Üretim Öncesi Petrol ve Gaz Üretim Yazılımı

Uçtan uca entegre bir çözüm sayesinde daha verimli çalışmanızı sağlayan endüstri lideri üretim yazılımı.

IFSÜretim ÇözümleriWeb Sayfası Görüntüleri1 Petrol gaz üretim yazılımı

Veri elde etme ve doğrulama, gerçek zamanlı veri görselleştirme, olay ve uyarı izleme, doğru tahsisler ve sorunsuz devirleri uyumlu bir şekilde bir araya getirerek üretimi optimize edin. Verilerle desteklenen karar verme süreci sayesinde daha iyi iş sonuçları elde edin.

IFSÜretim ÇözümleriWeb Sayfası Görüntüleri3ABD kuyularının %50’sinden fazlasını yöneten üretim yazılımı

ABD kuyularının %50’sinden fazlasını yöneten üretim yazılımı

Her büyük şist alanında ve açık denizde 500.000’den fazla kuyuyu yöneten uçtan uca üretim yazılımı ile doğru ve doğrulanmış üretim verilerinin etkili bir şekilde toplanması, muhasebeleştirilmesi ve raporlanması yoluyla üretim operasyonlarını izleyin ve iyileştirin.

Operasyonel veriler ve uygulamaya konabilir içgörüler

Operasyonel zekâ yazılımı ile varlıklarınızı optimize edin. Tüm operasyonunuzdaki ekiplere bir tek çalışma ortamında bağlantılı veriler üzerinde iş birliği yapmak için güç verin. Gerçek zamanlı tanılama, gözetim ve iş yönetimi kabiliyetlerinden yararlanın.

IFS_Üretim Çözümleri_Web Sayfası Görüntüleri__7_Gelecekteki üretimi tahmin etmek için verilerden yararlanın
IFS_Üretim Çözümleri_Web Sayfası Görüntüleri_4_Kesintisiz saha verisi elde etme

Mobil olarak saha verisi elde etme

Sahayı ve arka ofisi birbirine bağlayın. İster SCADA aracılığıyla elektronik olarak ölçülenler ister saha operatörleriniz tarafından manuel olarak girilen ve doğrulananalar olsun, sorunsuz şekilde veri elde etme ve tüm saha verilerini doğrulama olanağından faydalanın. IFS’nin sektör lideri mobil saha verisi elde etme yazılımını kullanan 22.000’den çok saha operatörüne katılın.

Basitten karmaşığa doğru üretim tahsis yönetimi

Doğru hidrokarbon tahsisleri elde edin, planda yapılan değişiklikleri izleyin, ertelemeleri yönetin ve gelirle bütünleştirin. Daha iyi raporlama ve daha hızlı kararlar için bir tek gerçeklik kaynağı sağlayan IFS’in üretim veri yönetimi çözümüyle üretim sonrası süreçleri etkileyen veri tutarsızlıklarını ortadan kaldırın.

IFS_Üretim Çözümleri_Web Sayfası Görüntüleri_Hidrokarbon tahsisleri
IFS_Üretim Çözümleri_Web Sayfası Görüntüleri_Vardiya Günlüğü

Zahmetsiz operasyonel kayıt defteri ve vardiya devri

Yapılandırılmış ve kapsamlı operasyonel günlükler ve vardiya devirleri ile güvenliği, iletişimi ve üretim verimliliğini artırın. Entegre zaman serisi verilerini kullanarak üretim KPI’larına göre gerçek zamanlı ve durumsal farkındalık elde edin. Ortak bir kayıt sistemi üzerinde iş birliği yapın ve geniş bir seri hâlindeki özelleştirilebilir iş akışlarından yararlanın.

Verimli operasyonlar için rota gözetimi

Operatörlere görevleri ve rotaları önceliklendirmek için gereken içgörüleri sağlayın. Gerçek zamanlı veri doğrulama, SCADA ile entegrasyon ve olay yönetimi ile önceden yapılandırılan tanılama ekranlarından yararlanın.

IFS_Üretim Çözümleri_Web Sayfası Görüntüleri_Rota gözetimi

Üretim Yetenekleri

 • IFS Merrick | Üretim Operasyonlarının Uçtan Uca Yönetimi
 • IFS Merrick – Field Operator | Mobil Saha Operasyonları
 • IFS Merrick – eVIN | Saha Verisi Elde Etme
 • IFS Merrick – ProCount | Hidrokarbon Muhasebesi
 • IFS Merrick – Carte | Raporlama ve Analiz
 • IFS Enerji & Doğal Kaynaklar – Keşif | Görselleştirmeler ve Tanılama
 • IFS Energy & Resources – Sentinel | Gözetim ve Bildirimler
 • IFS Energy & Resources – Shift Log | Kayıt Defterleri ve Vardiya Devri
 • IFS Energy & Resources – A-Plus | Kayıp ve Kullanılabilirlik Muhasebesi
 • IFS Energy & Resources – Verify | Mobil Alan Formları ve Veri Elde Etme
 • IFS Enerji & Doğal Kaynaklar – Well Test | Kuyu Testi Yönetimi
 • IFS Energy & Resources – Reconcile | Üretim verilerini depolayın, varlık yapısını ve ilgili hesaplamaları yönetin
IFS_Üretim Çözümleri_Web Sayfası Görüntüleri_9_Önceden yapılandırılan mühendislik iş akışları

Önceden yapılandırılan mühendislik iş akışları

Zaman alıcı ve son derece özelleştirilmiş olan mühendislik, optimizasyon veya teknik iş akışlarını otomatikleştirme güçlüğünü çözümleyin ve çok disiplinli iş birliği için ortak bir ortam sayesinde koordine edilmiş ve önceliklendirilmiş görev yönetimi elde edin.

Sektörünüz için çözümler


Bizimle İletişime Geçin

back to top back to top Başa Dön