Zarządzanie kontraktami i gwarancjami

Minimalizuj utratę przychodów, spełniaj oczekiwania dotyczące poziomu obsługi klienta i twórz możliwości sprzedaży droższych produktów

ifs_465_hero

Oprogramowanie do kompleksowego zarządzania kontraktami pozwala odpowiednio modelować relacje handlowe i nimi zarządzać. Zmniejsz straty przychodów, dotrzymując poziomu usług określonego w umowach oraz odpowiednio zarządzając reklamacjami z tytułu gwarancji.

Zarządzaj gwarancjami w sposób najlepszy w swojej klasie

Nieodpowiednie zarządzanie gwarancjami najprawdopodobniej oznacza stratę przychodów. Zwiększ przychody z usług dzięki dokładnemu oprogramowaniu do zarządzania gwarancjami.

ifs_465_CB_ Deliver best-in-class warranty management (2)

Minimalizacja utraty dochodów

Funkcje zarządzania gwarancjami umożliwiają rozstrzyganie roszczeń gwarancyjnych z dokładną obsługą kosztów i przychodów, w tym, w stosownych przypadkach, zwrotów opłat.

Spełniaj oczekiwania klientów i osiągnij założony poziom świadczenia usług

Przekraczanie zakładanego poziomu świadczenia usług jest wspaniałe z punktu widzenia satysfakcji klienta, ale nie Twoich wyników finansowych. Spełniaj oczekiwania klienta, świadcząc usługę na poziomie określonym w umowie, ale nie wyższym.

ifs465CBDeliver to customer expectations and service levels
ifs_465_CB_Create revenue growth opportunities

Twórz możliwości zwiększania przychodów

Odpowiednie zarządzanie oraz oferowanie różnych poziomów obsługi zróżnicowanych zasobów i klientów umożliwia sprzedawanie droższych usług oraz sprzedaż wiązaną dodatkowych usług, co pozwala rozwijać działalność. Analizuj korzystanie z poziomów usług, aby je poprawiać.

Rozwiązania dla Twojej branży


Skontaktuj się z nami

back to top back to top Wróć do góry