" /> " />

Przeglądy i naprawy w lotnictwie

Zarządzaj całym spektrum czynności związanych z przeglądami i naprawami w lotnictwie. Popraw proces podejmowania decyzji i szybko reaguj na zmiany.

ifs_462_Solutions Hero IFS Maintenix_02_22_670x413

IFS Maintenix i IFS Cloud to rozwiązania do zarządzania przeglądami i naprawami w lotnictwie, które zapewniają dostępność zasobów zdatnych do lotu i stałą jakość oraz dostarczają narzędzia potrzebne do osiągnięcia założonych wyników w perspektywie długoterminowej.

Nowoczesny serwis, naprawa i przeglądy oraz doskonałość wyników w China Airlines

Linie lotnicze China Airlines osiągnęły doskonałość operacyjną i stwierdziły, że rozwiązanie IFS Maintenix pomogło im poprawić proces zarządzania linią oraz wydajność kontroli typu A, a jednocześnie znacznie obniżyć roczne koszty.

ifs_462_CB_modern MRO_02_22_670x413
ifs_462_CB_ensure compliance_02_22_670x413

Zadbaj o możliwość identyfikacji i zgodność od etapu projektowania do realizacji

Zbuduj wydajną organizację dzięki rozwiązaniom IFS do przeglądów i napraw samolotów. Egzekwuj stosowanie polityk dzięki aktywnym kontrolom zgodności obejmującym pełne zarządzanie konfiguracją wykorzystywanych zasobów, monitorowanie i raportowanie, a także zadbaj o większą poprawność danych.

Maksymalnie skróć czas realizacji i zwiększ poziom przewidywalności

Maksymalnie skróć czas realizacji oraz zwiększ efektywność i przewidywalność przeglądów i napraw dzięki możliwościom planowania i kontroli dostosowanym do każdego środowiska. Zoptymalizuj wykorzystanie części i pracy dzięki bezpośredniemu dostępowi do łańcucha dostaw.

ifs_462_CB_Minimize turnaround time and maximize predictability
ifs_462_CB_Connect your workforce and minimize maintenance delays

Zapewnij łączność swojemu personelowi i ogranicz opóźnienia naprawcze

Szybki i zmienny dzień operacji. Upewnij się, że kontrolerzy i nadzorcy operacji przeglądów i napraw mają możliwość bezpośredniej komunikacji z technikami w samolocie, a także wgląd w czasie rzeczywistym w wykonaną pracę i osiągnięte postępy.

Uprość długoterminowe planowanie

Rozwiązanie IFS Maintenix współpracuje z każdym systemem obsługi technicznej i inżynierii oraz rozszerza się wraz z wielkością floty. Wykorzystaj wbudowaną automatyzację, aby tworzyć ponowne prognozy, łączyć wizyty i definiować powiązane, powtarzające się lub kończące się zadania, aby oszczędzić czas i wysiłek oraz zmniejszyć ryzyko.

ifs_462_CB_simplify long range planning_02_22_670x413

Rozwiązania dla Twojej branży


Skontaktuj się z nami