Zarządzanie flotą i majątkiem

Zadbaj o terminowe wykonywanie prac związanych z utrzymaniem floty oraz zachowanie zgodności z przepisami

ifs_356_Industries-Hero-Services-Transportation-and-Logistics_02_22_670x413

Kompleksowe możliwości zarządzania flotą i obsługą remontową pozwalają zarządzać umowami logistycznymi opartymi na wynikach oraz zwiększać poziom dostępności floty, a równocześnie ograniczać całkowite koszty w cyklu życia.

Zapanuj nad skomplikowanym środowiskiem

Pomóż kierownikom flot realizować założenia dotyczące dostępności, jednocześnie redukując utrudnienia związane z zarządzaniem kwestiami finansowymi i regulacyjnymi. Określ dopuszczalne konfiguracje oraz politykę przeglądów i napraw oraz wspieraj planowanie i wykonanie przeglądów i napraw oraz logistyki.

ifs_Safeguarding field workers and managing your fleet_04_22_670x413 (1)
ifs469CBAchieve and exceed your readiness targets costeffectively

Osiągaj i przekraczaj cele dotyczące gotowości, równocześnie dbając o koszty

W skomplikowanym środowisku operacje podejmowane w izolacji stają się słabym ogniwem. Zadbaj o terminowy przepływ poprawnych informacji w całym łańcuchu wsparcia dzięki dostępowi do zintegrowanych systemów informacyjnych w terenie.

Określaj i wykorzystuj możliwości poprawy

Obsługuj wyjątkowe procesy dzięki oprogramowaniu z możliwością konfiguracji, z łatwością odpowiadaj na obowiązki operacyjne, zgłaszaj indywidualne kontrakty i zarządzaj nimi, a także korzystaj z elastycznych możliwości integracji nowego oprogramowania, sprzętu, sprzedawców i partnerów w odpowiedzi na zmieniające się okoliczności.

ifs_469_CB_ Identify and realize opportunities for improvement
ifs_469_CB_Meet compliance requirements with confidence

Spełniaj wymogi zgodności bez cienia wątpliwości

Uprość zarządzanie zgodnością z przepisami dzięki funkcjom dotyczącym krytycznych aspektów programu, w tym zarządzania finansowego opartego na projektach i programach oraz zarządzania konfiguracją składników majątku. Kontroluj informacje i procesy w celu zapewnienia zgodności operacyjnej.

Zabezpiecz swoje systemy zarządzania flotą i zasobami

Uzyskaj pewność, że Twój system jest bezpieczny – wybierz oprogramowanie stworzone w oparciu o bezpieczne praktyki, które nadaje się do wdrożenia w środowiskach bezpiecznych sieci wewnętrznych lub, w stosownych okolicznościach, w bezpiecznej chmurze komercyjnej lub zgodnej z ITAR.

ifs_469_CB_ Secure your fleet and asset management systems

Rozwiązania dla Twojej branży


Skontaktuj się z nami