Rozwiązania dla przedsiębiorstw pozwalające na dostarczenie odpowiednich Moments of Service


Przyciągaj klientów, zapewniaj personelowi więcej możliwości i optymalizuj składniki majątku dzięki inteligentnym technologiom i automatyzacji

ifs_468_Solutions Hero ERP Global Financials_02_22_670x413

IFS oferuje rozwiązania dla korporacji, które obejmują oprogramowanie do planowania zasobów przedsiębiorstwa (Enterprise Resource Planning; ERP), oprogramowanie do zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa (Enterprise Asset Management; EAM), oprogramowanie do zarządzania serwisem w terenie (Field Service Management; FSM), oprogramowanie do zarządzania serwisem w firmie oraz oprogramowanie do zarządzania doświadczeniem klienta.

Rozwiązania dla Twojej branży


Skontaktuj się z nami