" /> " />

Planowanie zasobów ludzkich i harmonogramowanie — w czasie rzeczywistym i zgodnie z rzeczywistymi potrzebami

Oprogramowanie do planowania i zarządzania zasobami ludzkimi — zoptymalizowane pod kątem sztucznej inteligencji w celu zwiększenia liczby napraw przy pierwszej wizycie i zadowolenia klientów

ifs_4619_Solutions Service PSO_02_22_670x413

Planowanie obsługi w terenie przez pracowników mobilnych — zarówno samodzielnych, jak i zespoły oraz wykonawców — jest trudnym zadaniem. Aby sprostać wymogom umów SLA i zapewnić satysfakcjonującą naprawę przy pierwszej wizycie, na miejscu potrzebni są najlepsi technicy z odpowiednimi umiejętnościami i częściami.

Inteligentna optymalizacja harmonogramów pracy w czasie rzeczywistym

Zmiany są ciągłe, dlatego planowanie również powinno być ciągłe. Aby uzyskać rzeczywistą wydajność i sprostać wymaganiom umów SLA, musisz zrównoważyć konkurujące ze sobą priorytety z przychodzącymi zadaniami i ruchem, a jednocześnie szukać możliwości łączenia zadań i planowanych napraw.

ifs_4619_WSP_realtime_scheduling_optimization

Optymalizacja harmonogramów w czasie rzeczywistym – bez sztucznych ograniczeń

Sztuczne ograniczenia (takie jak regiony) negatywnie wpływają na optymalizację. Sztuczna inteligencja w ciągu kilku sekund rozwiązuje ogromne problemy związane z harmonogramowaniem, spowodowane ograniczeniami. Bieżąca analiza danych w czasie rzeczywistym, takich jak nowe zadania i opóźnienia, umożliwia tworzenie harmonogramów na czas w przypadku niezatwierdzonych planów.

Skuteczne łączenie umówionych wizyt z pracą reaktywną i planowaną

Na potrzeby rezerwacji możesz proponować przedziały czasowe, które odpowiadają potrzebom Twojej firmy i Twoich klientów. Dostosuj terminy spotkań do istniejących zobowiązań oraz zasad i ograniczeń biznesowych, takich jak koszty wykonania, umowy SLA i ważona wartość dla firmy.

ifs_4619_WSP_efficiency_blend_appoinments
ifs_4619_WSP_optimize_scheduling_to_your_targets

Optymalizacja harmonogramu pod kątem celów i zadań biznesowych

Harmonogramowanie oparte na celach pozwala na zapewnienie lepszej obsługi klienta i wartości biznesowej poprzez skupienie harmonogramu na kluczowych wskaźnikach biznesowych – takich jak procent zgłoszeń alarmowych – na które reagujesz w ramach docelowych umów SLA, w tym nawet SLA konkretnych klientów.

Przewidywanie przyszłości dzięki planowaniu i prognozowaniu zdolności

Sprawdź, jak Twoja firma może poradzić sobie z szerokim zakresem scenariuszy. Możesz przewidywać, jakich zasobów będziesz potrzebować w miarę zmian w umowach, klientach, zapotrzebowaniu i warunkach SLA. Dzięki planowaniu predykcyjnemu możesz bez obaw decydować o poprawie wydajności, rozwoju i wielu innych zagadnieniach.

ifs_4619_WSP_predict_the_future

Rozwiązania dla Twojej branży


Skontaktuj się z nami