Producenci w sektorze lotnictwa i obrony

Pojedyncze oprogramowanie ERP nastawione na projekty dla producentów w sektorze lotnictwa i obrony

ifs_311_Industries-Hero-AD-Aerospace-Defense-Manufacturers_02_22_670x413

Poprawa wyników dzięki oprogramowaniu IFS – zwiększenie o 28% wykonanych zleceń roboczych każdego dnia.

Wykorzystaj technologie Industry 4.0 z wbudowanymi innowacjami

Uzyskaj maksymalną wartość ze wszystkich najnowszych i powstających innowacji Industry 4.0, aby zachować konkurencyjność także w następnej dekadzie i zadbać o to, by procesy biznesowe pozostały połączone, inteligentne, bezpiecznie i w dalszym ciągu można było je konfigurować.

ifs_311_HowIFShelps_1_02_22_670x413
dazenie-do-zrownowazonej-gospodarki

Rozpocznij zrównoważone dążenie do wprowadzenia gospodarki o obiegu zamkniętym

Bezwzględnie ograniczaj odpady, wydłużaj cykl życia cennych aktywów i zasobów oraz stwórz mechanizm zaopatrzenia w materiały poddane procesom odzyskiwania i regeneracji, zmierzając w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym.

Wprowadź i utrzymuj transparentność, zgodność i możliwość kontroli

Składaj sprawozdania i przestrzegaj niezliczonych, ciągle zmieniających się regulacji i wymagań dotyczących produkcji, zachowując rentowność oraz chroniąc własność intelektualną i tajemnice handlowe.

ifs_311_HowIFShelps_3_02_22_670x413

Opinie klientów

Rozwiązania dla produkcji w branży lotnictwa i obrony

Skontaktuj się z nami

back to top back to top Wróć do góry