri ve satışa kadar işlevsel alanlardaki süreçlerin iyileştirilmesi.

   

  • Daha fazla görünürlük ve içgörü: IFS Veri Altyapısı, kaynaktan bağımsız olarak şirket genelindeki tüm verilerin entegre görünümünü sağlar. Bu durum kullanıcılara iş hakkında daha derin bir anlayış ve verimliliği artırmak ve maliyetleri düşürmek için içgörülerin nasıl kullanılacağını öğretir.

   

 • IFS.ai Yönetim Katmanı - Yapay Zeka Hizmetleri Aracılığıyla İş Operasyonlarını Dönüştürme

  IFS.ai Yönetim Katmanı hizmetleri, kurumsal hazırlıkta yeni bir çağ sunuyor. Yapay zeka hizmetleri, IFS.ai veri altyapısı ve IFS.ai kullanıcı deneyimi ile entegre ediyor. Kaynak planlama ve optimizasyonu, varlık performans yönetimi ve bakım tahmini ile anomali tespiti; iş, süreç ve insan verimliliğini desteklemek için bir araya geliyor.

   

  Geleneksel yönetim katmanı yaklaşımlarının aksine, IFS.ai derinlere ulaşarak müşterilerin şirket genelinde yapay zeka yeteneklerinden yararlanmasını sağlıyor. Planlama, üretim, finans ve daha bir çok departman, müşterilerinin süreçlerini optimize etmek, verimliliği ve üretkenliği artırmak ve karar vermeyi hızlandırmak için IFS.ai'yi kullanabilir. İş senaryosunu simüle edin, sonuca göre plan yapın, daha iyi sonuçlar için planı optimize edin, anormallikleri sürekli olarak tespit edin, eylemler oluşturun ve gerektiğinde yürütme konusunda uzman desteği alın.

   

  IFS.ai Yönetim Katmanındaki Hizmetler

   

  ⇨ Kurumsal ve Süreç Simülasyonu - Şirketlerin Daha İyi Kararlar Almasına Yardımcı Olacak Yapay Zeka Destekli Simülasyon

   

  Kurumsal simülasyon hizmeti, yeni bir üretim sürecinin üretim maliyetleri ve kalitesi ile hat bakım gereksinimleri üzerindeki olası etkisini ortaya çıkarmak için iş senaryolarını simüle etmek için kullanılabilir. IFS.ai Kurumsal Simülasyon, liderlerin iş senaryolarını doğru bir şekilde modellemesini ve kontrollü bir ortamda farklı stratejileri test etmeye ve analiz etmeye yardımcı olacak içgörüler elde etmesini sağlar.

   

  ⇨ Sürekli Optimizasyon - İnsanların, Süreçlerin ve Programların Akıllı Optimizasyonu.

   

  IFS.ai Optimizasyon hizmetleri, çok sayıda değişen faktöre ve belirli kısıtlamalara dayalı olarak planlama, çizelgeleme ve kaynak tahsisi süreçlerini iyileştirme fırsatlarını sürekli olarak belirlemek için yapay zekadan yararlanır. IFS.ai Optimizasyon hizmetleri, maliyet verimliliğini, varlıkları ve malzeme kullanımını en üst düzeye çıkarmak için optimum programların ve planların oluşturulmasındaki karmaşıklığı azaltabilir.

   

  IFS.ai ve IFS Cloud optimizasyonunun değeri:

   

  Büyük hacimli değişen faktörleri ve kısıtlamaları ele alarak programlama karmaşıklığını azaltın ve karar verme sürecini iyileştirin.

  Verimliliği ve üretkenliği en üst düzeye çıkarmak için teknisyenler, varlıklar ve parçalar gibi kaynakların kullanımını optimize edin.

  Tesis verimini en üst düzeye çıkarmak için üretim programları ve maliyetleri üzerindeki kontrolü artırın.

  Varlık bakım görevlerini önceliklendirin, varlık arıza süresini en aza indirin ve varlık kullanımını en üst düzeye çıkarın.

   

   

  ⇨ Kendi Kendine Öğrenen Yapay Zeka Anomali Tespiti - Operasyonları Proaktif Olarak Optimize Edin ve Riski Azaltın

   

  IFS.ai kendi kendine öğrenen Anomali Tespit hizmeti, veri veya süreçlerdeki olağandışı davranışları tespit edip raporlar ve kritik anomalilere gerçek zamanlı yanıt verilmesini sağlar. Akıllı anomali içgörüleriyle ekipler, uyumluluk ve yönetişim konusunda daha fazla titizlikle operasyonları proaktif ve otonom olarak optimize etmek ve riskten arındırmak için donatılmıştır. Şirketler arızaları daha iyi önleyebilir, süreçleri optimize edebilir, finansal düzensizlikleri tespit edebilir, kesinti sürelerini en aza indirebilir, riskleri azaltabilir ve işgücü verimliliğini artırabilir.

   

  Liderler, yeni ürün özellikleri, yeni hizmetler veya optimize edilmiş bir fiyatlandırma stratejisi aracılığıyla yeni para kazanma fırsatlarını keşfetmek için daha iyi bilgilendirilir.

   

 

IFS.ai, Endüstriniz için IFS Cloud'u güçlendiriyor!

Savunma ve Havacılık

IFS.ai, arıza ve onarımdan tedarik zincirine, görev planlamadan optimizasyona kadar kritik varlık süreçlerinin otomasyonunu hızlandırıyor

İnşaat, Taahhüt ve Mühendislik

Tutarlı ve öngörülebilir proje maliyetleri elde edin, sonuçları daha iyi kontrol ederek karlılığı artırın, riski en aza indirin ve genel saha güvenliğini artırın

Enerji, Altyapı ve Doğal Kaynaklar

Gelecekteki enerji yükü ve trendleri doğrultusunda varlıklarınızın sağlığını ve dayanıklılığını hesaplayın ve iş gücünüzün maliyet verimliliğini doğru bir şekilde öngörün

Üretim

Dinamik üretim planlaması ve otonom optimizasyon ile tedarik zincirinizin hem performansını hem güvenilirliğini takip edin

Servis Endüstrisi

Varlıkları ve mobil iş gücü performansını gerçek zamanlı olarak hesaplamak, planlamak ve optimize etmek için yapay zeka bilgi tabanından yararlanın

Telekom

Dahili ve harici verileri kullanarak trendleri öngörmek ve gereksinimlere yanıt vermek için içgörüler oluşturun ve ESG hedefleri ile SLA'ları her zaman karşılayın

Bizimle İletişime Geçin

back to top back to top Başa Dön