Zarządzanie cyklem życia zasobów

Zoptymalizuj obsługę, utrzymanie i wyniki zasobów od początku do końca i maksymalnie zwiększ efektywność operacyjną

ifs_461_ALM-Hero_02_22_670x413

Konsekwentnie monitoruj zasoby od projektu do przejścia w stan spoczynku w firmach wymagających dużych nakładów na aktywa. Zredukuj koszty dzięki ulepszonym procesom remontowym, zwiększ produktywność użytkowników za sprawą lepszych doświadczeń użytkownika i realizuj efektywność operacyjną przedsiębiorstwa.

Poznaj skalowalne zarządzanie cyklem życia zasobów

Wykorzystaj jedno rozwiązanie, aby zoptymalizować zarządzanie aktywami i zasoby – zarówno jeśli chodzi o skomplikowane planowanie w ciągu dnia i realizację prac mobilnych, jak i długoterminowe planowanie konserwacji, działalność opartą na projektach i zarządzanie całym cyklem życia.

ifs_461_CB_Experience scalable asset lifecyle management
ifs_461_CB_Keep control of complex asset projects  Transform maintenance planning

Kontroluj skomplikowane projekty dotyczące zasobów

Skutecznie planuj, projektuj i realizuj skomplikowane projekty obsługi i utrzymania zasobów. Oszczędź czas, ogranicz błędy oraz kontroluj postępy i koszty, zarządzając procesem planowania i realizacji zasobów od początku do końca.

ifs_461_CB_reduce_asset_failures_02_22_670x413

Zmniejsz awarie składników majątku

Zwiększ czas sprawności sprzętu dzięki zarządzaniu wydajnością zasobów. Monitoruj i mierz stan składników majątku, wspomagaj konserwację predykcyjną i zapobiegaj awariom w celu zapewnienia bezpieczniejszych i bardziej niezawodnych składników majątku. Popraw wgląd dzięki inteligentnemu monitorowaniu IoT i cyfrowych bliźniaków.

Zmień procesy planowania przeglądów i napraw

Planuj działania naprawcze i profilaktyczne, uwzględniając złożone priorytety i ograniczenia. Odpowiednio bierz po uwagę czas trwania, zasoby i wymagane materiały oraz ustalaj priorytety. Zapewnij pełną widoczność planów, aby dostosować obsługę techniczną do realizowanych działań.

ifs_461_CB_Keep control of complex asset projects  Transform maintenance planning

Rozwiązania dla Twojej branży


Skontaktuj się z nami