Energetyka, użyteczność publiczna i zasoby

Połączenie zasobów, projektów i usług pozwala firmom wyprzedzać konkurencję w okresie transformacji branży energetyki, użyteczności publicznej i zasobów.

ifs_T2_32_Industries Hero EUR_02_22_670x413

Zmieniające się wymagania klientów powodują koncentrację na zrównoważonym rozwoju i dywersyfikacji. Firmy przekształcają modele biznesowe, aby osiągnąć najlepszy w swojej klasie poziom obsługi klienta, zapewnić inteligentne zarządzanie zasobami oraz stale optymalizować połączony personel

  • Górnictwo i przetwarzanie minerałów
  • Ropa naftowa i gaz
  • Wytwarzanie energii elektrycznej
  • Transmisja i dystrybucja
  • Woda i ścieki

Transformacja cyfrowa
kopalni i zakładów przetwarzających minerały

Zwiększenie poziomu niezawodności i wydajności zasobów pozostaje głównym celem kopalni i zakładów przetwarzających minerały. Do osiągnięcia tego celu potrzebne jest kompleksowe rozwiązanie, które wspiera cały cykl życia zasobu, od wykonalności aż po budowę, obsługę i utrzymanie.

ifs_Superimposed-No-Paper_05_23_670x413

Odporność cyfrowa
Ropa naftowa i gaz

Spółki z sektora ropy naftowej i gazu muszą wytyczać nowe szlaki poprzez dywersyfikację, a technologia ma do odegrania istotną rolę w tej transformacji. Zoptymalizuj zasoby, by uzyskać lepszą kontrolę nad projektami w skali globalnej.

ifs_32_subindustries_oilandgas_01_22_670x413

Zdywersyfikowana produkcja energii

Firmy produkujące energię dywersyfikują działania i inwestują w źródła odnawialne, aby spełnić wymagania dotyczące zrównoważonego rozwoju. Popularność rozproszonych zasobów energetycznych spowodowała niespotykany dotąd poziom rozproszenia rynku energetycznego. To rodzi nowe wyzwania, skłaniając firmy do przyjmowania nowych modeli prowadzenia biznesu. Wdrożenie odpowiedniego rozwiązania ma kluczowe znaczenie dla powodzenia tych strategii dywersyfikacji.

ifs_323_Industries-Hero-EUR-Power-Generation_02_22_670x413

Spełniaj oczekiwania współczesnych klientów
dzięki zoptymalizowanym zasobom

Obecnie klienci oczekują niezawodnych i wyjątkowych usług, dlatego organizacje muszą maksymalnie wykorzystać swoje zasoby: zapewnić ich optymalną dyspozycyjność, łączność, a także dobre planowanie i realizację projektów.

ifs_324_HERO-IFS-utility-smart-meter-AMI-deployment-and-maintenance_02_22_670x413

Stwórz cyfrowy ekosystem wodny i ściekowy

Aby świadczyć wyjątkową obsługę klienta i poprawić efektywność operacyjną, firmy z branży wodno-kanalizacyjnej potrzebują możliwości planowania nowych inwestycji w sieci i infrastrukturę, zapewnienia odporności dostaw dzięki optymalnej pracy dotychczasowych zasobów naziemnych i podziemnych, a także zarządzania personelem.

ifs_325_Water-Supply-Treatment-Hero_02_22_670x413
ifs_analyst_recognition_32_Industry-Analyst-Research_02_22_670x413

IDC EAM MarketScape pozycjonuje IFS jako lidera

IFS uzyskuje pozycję lidera SaaS i Aplikacji EAM w chmurze dla przedsiębiorstw wymagających dużych nakładów na aktywa w rankingu IDC EAM MarketScape

IFS został wyróżniony przez firmę Gartner® w przewodniku rynkowym dotyczącym oprogramowania MWM dla sektora użyteczności publicznej

Firma IFS już ósmy rok z rzędu została wyróżniona przez firmę Gartner® w przewodniku rynkowym dotyczącym oprogramowania do zarządzania pracownikami mobilnymi dla sektora użyteczności publicznej. Jako uznany wieloletni dostawca rozwiązań MWM, firma IFS spełnia wymogi wielu różnych przypadków użycia w branży użyteczności publicznej.

Gartner Market Guide promo 670x413

Solutions and Capabilities 

  • EAM energy software
  • Energy ERP software
  • Upstream oil and gas

Historie klientów

Skontaktuj się z nami

back to top back to top Wróć do góry