Outsourcing procesów biznesowych

Pomaga firmom zajmującym się wydobyciem ropy naftowej i gazu w osiąganiu celów biznesowych poprzez outsourcing talentów, możliwości i technologii.

IFS_BPO_Webpage Images_1_Business process outsourcing

Outsourcing procesów biznesowych (BPO) odciąża back-office’owe prace księgowe w branży wydobywczej ropy i gazu, pozwalając Tobie i Twojemu zespołowi skupić się na tym, co najważniejsze, promując rozwój i rentowność firmy.

IFS_BPO_Webpage Images_3_Full management of back-office functions

Pełne zarządzanie funkcjami zaplecza biurowego

Outsourcing administracji gruntami, księgowości ropy i gazu oraz księgowości produkcji pozwala poświęcić czas na prowadzenie działalności. BPO za pośrednictwem IFS pomaga firmom obniżać koszty, konsolidować i kapitalizować wydajność uzyskaną dzięki outsourcingowi.

Niższe koszty operacyjne

Niewielkie lub zerowe inwestycje w personel lub infrastrukturę IT oznaczają mniejsze wydatki i większą przewidywalność kosztów. Kontrolowane koszty pomagają firmom z branży naftowo-gazowej w określaniu trendów związanych z możliwościami rozwoju z perspektywy back-office.

IFS_BPO_Webpage Images_4_Lower operational costs
IFS_BPO_Webpage Images_5_Scalability

Skalowalność

Firma outsourcingowa może zwiększać lub zmniejszać skalę swojej działalności. Koniec z martwieniem się o zatrudnianie i zwalnianie pracowników, gdy rynek się zmienia.

Usługi rozliczania produkcji

Od konfigurowania i ustawiania nowych padów przez przeglądanie codziennych danych produkcyjnych po przygotowywanie i przesyłanie raportów regulacyjnych – i wszystko pomiędzy – nasze usługi rozliczania produkcji pozwalają Ci skupić się na krytycznych zadaniach w terenie.

IFS_BPO_Webpage Images_7_Production accounting services

Obszary wsparcia

  • Rozliczanie przychodów
  • Sprawozdawczość skarbowa i finansowa
  • Administracja gruntami
  • Księga zobowiązań
  • Rozliczanie produkcji i wymagana przepisami sprawozdawczość
  • Wsparcie usług przejściowych
IFS_BPO_Webpage Images_9_Easily measure performance

Łatwy pomiar wydajności

Dzięki outsourcingowi analiza wydajności – w podziale na firmy, odwierty, grupy odwiertów, a nawet baseny – jest dziecinnie prosta, co pozwala skupić się na podstawowej działalności.

Rozwiązania dla Twojej branży


Skontaktuj się z nami

back to top back to top Wróć do góry