Bezpieczeństwo i Higiena Pracy oraz Ochrona Środowiska | Oprogramowanie do BHPiOŚ

Oprogramowanie IFS Ultimo do zarządzania incydentami w zakresie BHPiOŚ ujednolica procesy konserwacji z przepisami branżowymi i rządowymi w ramach pojedynczego systemu EAM.

EHS-ultimo-page-cap

Oferujemy w pełni zintegrowane i kompleksowe oprogramowanie w zakresie BHPiOŚ, w tym do zarządzania incydentami BHPiOŚ, zarządzania zmianami, obsługi pozwoleń na pracę, analizy Task Risk Assessment i zarządzania technologią Lockout Tagout. Upraszcza zachowanie zgodności wymaganej przez różne inspekcje i przepisy.

Zarządzanie incydentami w zakresie BHPiOŚ

Moduł do zarządzania incydentami w zakresie BHPiOŚ wspiera proces raportowania, przetwarzania i oceniania incydentów związanych z BHPiOŚ. Wyciągaj wnioski z incydentów i ograniczaj ich liczbę tak, by stwarzać bezpieczne środowisko.

ifs_GettyImages-1266805461_august_2023_670x413
ifs_7792_GettyImages595350345_august_2023_670x413

Pozwolenia na pracę (dodatek Task Risk Analysis)

Usprawnij proces wydawania pozwoleń na pracę i zarządzania nimi dzięki integracji pozwoleń ze zleceniami roboczymi. Dodatek Task Risk Analysis (TRA) pozwala łatwo przeprowadzać analizę TRA w przypadku pozwolenia na pracę wysokiego ryzyka. Smart Images + pomaga wizualizować wszystkie aktywne pozwolenia na pracę.

Zarządzanie zmianą

W celu uzyskania zgodności z wytycznymi i przepisami procesami zarządzania zmianą można zarządzać z poziomu oprogramowania BHPiOŚ. Powiązane aktywności są efektywnie uwzględniane w ramach regularnego obiegu. Proces jest w pełni zdigitalizowany, ustrukturyzowany i rejestrowany.

GettyImages-1185859128
ifs_GettyImages-95510836_august_2023_670x413

Lock Out Tag Out

Dzięki technologii Lock Out Tag Out (LOTO) możesz zapobiegać nieoczekiwanemu uruchomieniu instalacji i sprzętu podczas konserwacji i napraw. Możesz też korzystać ze schematu Piping and Instrumentation Diagram (P&ID) w formie wsparcia wizualnego.

  • Poznaj IFS Ultimo EAM
  • Trzy edycje: Professional, Premium i Enterprise

Rozwiązania dla Twojej branży

Poproś o demo

back to top back to top Wróć do góry