Enerji, Altyapı ve Doğal Kaynaklar

Enerji, Altyapı ve Doğal Kaynaklar endüstrisi dönüşürken bağlantılı varlıklar, projeler ve servisler, şirketleri rekabette öne geçiriyor.

ifs_T2_32_Endüstriler Hero EUR_02_22_670x413

Sürdürülebilirlik ve çeşitlilik, tüketici taleplerindeki değişimler nedeniyle odak noktası haline gelmiştir. Şirketler; üst seviye müşteri hizmetleri sağlamak, daha akıllı varlık yönetimi uygulamaları kullanmak ve sahip oldukları iş gücünü sürekli olarak iyileştirmek için çalışma modellerini dönüştürüyor.

  • Maden İşletmeleri
  • bPetrol ve Doğal Gaz
  • Enerji Üretimi
  • İletim ve Dağıtım
  • Su ve Atık Su

Madencilik işletmeleri için
dijital dönüşüm

Varlık güvenilirliğini ve performansını iyileştirmek, cevher işleme ve madenler için temel odak noktası olmaya devam ediyor. Bu durum fizibilite, inşaat, işletme ve bakım süreçleri aracılığıyla, tüm varlık yaşam döngüsünü destekleyen uçtan uca bir çözüm gerektirir.

ifs_321_Industries-Hero-EUR-Mining-and-Mining-Services_02_22_670x413

Dijital olarak dayanıklı
Petrol ve Doğal Gaz

Petrol ve Doğal Gaz şirketleri, çeşitlilik yoluyla yeni yöntemler bulmak zorundalar ve bu dönüşümde teknolojinin güçlü bir rolü bulunuyor. Varlıkları optimize edin ve küresel olarak projeler üzerinde daha iyi kontrol elde edin.

ifs_32_subindustries_oilandgas_01_22_670x413

Çeşitlendirilmiş enerji üretimi

Enerji üretim şirketleri, sürdürülebilirlik gereksinimlerini karşılamak için yenilenebilir enerjiyi çeşitlendiriyor ve bu konuda yatırım yapıyor. Dağıtık enerji kaynaklarının (Distributed Energy Resources - DER) yaygınlaşmasıyla birlikte, enerji piyasası her zamankinden daha fazla dağıtık hale gelmiştir. Bu durum, şirketleri yeni iş modellerini benimsemeye zorlayan yeni zorluklar yaratıyor. Bu çeşitlilik stratejilerinin başarı olması için doğru çözümün uygulanması çok önemlidir.

ifs_323_Industries-Hero-EUR-Power-Generation_02_22_670x413

Optimize edilmiş varlıklarla
günümüzün müşteri taleplerini karşılayın

Günümüzün müşterileri, güvenilir ve olağanüstü bir hizmete parmaklarının ucunda erişmek istiyor. Bu durum, optimum çalışma kesintisiz çalışma süresi, bağlantılı varlıklar, iyi planlanmış ve iyi yürütülen projeler aracılığıyla, organizasyonların kaynaklarından en iyi şekilde yararlanmalarını zorunlu kılar.

ifs_324_HERO-IFS-utility-smart-meter-AMI-deployment-and-maintenance_02_22_670x413

Dijital bir su ve atık su ekosistemi sağlayın

Su ve atık su organizasyonları, müşteri hizmetlerini olağanüstü kılmak ve operasyonel verimliliği artırmak için, yeni şebeke ve altyapı yatırımlarını planlama, mevcut yer üstü ve yer altı varlıklarının optimum performansı sayesinde besleme dayanıklılığı sağlama ve iş gücünü yönetme yeteneklerine ihtiyaç duyar.

ifs_325_Water-Supply-Treatment-Hero_02_22_670x413
ifs_analyst_recognition_32_Industry-Analyst-Research_02_22_670x413

IDC Kurumsal Varlık Yönetimi (Enterprise Asset Management, EAM) MarketScape, IFS'i Lider olarak konumlandırıyor

IFS, IDC Kurumsal Varlık Yönetimi (Enterprise Asset Management, EAM) MarketScape'te SaaS ve Bulut Özellikli Varlık-Yoğun EAM Uygulamaları için Lider olarak konumlanıyor

IFS, Gartner®‘ın hazırladığı Altyapı Şirketleri için Mobil İş Gücü Yönetimi (MWM) Yazılımı Pazar Rehberi’nde yer almıştır.

IFS,Gartner®’ın hazırladığı Mobil İş Gücü Yönetimi Yazılımı Pazar Rehberi’nde üst üste 8 yıl boyunca liderler arasında yer almaktadir. Lider bir MWM sağlayıcısı olarak öne çıkan IFS, altyapı şirketlerinin ihtiyaç duyduğu birçok kullanım alanında şirketlere yardımcı olur.

Gartner Market Guide promo 670x413

Solutions and Capabilities 

  • EAM energy software
  • Energy ERP software

Bizimle İletişime Geçin

back to top back to top Başa Dön