Oprogramowanie do zarządzania kapitałem ludzkim (HCM)

Zarządzaj całym cyklem zatrudnienia każdego pracownika – od przyjęcia do pracy po przejście na emeryturę

ifs_4610_Solutions-Hero-ERP-HCM_02_22_670x413

Zarządzanie kapitałem ludzkim w IFS Cloud to kompleksowy zestaw narzędzi, który wspiera wszystkie obszary zarządzania zasobami ludzkimi: rekrutację, zarządzanie talentami, zarządzanie czasem pracy i wiele innych. Umacniaj funkcje HR w swojej firmie, by naprawdę zarządzać personelem i odpowiednio go wspierać.

ifs_4610_CB_Improve strategic planning

Popraw planowanie strategiczne

Twoja firma będzie miała pełny wgląd w informacje o personelu dzięki funkcjom zarządzania wynikami, talentami i kompetencjami, zatrudnieniem i pracownikami. Dzięki temu możesz opracowywać plany i dostosowywać je do krótko-, średnio- i długoterminowych celów strategicznych przedsiębiorstwa.

Usprawnione procesy HR

Wspieraj swoich pracowników HR w podejmowaniu lepszych decyzji na podstawie danych w czasie rzeczywistym. Usprawnij procesy takie jak wdrażanie, zgłaszanie czasu pracy (powiązane z raportowaniem na podstawie pracy), poprawa wyników i szkolenia.

ifs_4610_CB_Streamlined and agile HR processes
ifs_4610_CB_Superior employee engagement

Najwyższy poziom zaangażowania pracowników

Maksymalnie popraw doświadczenia pracowników dzięki funkcjom samoobsługi, kwalifikacji, rozwoju i szkoleń oraz zdrowia i bezpieczeństwa opracowanym z myślą o wspieraniu codziennych zadań i rozwoju talentów.

Oszczędzaj koszty i minimalizuj błędy

Oprogramowanie do zarządzania zasobami ludzkimi, które pozwoli zautomatyzować i zoptymalizować manualne zadania w obszarze HR, a tym samym wyeliminować manualne błędy i zwiększyć efektywność.

ifs_4610_CB_Save costs and minimize errors

Rozwiązania dla Twojej branży


Skontaktuj się z nami

back to top back to top Wróć do góry