" /> " />

Zarządzanie majątkiem przedsiębiorstwa (EAM)

Możesz zarządzać obsługą techniczną zasobów i optymalizować ich wydajność — w całym cyklu ich eksploatacji.

ifs_T2_42_Solutions EAM Hero_02_22_670x413

Uzyskaj pełny obraz stanu swoich zasobów w celu poprawy dostępności i niezawodności zarówno samych zasobów, jak i świadczonych usług. Możesz monitorować ich stan, realizować naprawy zapobiegawcze i szybko usuwać awarie bez wpływu na wydajność.

Poprawa wydajności

Zwiększ produktywność dzięki ustrukturyzowanemu planowaniu zasobów, konserwacji i harmonogramowaniu. Zmniejsz liczbę systemów wykorzystywanych do śledzenia zasobów i zarządzania nimi. Dodatkowo możesz wdrożyć najlepszy interfejs na potrzeby danego środowiska.

ifs_how_ifs_helps_42_IDC-EAM-Mscape-Hero_02_22_670x413
ifs_422_EAM_ContentBlock_01_22_670x413

Zwiększ efektywność operacyjną

Nasze rozwiązanie pozwala na zrównoważenie wymogów operacyjnych z potrzebami konserwacyjnymi. Możesz stosować ustandaryzowane procesy, aby efektywnie planować, tworzyć harmonogramy i realizować działania związane z konserwacją. Jednocześnie możesz zadbać o dostępność i najwyższą wydajność swoich zasobów.

Lepsza widoczność i kontrola

Zwiększ wartość swoich zasobów lub możliwości uzyskiwania przychodów, korzystając z jednego źródła wiedzy o wszystkich zasobach, umowach, kosztach i najlepszych praktykach. Podejmowanie decyzji w czasie rzeczywistym na podstawie danych umożliwia szybsze reagowanie i zachowanie kontroli nad sytuacją.

ifs_423_EAMContentBlock_01_22_670x413
ifs_424_EAM_ContentBlock_01_22_670x413

Zmaksymalizuj wartość oprogramowania do zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa (EAM)

Nasz program Customer Success ma na celu wspieranie klientów w całym cyklu współpracy, aby pozwolić na osiągnięcie wartości biznesowej i wyników wskazanych przez klienta.

Możliwości

  • Zarządzanie cyklem życia zasobów
  • Przeglądy i naprawy w lotnictwie
  • Zarządzanie flotą i majątkiem
  • Serwis, naprawy i przeglądy (MRO)
  • Maintenance and HSE (Health, Safety & Environment)
  • Medical Technology Maintenance

Rozwiązania dla Twojej branży


Skontaktuj się z nami