Oprogramowanie do zarządzania łańcuchem dostaw (SCM)

Oprogramowanie dla zarządzania łańcuchem dostaw, które pozwala na efektywne działanie z pełną widocznością łańcucha

ifs_4618_Solutions Hero ERP Supply Chain Management_02_22_670x413

Postaw na rozwiązanie do zarządzania łańcuchem dostaw z inteligentnymi i zaawansowanymi funkcjami, które zapewnia widoczność, chroni wynik finansowy i zapewnia skalowalność wraz z rozwojem firmy – niezależnie od jej lokalizacji na świecie.

ifs_4618_SUPC_a_clear_unified_view

Przejrzysty, jednolity obraz łańcucha dostaw

Sieci dystrybucyjne stale się rozwijają i ewoluują, dlatego niezwykle ważne jest dysponowanie jednolitym obrazem całego ekosystemu w celu poprawy wydajności i zarządzania kosztami.

Większa rentowność dzięki skutecznemu planowaniu

Dokładne prognozowanie i planowanie popytu ułatwia zarządzanie zapasami, zwiększa marże i skraca czas obiegu gotówki.

ifs_4618_greater_profitability_through_powerful_planning
ifs_4618_improve_speed_to_market

Szybsze wprowadzanie produktów na rynek

Pomóż sprostać wymaganiom klientów, optymalizując łańcuch dostaw, aby skrócić cykl życia produktów, zwiększyć stopień ich personalizacji i przyspieszyć realizację zamówień.

Większa przejrzystość

Prowadzenie w pełni identyfikowalnego łańcucha dostaw pozwala utrzymać i rozwijać reputację firmy. Dzięki temu możesz śledzić pierwotne przyczyny problemów i ograniczać ryzyko, a także wykazać postępy w takich dziedzinach, jak zrównoważony rozwój łańcucha dostaw i wiele innych.

ifs_4618_greater_transparancy

Rozwiązania dla Twojej branży


Skontaktuj się z nami

back to top back to top Wróć do góry